Søgeresultat


Søgningen fandt 93 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9719 af 13/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. bestyrelseshonorar - virksomhedsordningen - bindende svar (SKM2011.623.SR)
KEN nr 9714 af 25/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for underskud ved deltagelse i kommanditselskab
KEN nr 9687 af 19/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udlejning af hotellejlighed - virksomhedsordningen
KEN nr 9747 af 12/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omregning til helårsindkomst
KEN nr 9332 af 29/04/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af gældseftergivelse
KEN nr 9311 af 18/03/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udlejning af husbåd – fradrag for underskud
KEN nr 9825 af 30/11/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af antallet af ejere for kommanditselskab
KEN nr 9712 af 18/05/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rettigheder til olie- og gasfelter i USA – afskrivning
KEN nr 9746 af 26/03/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. fritagelse for renter og procenttillæg på restskat
KEN nr 9042 af 22/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. investeringer i amerikanske olie- og gasrettigheder – opgørelse af afskrivningsgrundlag
KEN nr 10031 af 14/08/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefrit salg af ejendom - bindende svar
KEN nr 10030 af 10/07/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefrihed for medarbejderaktier tildelt efter fratrædelse
KEN nr 9545 af 02/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. overførsel af uudnyttet personfradrag fra ægtefælle - opholdstilladelse
KEN nr 10253 af 25/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lån optaget i bank i Luxembourg – skattemæssigt tilsidesat
KEN nr 9258 af 15/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Overførsel af underskud mellem ægtefæller - personlig indkomst beskattet i Tyskland - lempelse efter creditmetoden
KEN nr 9257 af 05/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Skatteberegning pension fra Tyskland lempelse efter creditmetoden eller exemptionsmetoden
KEN nr 9234 af 24/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Porteføljehonorarer
KEN nr 10141 af 02/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Udlejning af driftsmidler
KEN nr 10181 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Nedbringelse af lån opgørelse af fradragskonto regulering eller kautionsforpligtelse
KEN nr 9177 af 15/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Kontaktlæge på vagtcentral - lønmodtagerforhold eller selvstændig erhvervsdrivende
KEN nr 9471 af 14/06/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fagforeningskontingent for alment praktiserende læge i intersentskab.
KEN nr 9812 af 07/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fremførsel af underskud fra afdød ægtefælle, hvor der var givet gældsnedsættelse efter ordning med kreditorer
KEN nr 9795 af 28/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. spørgsmålet, om IT-konsulent er selvstændig
KEN nr 9444 af 01/06/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 1. juni 2004 vedr. vedligeholdelsesudgifter mv. ved lejers fraflytning af lejemål Anpartsregler. Overskud ved udlejning af lejlighed i ejersammenslutning
KEN nr 9386 af 03/05/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omregning til helårsindkomst.
KEN nr 10298 af 22/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 22. oktober 2003 vedr. anpartsreglerne i personskatteloven
KEN nr 10307 af 06/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 6. oktober 2003 vedr. investeringsprojekt i et K/S. Fælles udlejning.
KEN nr 9698 af 27/08/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27. august 2003 vedr. Fradrag for renteudgifter vedr. banklån til køb af autocamper udlejes og anvendes privat
KEN nr 9637 af 23/05/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 23. maj 2003 vedr. Investering i erhvervsejendom i Tyskland - underskudsbegrænsning
KEN nr 9433 af 20/05/2003 - Gældende
Anpartsreglerne - formidling af udlejning af fast ejendom - underskudsfremførsel
KEN nr 9432 af 20/05/2003 - Gældende
Anpartsreglerne - fast ejendom - udlejning
KEN nr 9336 af 20/05/2003 - Gældende
Anpartsreglerne - fast ejendom - dispensation
KEN nr 9335 af 20/05/2003 - Gældende
Anpartsreglerne - fast ejendom - administration
KEN nr 9329 af 22/04/2003 - Gældende
Kommanditister - skibsanparter - anparter fra før den 12.maj 1989 - udskiftning af skibe - udvidelse af virksomhed - afskrivningssaldo ved overgang til beskatning af virksomheden efter anpartsreglerne
KEN nr 9626 af 13/03/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. marts 2003 vedr. Pension - § 53 A-ordning pensionsafkast ved tilflytning
KEN nr 9508 af 12/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12. december 2002 vedr. Vindmølle i vindmøllepark fradrag for underskud
KEN nr 10080 af 08/04/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8. april 2002 vedr. aktieindkomst i bobeskatningsperioden.
