Søgeresultat


Søgningen fandt 93 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10606 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over for kort motivationstid for frivillig behandling forud for beslutning om tvangsbehandling
KEN nr 10605 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over beslutning om tvangsmedicinering
KEN nr 10524 af 20/09/2008 - Gældende
Klage over fysisk magtanvendelse
KEN nr 10503 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over underkendelse af akut tvangsmedicinering med depot
KEN nr 10419 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over at cisordinol depot er valgt som initialbehandling ved tvangsbehandling. Godkendt konkret på baggrund af mangeårigt kendskab til patienten på depotbehandling med cisordinol
KEN nr 10418 af 20/06/2008 - Gældende
Klage over beslutning om tvangsmedicinering med risperdal (hjemvisning)
KEN nr 10368 af 20/03/2008 - Gældende
Anke af afgørelse vedrørende dosisangivelser ved beslutning om tvangsmedicinering
KEN nr 10367 af 20/03/2008 - Gældende
Ophævelse af Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse om personlig skærmning
KEN nr 10334 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over tvangsfiksering, indgivelse af beroligende medicin samt beslutning om tvangsmedicinering uden betænkningstid
KEN nr 10798 af 20/10/2007 - Gældende
Klage over tvangsbehandling med depotmedicin uden motivation for konkret præparat
KEN nr 10642 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over beslutning om tvangsmedicinering med depotmedicin
KEN nr 10640 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over tvangsfiksering med bælte og fodremme
KEN nr 10639 af 20/06/2007 - Gældende
Klage over fortsat tvangsmedicinering
KEN nr 10704 af 20/03/2007 - Gældende
Klage over afgørelse om tvangsbehandling med Leponex
KEN nr 10559 af 20/11/2006 - Gældende
Klage over at det lokale psykiatriske patientklagenævn godkendte beslutning om tvangsbehandling, som blev truffet under mødet i nævnet
KEN nr 10541 af 20/10/2006 - Gældende
Klage over tvangsbehandling med elektrostimulation (ECT)
KEN nr 10540 af 20/10/2006 - Gældende
Klage over fastholdelse og efterfølgende tvangsfiksering
KEN nr 10483 af 20/08/2006 - Gældende
Klage over beslutning om tvangsbehandling med en anden form for præparat (depot), end det, der var motiveret for (tablet)
KEN nr 10482 af 20/08/2006 - Gældende
Klage over udstrækning af tvangsfiksering samt anvendelse af hånd- og fodremme
KEN nr 10481 af 20/08/2006 - Gældende
Klage over, at en patient ikke fik yderligere betænkningstid
KEN nr 10480 af 20/08/2006 - Gældende
Klage over tvangsbehandling (motivationstid)
KEN nr 10520 af 20/06/2006 - Gældende
Klage over tvangsbehandling med et andet præparat, end der var motiveret for
KEN nr 10519 af 20/06/2006 - Gældende
Klage over beslutning om tvangsmedicinering, hvor der i motivationsperioden blev skiftet præparat på grund af patientens frygt for vægtstigning
KEN nr 10444 af 20/05/2006 - Gældende
Behandling med ECT underkendt, patientrådgiveres klagekompetence
KEN nr 10443 af 20/05/2006 - Gældende
Klage over beslutning om tvangsbehandling med en anden behandlingsform end det, der var motiveret for
KEN nr 10440 af 28/04/2006 - Gældende
Godkendelse af 3 tilfælde af aflåsning af døren til patientens stue
KEN nr 10439 af 28/04/2006 - Gældende
Godkendelse af 3 beroligende injektioner i løbet af 9 dage
KEN nr 10438 af 28/04/2006 - Gældende
Beroligende medicin til patient, der var stærkt ophidset og råbende
KEN nr 10437 af 28/04/2006 - Gældende
Fysisk fastholdelse i 5 minutter
KEN nr 10436 af 28/04/2006 - Gældende
Klage over tvangsfiksering med bælte og fodrem
KEN nr 10435 af 28/04/2006 - Gældende
Klage over tvangsfiksering med hånd- og fodremme
KEN nr 10434 af 28/04/2006 - Gældende
Klage over tvangsfiksering med bælte og remme i 5 døgn og indgivelse af beroligende medicin
KEN nr 10433 af 28/04/2006 - Gældende
Klage over tvangsfiksering med håndremme
KEN nr 10432 af 28/04/2006 - Gældende
Klage over tvangsfiksering over 2 måneder
KEN nr 10431 af 28/04/2006 - Gældende
Elektrochokbehandling ikke tvangsbehandling
KEN nr 10426 af 20/04/2006 - Gældende
Klage over tvangsfiksering i ca. 2 timer og 15 minutter, hvor patienten sov i ca. 1½ time
KEN nr 10425 af 20/04/2006 - Gældende
Klage over tvangsmedicinering med dråber Risperdal
KEN nr 10521 af 07/03/2006 - Gældende
Klage over at patienten blev tilbageholdt på sin stue, ved at dørhåndtaget blev holdt udefra
KEN nr 10391 af 20/02/2006 - Gældende
Beslutning om tvangsmedicinering med et andet præparat end det der var motiveret for
KEN nr 10390 af 20/02/2006 - Gældende
Klage over tvangsmedicinering med Cisordinol depot
KEN nr 10370 af 20/01/2006 - Gældende
Klage over indgivelse af beroligende medicin med tvang og over tvangsfiksering
KEN nr 12721 af 31/12/2001 - Gældende
Hjemvisning til fornyet behandling pga. manglende stillingtagen til præparat- og dosisvalg
KEN nr 12720 af 31/12/2001 - Gældende
Hjemvisning på grund af manglende angivelse af dosis og dosisinterval
KEN nr 12718 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over tvangsfiksering og indgivelse af beroligende medicin på grund af underbemanding på afdelingen
