Søgeresultat


Søgningen fandt 161 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9737 af 06/07/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fremførsel af underskud fra tidligere og nuværende sambeskattede selskaber til fradrag i fortsættende selskab efter skattefri tilførsel af aktiver – bindende svar
KEN nr 9313 af 16/03/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. grænseoverskridende overdragelse af aktier - ikke-selskabsretlig fusion - bindende svar
KEN nr 9295 af 11/02/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. grænseoverskridende fusion
KEN nr 9808 af 08/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ophørsbeskatning af dansk selskab i forbindelse med fusion med udenlandsk selskab – fri etableringsret – bindende svar (SKM2009.542.SR)
KEN nr 9394 af 11/05/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. overførsel af aktietab - skattefri fusion - bindende svar (SKM2009.420.SR)
KEN nr 9374 af 20/01/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefri grenspaltning
KEN nr 9527 af 10/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefri tilførsel af aktiver - forening
KEN nr 9526 af 02/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefri grenspaltning
KEN nr 10632 af 19/02/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefri ophørsspaltning - skattefri ombytning af anparter og aktier
KEN nr 10650 af 23/01/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefri ophørsspaltning
KEN nr 10839 af 01/11/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indgangsværdi for driftsmidler tilgået modtagende selskabsbeskattet forening efter fusion med andelsbeskattede andelsforeninger
KEN nr 9344 af 25/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Andelsforenings skattepligtige indkomst udlodning af formuen forventningsprincippet tilkendegivelse fra kommunal skattemyndighed
KEN nr 10228 af 17/07/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver til datterselskab
KEN nr 9120 af 12/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Tilgodehavende udbytte - spaltning
KEN nr 9184 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fusion af 2 søsterselskaber - udnyttelse af moderselskabets underskud fra tidligere år
KEN nr 9180 af 15/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Skattefri spaltning af virksomhed - anpartshaversalg af virksomhed
KEN nr 9372 af 18/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagekaldelse af tilladelse af skattefri tilførsel af aktiver
KEN nr 9299 af 22/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udgifter til renovering af fast ejendom.
KEN nr 9551 af 10/09/2004 - Gældende
Fusion udenlandsk selskab
KEN nr 9778 af 12/07/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning på aktiver i forbindelse med skattefri fusion
KEN nr 10308 af 02/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 2. december 2003 vedr. skattefri fusion af to søsterselskaber
KEN nr 9331 af 23/09/2003 - Gældende
Afslag på anmodning om sambeskatning - udstrækningen af succession i relation til sambeskatningsbetingelserne
KEN nr 9643 af 29/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 29. april 2003 vedr. Tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver tilbagekaldt
KEN nr 12137 af 12/12/2000 - Gældende
Skattefri tilførsel af aktiver medarbejdere
KEN nr 12138 af 01/11/2000 - Gældende
Tilførsel af aktiver
KEN nr 12099 af 26/09/2000 - Gældende
Spaltning
KEN nr 11576 af 25/04/2000 - Gældende
Udenlandsk fusion succession for danske aktionærer
KEN nr 12102 af 22/02/2000 - Gældende
Spaltning
KEN nr 12101 af 22/02/2000 - Gældende
Spaltning
KEN nr 12100 af 22/02/2000 - Gældende
Spaltning
KEN nr 11079 af 27/10/1999 - Gældende
Spaltning
AFG nr 9358 af 26/03/2019 - Gældende
Fusion af fonde - ikke omfattet af reglerne om skattefrie fusioner
AFG nr 9229 af 29/01/2019 - Gældende
Ophørsspaltning og overdragelse med succession
AFG nr 9228 af 29/01/2019 - Gældende
Ophørsspaltning og overdragelse med succession
AFG nr 10132 af 28/08/2018 - Gældende
Skattefrie aktieombytninger
AFG nr 9676 af 26/06/2018 - Gældende
Tinglysningsafgift - Tilførsel af aktiver - Grenkrav - Partnerselskaber
AFG nr 9440 af 29/05/2018 - Gældende
Grænseoverskridende fusion
AFG nr 10030 af 24/10/2017 - Gældende
Grænseoverskridende fusion - underskud
AFG nr 9748 af 23/05/2017 - Gældende
Værdiansættelse af ejendom ved salg mellem interesseforbundne parter - fusion
AFG nr 9755 af 25/04/2017 - Gældende
Grænseoverskridende fusion - fusionsdato