KEN nr 12824 af 15/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15/11 2001
KEN nr 12078 af 13/02/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11532 af 19/06/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11349 af 27/03/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11419 af 14/03/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11131 af 27/05/1999 - Gældende
Tegningsaftale til olieproduktionspumpe i USA
KEN nr 18418 af 25/11/1991 - Gældende
Hobby - fradrag for musikervirksomhed - personlig indkomst. (1)
KEN nr 18187 af 06/09/1991 - Gældende
Personfradrag - førtidspensionist - tjenestemandspension. (* 1)
KEN nr 18172 af 05/04/1991 - Gældende
Skatteberegning - skatteloft - uskiftet bo. (* 1)
KEN nr 18012 af 08/11/1990 - Gældende
Bådudlejning - kapitalindkomst - underskudsbegrænsning.(* 1)
KEN nr 18010 af 12/10/1990 - Gældende
Interessenter - overtagelse misligholdte andele.(* 1)
KEN nr 18556 af 09/10/1990 - Gældende
Personfradrag - pensionist - samlivsgenoptagelse.(* 1)
KEN nr 18555 af 18/09/1990 - Gældende
Ejendomsoverskud - blandet anvendelse - kapitalindkomst.(* 1)
KEN nr 18537 af 28/08/1990 - Gældende
Pensionsbeskatning - kapitalpension - virksomhedsunderskud. (* 1)
KEN nr 18507 af 29/05/1990 - Gældende
Underskudsfremførsel - ægtefæller. (* 1)
KEN nr 18060 af 12/01/1990 - Gældende
Skatteberegning, ægtefæller. (* 1)
AFG nr 10187 af 18/12/2018 - Gældende
Udgifter til arbejdsrelateret psykologbistand kunne fradrages og var skattefri for modtageren
AFG nr 10167 af 18/12/2018 - Gældende
Afståelse af bitcoins - erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed
AFG nr 9759 af 28/08/2018 - Gældende
Tab ved afståelse af bitcoins
AFG nr 9472 af 29/05/2018 - Gældende
Gevinst ved afståelse af bitcoins
AFG nr 9437 af 29/05/2018 - Gældende
Beskatning efter skematisk ordning, køb af vindmølleandele
AFG nr 9422 af 29/05/2018 - Gældende
Retserhvervelse - skattepligt - udenlandsk indkomst
AFG nr 9135 af 27/02/2018 - Gældende
Gevinst og tab ved afståelse af bitcoins
AFG nr 9113 af 30/01/2018 - Gældende
Kreditorforsikring ved arbejdsløshed - Ejerskabet til forsikringen - Gældseftergivelse overfor den forsikrede
AFG nr 10348 af 19/12/2017 - Gældende
Kildeartsbegrænsning, personskattelovens § 13, stk. 7, landbrugsejendom, interessentskab, arbejdstidskrav
AFG nr 10368 af 28/11/2017 - Gældende
Kursgevinst ved omlægning af gæld. Begrænsning af retten til fremførsel af underskud mv. Tidspunktet for de skattemæssige konsekvenser af, at en del af gælden eventuelt vil kunne indfries til kurs 50 i 2021
AFG nr 10419 af 20/12/2016 - Gældende
Tilsagn om at stemme for et senere fremsat rekonstruktionsforslag sidestilles med en aftale om frivillig akkord
AFG nr 10347 af 15/11/2016 - Gældende
Kompensation/erstatning - formuetab - afkasttab - pensionsbeskatning
AFG nr 11507 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Udbetalinger - FNs pensionsordning - bortseelsesret - skattepligt efter PBL § 53 A, stk. 5 - ikke praksisændring
AFG nr 10305 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Udbytte, aktieindkomst, fradrag for betalt skat i udlandet, CFC-beskatning, likvidationsprovenu, aktieavance/tab, ledelsens sæde, armslængde princippet, rette indkomstmodtager
