Søgeresultat


Søgningen fandt 24 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 982 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet
BEK nr 70 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.
(Driftsbekendtgørelsen)
BEK nr 378 af 20/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg med fordeling af udgifterne til varme efter indeklimamålere
BEK nr 640 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger
BEK nr 370 af 19/06/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om opsigelse i statsstøttede almene ungdomsboliger
VEJ nr 9752 af 10/09/2018 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019
VEJ nr 9876 af 14/09/2017 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2018
VEJ nr 9885 af 08/09/2016 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2017
VEJ nr 9857 af 31/08/2016 - Gældende
Vejledning om kommunernes handlepligt og handlemuligheder i forhold til udsættelsestruede eller udsatte lejere
VEJ nr 10539 af 17/09/2015 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2016
VEJ nr 9835 af 30/10/2014 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på boligområdet
VEJ nr 9688 af 16/09/2014 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2015
VEJ nr 9440 af 27/08/2013 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2014
VEJ nr 68 af 07/09/2012 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2013
VEJ nr 9396 af 08/08/2012 - Gældende
Vejledning til kommuner om deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer
VEJ nr 115 af 06/07/1998 - Gældende
Tillæg til vejledning om udlejning af almene boliger
VEJ nr 114 af 06/07/1998 - Gældende
Tillæg til vejledning om drift af almene boliger m.v.
SKR nr 9474 af 27/08/2012 - Gældende
Skrivelse om indberetning af statistiske oplysninger fra husleje- og beboerklagenævn
Til samtlige kommunalbestyrelser
SKR nr 9004 af 21/12/2009 - Gældende
Orientering om bekendtgørelser vedr. den almene boligsektor.
(Til kommunalbestyrelser og almene boligorganisationer m.v)
SKR nr 9225 af 30/04/2009 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.)
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9362 af 27/06/2006 - Gældende
Orienteringsskrivelse om bekendtgørelser på det sociale område, på det almene ældreboligområde og på ligestillingsområdet, som er revideret som led i kommunalreformen.
(Til kommunalbestyrelser m.fl.)
SKR nr 9519 af 16/08/2005 - Gældende
Skrivelse om tilpasning af huslejenævn og beboerklagenævn m.v. til den nye kommunale struktur
(Til samtlige kommuner)
SKR nr 9277 af 08/06/2004 - Gældende
Skrivelse med orientering om vedtagelse af L 78 B vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Behandling af husordenssager ved huslejenævn og beboerklagenævn, begrænsning af adgangen til at opkræve større huslejestigninger og til opsigelse ved ombygning)
(Til samtlige kommuner)
SKR nr 9832 af 19/12/2003 - Gældende
Skrivelse med orientering om L 78A vedrørende forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om leje af almene boliger, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber m.fl. love (betaling for adgang til elektroniske kommunikationstjenester)
(Til samtlige kommuner, de sociale nævn samt Den Sociale Ankestyrelse)