AFG nr 9734 af 25/04/2017 - Gældende
Skattefri anpartsombytning og spaltning uden tilladelse
AFG nr 9252 af 28/02/2017 - Gældende
Skattefri fusion, underskudsbegrænsning, tilskud
AFG nr 9995 af 27/09/2016 - Gældende
Skattefri fusion mellem ejendomsaktieselskaber ejet af pensionskasse
AFG nr 9977 af 27/09/2016 - Gældende
Skattefri fusion mellem ejendomsaktieselskaber ejet af pensionskasse
AFG nr 9558 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Grænseoverskridende fusion - danske filialer - underskudsbegrænsning
AFG nr 9549 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Tonnageskat, overgangssaldo, udligningssaldo, fusion, succession
AFG nr 9271 af 16/02/2016 - Gældende
Bindende svar - S.M.B.A. - skattefri fusion og omdannelse
AFG nr 11397 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Aktieombytning - A/B-aktier - ejertidsnedslag
AFG nr 10971 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Grænseoverskridende fusion - filial - underskud - underskudsbegrænsning
AFG nr 10330 af 26/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Fusion - filialer
AFG nr 10292 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattefri ophørsspaltning uden tilladelse
AFG nr 10370 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Succession ved bodeling samt skattefri anpartsombytning og skattefri spaltning
AFG nr 10373 af 24/02/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattefri fusion
AFG nr 10294 af 27/01/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattefrie fusioner - modregning af underskud
AFG nr 9444 af 23/06/2009 - Gældende
Spaltning – genanbringelse af ejendomsavance
AFG nr 9442 af 23/06/2009 - Gældende
Aktietab kan ikke overføres til modtagende selskab ved skattefri fusion
AFG nr 9430 af 23/06/2009 - Gældende
Skattefri omdannelse af et kommandit-aktieselskab, P/S, til et aktieselskab
AFG nr 9421 af 19/05/2009 - Gældende
Skattefri grenspaltning og værdiansættelser
AFG nr 9221 af 24/03/2009 - Gældende
Ophørsspaltning efter de objektive regler samt efterfølgende fusion
AFG nr 9101 af 17/02/2009 - Gældende
Aktieombytning – spaltning – objektive regler
AFG nr 9070 af 27/01/2009 - Gældende
Skattefri omvendt lodret fusion og vederlæggelse med egne anparter - vederlæggelse til handelsværdi
AFG nr 9130 af 16/12/2008 - Gældende
Grænseoverskridende fusion
AFG nr 9129 af 16/12/2008 - Gældende
Købe- og salgsret til anparter samt skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT
AFG nr 9128 af 16/12/2008 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning uden tilladelse
AFG nr 9131 af 18/11/2008 - Gældende
Fusion – aktieombytning - succession
AFG nr 9774 af 28/10/2008 - Gældende
Skattefri grænseoverskridende fusion – tynd kapitalisering – fast driftssted
AFG nr 9764 af 28/10/2008 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning af moderselskab
AFG nr 9742 af 28/10/2008 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning uden tilladelse samt succession i ejertidsnedslag
AFG nr 9771 af 23/09/2008 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning uden tilladelse til to nystiftede selskaber
AFG nr 9612 af 19/08/2008 - Gældende
Grænseoverskridende skattefri tilførsel af aktiver
AFG nr 9607 af 19/08/2008 - Gældende
Spaltning uden tilladelse - udbytterestriktion
AFG nr 9594 af 19/08/2008 - Gældende
Objektive regler – ophørsspaltning – tilsidesættelse af udbyttebegrænsning – spaltningsdato ved henholdsvis ikke-etablering og etablering af koncernforbindelse
AFG nr 9368 af 17/06/2008 - Gældende
Skattefri fusion - ombytningsforhold
AFG nr 9366 af 17/06/2008 - Gældende
Grænseoverskridende skattefri fusion
AFG nr 9363 af 17/06/2008 - Gældende
Sambeskatning og skattefri ophørsspaltning uden tilladelse fra SKAT
AFG nr 9329 af 17/06/2008 - Gældende
Skattefri grenspaltning uden tilladelse fra SKAT – værdiansættelse - forhold mellem aktiver/gæld
AFG nr 9350 af 20/05/2008 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning efter objektive regler
AFG nr 9426 af 22/04/2008 - Gældende
Spaltning og fusion af feriefonde
AFG nr 9422 af 22/04/2008 - Gældende
Anpartsombytning efter de objektive regler - stemmemajoritet
AFG nr 9400 af 22/04/2008 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning efter de objektive regler
AFG nr 9398 af 22/04/2008 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning uden tilladelse og succession
AFG nr 9436 af 27/02/2008 - Gældende
Tilladelse til succession på aktionærsiden i forbindelse med islandsk omstrukturering af Fasteignafelagia Stodir hf.