AFG nr 10239 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Aftale om frivillig akkord - underskudsbegrænsning
AFG nr 9534 af 23/06/2009 - Gældende
Begunstigede ikke skattepligtig af indkomst i trust
AFG nr 9382 af 19/05/2009 - Gældende
Ejerlejlighedsejeres rentefradrag for gæld optaget af ejerlejlighedsforening
AFG nr 9208 af 24/03/2009 - Gældende
Begunstiget ikke skattepligtig indkomst i trust
AFG nr 9085 af 27/01/2009 - Gældende
Andelshaveres fradragsret for renteudgifter af gæld til andelsboligforening
AFG nr 9652 af 22/05/2007 - Gældende
Working interest afskrivning virksomhedsordningen - anpartsreglerne
AFG nr 9622 af 24/04/2007 - Gældende
Kommanditselskab lempelse Frankrig - vindmølleprojekt
AFG nr 9855 af 26/09/2006 - Gældende
Vindmølle anpartsreglerne driftsrisiko produktion af elektricitet
AFG nr 9741 af 22/08/2006 - Gældende
Vindmølle anpartsreglerne driftsrisiko produktion af elektricitet
AFG nr 9708 af 22/08/2006 - Gældende
Anpartsreglerne
AFG nr 9519 af 16/05/2006 - Gældende
Anpartsreglerne udlejning af driftsmidler særlige omstændigheder - dispensation
AFG nr 9361 af 22/03/2005 - Gældende
Anpartsprojekt vindmøller vindmøllepark - driftsrisiko
AFG nr 9335 af 21/06/2004 - Gældende
Kommentar landsskatteretskendelse indbringes ikke for domstolene anpartsreglerne flere end 10 personer der som et led i en fælles udlejning udlejer afskrivningsberettiget fast ejendom til samme lejer
AFG nr 9298 af 19/03/2002 - Gældende
Næring med finansielle kontrakter
AFG nr 9646 af 23/02/1999 - Gældende
Anpartsreglerne Dispensation
AFG nr 18912 af 29/11/1989 - Gældende
Personskattelovens § 19 (dødsboer)
AFG nr 18089 af 03/02/1989 - Gældende
Personskattelovens § 19 (formueskatteloft og ægtefæller)
AFG nr 18579 af 17/08/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Byggesagkyndig for kreditforening drev ikke selvstændig erhvervsvirksomhed i relation til personskattelovens § 3, stk. 2, og virksomhedsskattelovens § 1. (* 1)
AFG nr 18306 af 18/03/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Assurandør drev ikke selvstændig erhvervsvirksomhed i relation til personskattelovens § 3, stk. 2, og virksomhedsskattelovens § 1. (* 1)
AFG nr 18295 af 23/02/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. En avisdistributør med 20 ansatte blev anset for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. personskattelovens § 3, stk. 2, og virksomhedsskattelovens § 1. (* 1)
AFG nr 18060 af 18/01/1988 - Gældende
Personskattelovens §§ 3-4 (Rentenydelse)
AFG nr 18891 af 27/11/1987 - Gældende
Personskattelovens § 3 (renteindtægter - klientkonto)
AFG nr 18871 af 03/11/1987 - Gældende
Indtægt ved skibsvirksomhed var personlig virksomhed, jf. personskattelovens § 3, stk. 1, idet der ikke var tale om bierhverv. Bindende forhåndsbesked. (* 1)
UDT nr 9306 af 30/03/2004 - Gældende
Progressionsforbehold og dobbeltbeskatningsoverenskomster
UDT nr 9435 af 19/08/2003 - Gældende
Dispensationer - procedure ved salg af aktier til det udstedende selskab
UDT nr 9229 af 15/05/2002 - Gældende
Grænsegængere efter KSL § 5-D skatteberegning og helårsomregning