Søgeresultat


Søgningen fandt 116 dokumenter. Disse er listet herunder.




 
LBK nr 1177 af 09/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ferie
(Ferieloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9510 af 19/06/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 31-19 om sygedagpenge - ferie - aftale om ferie
KEN nr 9288 af 29/03/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 15-19 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - integrationsydelse - feriegodtgørelse udbetalt ved ferieårets begyndelse
KEN nr 9878 af 08/09/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 51-16 om fleksløntilskud - fuldtidsløn - ferietillæg
KEN nr 9981 af 29/05/2009 - Gældende
Efterløn, fradrag for ferie, ferielovens § 34 b, udbetalt dagpenge i ferieåret
KEN nr 9878 af 18/05/2009 - Gældende
Øvrige feriedage kan varsles afholdt i ferieperioden med 1 måneds varsel
KEN nr 9879 af 14/05/2009 - Gældende
Antallet af optjente feriedage ved deltid
KEN nr 9877 af 14/05/2009 - Gældende
Optjening af feriepenge, efterløn, ikke afholdt ferie, feriekort ikke attesteret
KEN nr 9838 af 20/04/2009 - Gældende
Fradrag i dagpenge, modtaget dagpenge det meste af ferieåret, afholdt ferie med feriegodtgørelse
KEN nr 9756 af 23/02/2009 - Gældende
Udbetaling ved ferieåret, modtaget arbejdsløshedsdagpenge
KEN nr 9752 af 23/02/2009 - Gældende
Trukket i løn for ferie under sygdom, udeblivelse
KEN nr 9748 af 20/02/2009 - Gældende
Efterløn, fradrag for ferie, ferielovens § 34 b, udbetalt dagpenge i ferieåret
KEN nr 9645 af 09/01/2009 - Gældende
Efterløn, tidspunkt for efterløn, a-kassens vejledning, modregning af ferie, ferie udbetalt efter ferielovens § 34 b
KEN nr 10270 af 01/12/2008 - Gældende
Efterløn, tidspunkt for overgang til efterløn, ferie i forbindelse med overgang til efterløn
KEN nr 10171 af 18/11/2008 - Gældende
Lønmodtagerbegrebet, au pair, optjening af feriepenge
KEN nr 10170 af 18/11/2008 - Gældende
Udbetaling ved ferieåret, modtaget supplerende dagpenge i ferieåret
KEN nr 10169 af 18/11/2008 - Gældende
Uhævet feriegodtgørelse. Aftale om jobplan
KEN nr 10168 af 18/11/2008 - Gældende
Forældelse, kompetence
KEN nr 10000 af 11/09/2008 - Gældende
Arbejde på fransk vinslot. Kontraktens bestemmelser
KEN nr 10004 af 08/09/2008 - Gældende
Udbetaling af feriegodtgørelse, elev, skift af arbejdsgiver, nævnets kompetence, overenskomst
KEN nr 10007 af 29/08/2008 - Gældende
Efterløn, fradrag for feriegodtgørelse udbetalt af arbejdsgiver som engangsbeløb uden afholdelse af ferie
KEN nr 9999 af 22/08/2008 - Gældende
For sen ansøgning om udbetaling af feriegodtgørelse
KEN nr 10003 af 22/08/2008 - Gældende
Renter af for sen indbetaling af feriegodtgørelse for fratrådte, delvist provisionslønnede medarbejdere
KEN nr 10002 af 22/08/2008 - Gældende
Dokumentation for afholdt ferie. Arbejdsgiveren kunne ikke få tilbagebetalt indbetalte feriedag
KEN nr 10001 af 21/08/2008 - Gældende
Optjening af feriedage, løbende ansættelse, vikaransættelse
KEN nr 9792 af 17/04/2008 - Gældende
Medlemmet, der modtog efterløn efter den gamle efterlønsordning, ønskede at få sin efterløn udbetalt uden fradrag for feriepenge. Hun blev stillet, som om hun ved overgangen til efterløn havde været korrekt vejledt også om sin mulighed for at overgå til fleksibel efterløn og dermed denne ordnings regler for feriepenge
KEN nr 9477 af 13/03/2008 - Gældende
Medlemmet, der fik efterløn efter den gamle ordning, ønskede at få sin efterløn udbetalt uden fradrag af feriepenge. Hun blev stillet, som om hun ved overgang til efterløn havde været korrekt vejledt også om sin mulighed for at overgå til fleksibel efterløn og dermed denne ordnings regler for feriepenge.
KEN nr 9285 af 11/02/2008 - Gældende
Overenskomstens indhold i forhold til nævnets kompetence.
KEN nr 9212 af 08/02/2008 - Gældende
Ferielovens lønmodtagerbegreb. Chefgolftræner. Forældelse.
KEN nr 9213 af 07/02/2008 - Gældende
Aktiveringsydelse kan ikke medføre fradrag efter ferielovens § 34 b, stk. 4.
KEN nr 10506 af 29/11/2007 - Gældende
Udbetaling af uhævede feriepenge optjent i 2004
KEN nr 10507 af 26/11/2007 - Gældende
Jobplan og aktivering - en mulig feriehindring?