AFG nr 9755 af 05/07/2007 - Gældende
Aktieombytning i amerikanske selskaber, Guidant Corporation og Boston Scientific Corporation tilladelse til skattefri aktieombytning for danske aktionærer
AFG nr 9705 af 19/06/2007 - Gældende
Skattefri fusion udbytteudlodninger kontantvederlag - ombytningsforhold
AFG nr 9704 af 19/06/2007 - Gældende
Skattefri fusion vederlag - ombytningsforhold
AFG nr 9633 af 24/04/2007 - Gældende
Tonnageskatteordningen skattefri fusion negativ overgangssaldo
AFG nr 9658 af 20/03/2007 - Gældende
Skattefri fusion faste driftssteder likvidationsbeskatning renteudgifter
AFG nr 9602 af 20/03/2007 - Gældende
Fusion mellem 2 arbejdsgiverforeninger og en brancheforening
AFG nr 9511 af 20/02/2007 - Gældende
Skattefri fusion BYFO-saldi
AFG nr 9213 af 20/02/2007 - Gældende
Tilførsel af aktiver succession i afskrivningsgrundlag
AFG nr 10091 af 19/12/2006 - Gældende
Udbytteudlodninger gennemført i forbindelse med en skattefri fusion spørgsmål om skatteretlig kvalifikation
AFG nr 9063 af 21/11/2006 - Gældende
Anvendelse af underskud ved fusion mellem moder- og datterselskab
AFG nr 9844 af 26/09/2006 - Gældende
Udbytte fra datterselskab til moderselskab ikke skattefrit - spørgsmål om kravet til ejertidsperioden var opfyldt i forbindelse med efterfølgende skattefri fusion
AFG nr 9744 af 22/08/2006 - Gældende
Grenspaltning af datterselskab i sambeskatningskreds - spørgsmål om indkomstopgørelsen anparternes anskaffelsessum skattemæssig åbningsstatus
AFG nr 9701 af 22/08/2006 - Gældende
Skattemæssig fusionsdato
AFG nr 9660 af 22/08/2006 - Gældende
Skattemæssig spaltningsdato
AFG nr 9549 af 21/06/2006 - Gældende
Skattefri tilførsel af aktiver efterfølgende udlodning
AFG nr 9513 af 24/04/2006 - Gældende
Spaltning - tilladelse
AFG nr 9512 af 16/03/2006 - Gældende
Spaltning med henblik på frasalg
AFG nr 9510 af 28/02/2006 - Gældende
Skattefri spaltning, gren af virksomhed, frasalg
AFG nr 9086 af 21/02/2006 - Gældende
Grenspaltning mellemregningskonto - tilladelse
AFG nr 9514 af 20/02/2006 - Gældende
Anmodning om tilladelse til skattefri spaltning - afslag
AFG nr 9205 af 20/02/2006 - Gældende
Grenspaltning vederlæggelse ved fortsat ejerandel i indskydende selskab - afslag
AFG nr 9208 af 29/12/2005 - Gældende
Skattefri tilførsel af aktiver efterfulgt af skattefri ophørsspaltning tilførsel af den samlede virksomhed - afslag
AFG nr 9017 af 16/12/2005 - Gældende
Skattefri tilførsel af aktiver skattefritaget selskab afslag på anmodning
AFG nr 9016 af 16/12/2005 - Gældende
Skattefri tilførsel af aktiver skatteundgåelse afslag på anmodning
AFG nr 9063 af 13/10/2005 - Gældende
Grænseoverskridende skattefri fusion med stiftelse af svensk SE-selskab
AFG nr 9649 af 23/08/2005 - Gældende
Spaltning forretningsmæssig begrundelse - tilladelse
AFG nr 9660 af 24/06/2005 - Gældende