KEN nr 12717 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over tvangsfiksering og indgivelse af beroligende medicin
KEN nr 12716 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over tvangsfikseringer og indgivelse af beroligende medicin
KEN nr 12715 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over tvangsbehandling, indgivelse af beroligende medicin og tvangsfiksering
KEN nr 12704 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over tvangsbehandling
KEN nr 12703 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over tvangsmedicinering med Leponex
KEN nr 12684 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over tvangsfiksering og indgivelse af beroligende injektion
KEN nr 12683 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over indgivelse af beroligende medicin
KEN nr 12682 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over tvangsfiksering med fodrem
KEN nr 12680 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over tvangsmedicinering med antipsykotisk medicin i depotform
KEN nr 12679 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over tvangsmedicinering med antipsykotisk medicin i depotform
KEN nr 12678 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over tvangsmedicinering med depotmedicin
KEN nr 12677 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over tvangsbehandling med depotmedicin
KEN nr 12675 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over tvangsmedicinering med Cisordinol depot
KEN nr 12421 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over behandling med elektrochok
KEN nr 12420 af 31/12/2000 - Gældende
Betingelser for tvangsfikseringer ikke opfyldt i 4 tilfælde, opfyldt i 2 tilfælde
KEN nr 12419 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over tvangsfiksering og indgivelse af beroligende medicin
KEN nr 12418 af 31/12/2000 - Gældende
Tvangsfiksering opfyldte krav om mindst indgribende foranstaltning
KEN nr 12417 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over tvangsfiksering i indlæggelsesdøgnet og klage over tvangsmedicinering
KEN nr 12416 af 31/12/2000 - Gældende
Manglende opsættende virkning af klage over tvangsbehandling
KEN nr 12415 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over tvangsmedicinering uden opsættende virkning af klager
KEN nr 12414 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over tvangsbehandling med depot efter indledende daglig medicinering
KEN nr 12413 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over tvangsmedicinering med depotmedicin
KEN nr 12412 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over tvangsbehandling med daglige injektioner i stedet for tabletter eller medicin
KEN nr 12411 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over tvangsmedicinering som injektion
KEN nr 12410 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over tvangsbehandling med depotmedicin
KEN nr 12409 af 31/12/2000 - Gældende
Tvangsmedicinering med angivelse af subsidiært præparat
KEN nr 12408 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over tvangsmedicinering
KEN nr 12407 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over manglende grundlag for tvangsbehandling efter to dages indlæggelse
KEN nr 11322 af 31/12/1999 - Gældende
Tvangsfiksering i 22 timer og 50 minutter samt tvangsbehandling
KEN nr 11321 af 31/12/1999 - Gældende
Tvangsmedicinering
KEN nr 11320 af 31/12/1999 - Gældende
Ændring af administrationsmåde ved tvangsmedicinering og spørgsmål om opsættende virkning
KEN nr 11319 af 31/12/1999 - Gældende
Klage over manglende indlæggelse, lægeligt skøn over selvmordsfare
KEN nr 11318 af 31/12/1999 - Gældende
Tvangsfiksering
KEN nr 11317 af 31/12/1999 - Gældende
Betænkningstid på 2 døgn i forbindelse med tvangsmedicinering af psykiatrisk patient
KEN nr 11316 af 31/12/1999 - Gældende
Betænkningstid på 3 dage i forbindelse med tvangsbehandling af psykiatrisk patient
KEN nr 11269 af 31/12/1999 - Gældende
Manglende opsættende virkning ved klage over tvangsmedicinering
KEN nr 11268 af 31/12/1999 - Gældende
Manglende opsættende virkning ved klage i forbindelse med ændring af administrationsmåde ved tvangsmedicinering
KEN nr 11267 af 31/12/1999 - Gældende
Beroligende injektion ved tvang og efterfølgende tvangsmedicinering
KEN nr 11266 af 31/12/1999 - Gældende
Tvangsfiksering og efterfølgende tvangsbehandling
KEN nr 11265 af 31/12/1999 - Gældende
Vurdering af tilstedeværelse af sindssygdom og betænkningstid på 17 døgn
KEN nr 11264 af 31/12/1999 - Gældende
Betænkningstid på 2 døgn
KEN nr 10941 af 31/12/1998 - Gældende
Patient skønnedes ikke at ville modsætte sig daglige injektioner
KEN nr 10940 af 31/12/1998 - Gældende
Tvangsbehandling med henblik på at skifte præparat
KEN nr 10939 af 31/12/1998 - Gældende
Tvangsfiksering med diverse remme gennem 11 døgn
KEN nr 10938 af 31/12/1998 - Gældende
Tvangsfiksering og mindste middels princip
KEN nr 9783 af 01/01/1997 - Gældende
G for tvangsmedicinering med depotmedicin ikke tilstede
KEN nr 9782 af 01/01/1997 - Gældende
Grundlaget for tvangsmedicinering med depotmedicin tilstede blandt andet på baggrund af patientens eget ønske
KEN nr 9781 af 01/01/1997 - Gældende
Betingelserne for tvangsbehandling ikke tilstede
KEN nr 15109 af 21/06/1994 - Gældende
Tvangsbehandling.