Spaltning af udenlandsk selskab succession for danske aktionærer Norsk Hydro ASA og Yara International ASA
AFG nr 9551 af 22/06/2005 - Gældende
Skattefri spaltning
AFG nr 9374 af 14/06/2005 - Gældende
Skattefri spaltning forretningsmæssig begrundelse
AFG nr 9236 af 11/05/2005 - Gældende
Grenspaltning
AFG nr 9638 af 03/05/2005 - Gældende
Fusion af AB Custos og Investment AB Oresund tilladelse til skattemæssig succession på aktionærsiden
AFG nr 9210 af 29/04/2005 - Gældende
Spaltning Group 4 Falck A/S fordeling af aktiernes anskaffelsessum indsendelse af opgørelse af aktiernes anskaffelsessum
AFG nr 9278 af 14/04/2005 - Gældende
Skattefri aktieombytning efterfølgende skattefri spaltning
AFG nr 9178 af 15/03/2005 - Gældende
Anvendelse af underskud ved fusion mellem moder- og datterselskab
AFG nr 9544 af 31/01/2005 - Gældende
Skattefri fusion spørgsmål om egne aktier, udlodninger i mellemperioden underskud ændring af vedtægter spørgsmål om betydning for aktionærerne
AFG nr 9724 af 16/01/2005 - Gældende
Offentliggørelse af vilkår i afgørelse om skattefri fusion
AFG nr 9045 af 30/12/2004 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning af et holdingselskab efterfølgende tilbagesalg til udstedende selskab af det ene modtagende selskabs anparter i driftsselskabet
AFG nr 9681 af 14/12/2004 - Gældende
"Tilgodehavende udbytte" ikke skattefrit for modtagende selskab ved skattefri spaltning
AFG nr 9034 af 14/12/2004 - Gældende
Anvendelse af underskud ved fusion mellem moder- og datterselskab
AFG nr 9595 af 21/09/2004 - Gældende
Aktieavancebeskatning fraflytning henstand skattefri ophørsspaltning - succession
AFG nr 9661 af 10/08/2004 - Gældende
Udenlandsk fusion succession for danske aktionærer Adomo Inc., Californien og Adomo Inc., Delaware
AFG nr 9307 af 29/03/2004 - Gældende
Skattefri spaltning vederlæggelse ved opløsning af sameje
AFG nr 9301 af 30/01/2004 - Gældende
Skattefri spaltning i forlængelse af skattefri aktieombygning - tilladelse med vilkår for at imødegå omgåelse af aktieavancebeskatningslovens § 11
AFG nr 9276 af 30/01/2004 - Gældende
Skattefri spaltning af et holdingselskab med efterfølgende successionsoverdragelse i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 11 Tilladelse uden fastsættelse af særlige vilkår
AFG nr 9220 af 27/01/2004 - Gældende
Omgørelse fusion - aktieudstedelse
AFG nr 9367 af 22/12/2003 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning af et holdingselskab, efterfulgt af det modtagende selskabs salg af de i forbindelse med spaltningen overdragne datterselskabsaktier
AFG nr 9648 af 10/09/2003 - Gældende
Fusion Bcom3 Group Inc. Og Publicis S.A. delvis tilladelse til succession på aktionærsiden
AFG nr 9188 af 21/03/2003 - Gældende
Skattefri ophørsspaltning efter forudgående fusion - skatteundgåelse
AFG nr 9120 af 10/03/2003 - Gældende
Skattefri aktieombytning umiddelbart efterfulgt af ophørsspaltning
AFG nr 9123 af 05/03/2003 - Gældende
Ophørsspaltning - holdingselskab
AFG nr 9675 af 21/02/2003 - Gældende
Fusion af amerikanske selskaber, Compaq Computer Corporation og Hewlett-Packard Company tilladelse til skattemæssig succession på aktionærsiden
AFG nr 9307 af 21/02/2003 - Gældende
Fusion af amerikanske selskaber, Pharmacia Corporation og Pfizer Inc., - tilladelse til skattemæssig succession på aktionærsiden
AFG nr 9138 af 14/01/2003 - Gældende
Skattefri aktieombytning efterfulgt af skattefri ophørsspaltning af det ved aktieombytningen etablerede holdingselskab
AFG nr 9468 af 20/08/2002 - Gældende
Skattefri fusion kapitalnedsættelse udlodning kontantvederlag
AFG nr 9458 af 17/05/2002 - Gældende
Fusion af udenlandske selskaber omfattet af dansk sambeskatning
AFG nr 9136 af 19/03/2002 - Gældende
Skattefri fusion kapitalnedsættelse udlodning kontantvederlag
AFG nr 9131 af 18/03/2002 - Gældende
Strukturændringer i udenlandsk selskab opfyldelse af spaltningsdefinition konsekvenser for danske aktionærer
AFG nr 12179 af 18/06/2001 - Gældende
Teléfonos de México spaltning til América Móvil
AFG nr 12149 af 14/06/2001 - Gældende
Udenlandsk spaltning - succession for danske aktionærer - Kyro Oyj Abp, Finland
AFG nr 11696 af 12/12/2000 - Gældende
Spaltning ejertidsvilkår interesseopdeling
AFG nr 11683 af 05/12/2000 - Gældende
Tilførsel af aktiver
AFG nr 11693 af 06/11/2000 - Gældende
Udenlandsk fusion succession for danske aktionærer selskaberne Monsanto Company og Pharmacia Upjohn Inc., hjemmehørende i USA
AFG nr 11337 af 30/05/2000 - Gældende
Tilførsel af aktiver
AFG nr 11112 af 02/03/2000 - Gældende
Tilførsel af aktiver
AFG nr 19218 af 27/10/1999 - Gældende
Skattefri aktieombytning. Efterfølgende tilførsel af aktiver
AFG nr 19215 af 07/09/1999 - Gældende
Tilførsel af aktiver
AFG nr 19211 af 11/05/1999 - Gældende
Tilførsel af aktiver
AFG nr 9127 af 15/12/1998 - Gældende
Skattefri spaltning med ophør af holdingselskab Tilladelse med vilkår
AFG nr 60344 af 29/09/1998 - Gældende
Tilførsel af aktiver
AFG nr 60143 af 18/08/1998 - Gældende
Definition af en gren af en virksomhed
AFG nr 9965 af 26/06/1998 - Gældende
Offentliggørelse
AFG nr 18568 af 24/02/1998 - Gældende
Skattefri spaltning FUL § 15 a
AFG nr 60084 af 01/01/1998 - Gældende
Tilførsel af aktiver. Afslag. Tilførselsdatoen ikke sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.
AFG nr 18559 af 16/12/1997 - Gældende
Skattefri spaltning
AFG nr 9968 af 05/11/1997 - Gældende
Bindende forhåndsbesked
AFG nr 9967 af 18/12/1996 - Gældende
Spaltning Aktieombytning
AFG nr 18542 af 01/04/1996 - Gældende
Tilførsel af aktiver
UDT nr 9188 af 02/03/2006 - Gældende
Tilladelse til skattefri spaltning spaltningsdatoen efter fusionsskattelovens § 5
UDT nr 9435 af 19/08/2003 - Gældende
Dispensationer - procedure ved salg af aktier til det udstedende selskab