KEN nr 10380 af 29/05/2007 - Gældende
Identifikation af arbejdsgiveren, som hæftede for feriegodtgørelse. Ikke virksomhedsoverdragelse
KEN nr 10379 af 21/05/2007 - Gældende
Ansøgning om feriegodtgørelse efter 30. september efter ferieårets udløb. Utilstrækkelig vejledning af a-kassen
KEN nr 9419 af 06/03/2007 - Gældende
Nævnet havde ikke kompetence til at træffe afgørelse om feriehindring, da lønmodtageren var omfattet af ferieoverenskomst i optjeningsåret, og overenskomsten omfattede feriehindringer.
KEN nr 9468 af 19/02/2007 - Gældende
Modregning. Tvist om værktøj, løn m.v. samt tvist om, hvorvidt ferie er afholdt
KEN nr 9467 af 19/02/2007 - Gældende
En nu afdød efterlønsmodtager havde ikke søgt om udbetaling af feriegodtgørelse på grund af ufyldestgørende vejledning fra Arbejdsdirektoratet. Boet efter efterlønsmodtageren blev stillet som om, at ansøgning om udbetaling af uhævet feriegodtgørelse var indsendt rettidigt
KEN nr 10274 af 23/11/2006 - Gældende
Modregning i feriepenge af for meget udbetalt løn
KEN nr 10273 af 23/11/2006 - Gældende
Afholdelse af ferie, korrekt varslet ferie i opsigelsesperioden, lønmodtageren møder på arbejde i perioden for den varslede ferie. Arbejdsgivers reaktionspligt
KEN nr 10272 af 23/11/2006 - Gældende
Ulovlig aftale om overførsel af 20 dages ferie
KEN nr 10240 af 01/11/2006 - Gældende
Feriedagpenge, udbetaling, optjent ferie efter ferieloven
KEN nr 10238 af 05/10/2006 - Gældende
Arbejdsmarkedets Ankenævns kompetence i tilfælde af ferieoverenskomst og udbetaling af uhævnede feriepenge efter loven § 34, stk. 2 til stk. 4.
KEN nr 9963 af 25/09/2006 - Gældende
En efterlønsmodtager kunne få annulleret sin ferie, selv om FerieKonto ikke havde fået besked om annulleringen før ferien skulle være påbegyndt
KEN nr 9969 af 22/09/2006 - Gældende
Ændring af antallet af optjente feriedage
KEN nr 9953 af 21/09/2006 - Gældende
Klagen anset for rettidig. Ikke ret til uhævet feriegodtgørelse. Arbejdsløshedskassens pligt til at vejlede om samspillet mellem reglerne for efterløn og reglerne for udbetaling af feriegodtgørelse
KEN nr 9984 af 05/09/2006 - Gældende
Feriedagpenge, afholdelse af ferie, timelønnet, arbejdsfri dage, tilbagebetaling, dagpenge, sygdom, sanktion, svig
KEN nr 9766 af 19/05/2006 - Gældende
Feriehindring, særlige forhold, familieplejer, suspenderet ferie, bekendtgørelsen om ferie
KEN nr 9295 af 10/02/2006 - Gældende
Feriegodtgørelse, bruger af beskyttet værksted, lønmodtagerbegreb
KEN nr 9243 af 18/01/2006 - Gældende
Feriedagpenge, egen optjent ferie, feriepenge
KEN nr 10025 af 30/11/2005 - Gældende
Renter af for sent indbetalt feriegodtgørelse
KEN nr 10022 af 30/11/2005 - Gældende
Udbetaling af feriegodtgørelse, feriehindring, revalidering
KEN nr 9982 af 28/11/2005 - Gældende
Overførsel af 7 feriedage til næste ferieår
KEN nr 10026 af 28/11/2005 - Gældende
Feriegodtgørelse i fritstillingsperiode
KEN nr 10024 af 28/11/2005 - Gældende
En direktørs ret til feriegodtgørelse i perioden 24. april 2003 til og med marts 2004
KEN nr 10023 af 28/11/2005 - Gældende
En lønmodtager havde for sent forfulgt sit retskrav på udbetaling af feriegodtgørelse for den 5. ferieuge
KEN nr 10021 af 28/11/2005 - Gældende
Feriegodtgørelse af kompensation for konkurrenceklausul i form af løbende provision
KEN nr 9965 af 15/09/2005 - Gældende
Ændring af antallet af optjente feriedage
KEN nr 9964 af 29/08/2005 - Gældende
Hvorvidt administrerende direktør, der afmeldes som direktør skal anses for at være lønmodtager og dermed omfattet af ferieloven
KEN nr 10344 af 24/11/2003 - Gældende
Fradrag i efterløn for feriegodtgørelse, genindtræden i efterlønsordningen
KEN nr 9209 af 18/02/2003 - Gældende
Arbejdsmarkedets Ankenævns kompetence i sag om feriehindring
KEN nr 9256 af 03/02/2003 - Gældende
Fradrag i efterløn for feriegodtgørelse
KEN nr 9254 af 22/01/2003 - Gældende
Fradrag i efterløn ved overgangen til efterløn. Havde holdt ferien med løn inden overgangen
KEN nr 9211 af 14/01/2003 - Gældende
Udbetaling af dagpenge under ferie for søgnehelligdage
KEN nr 10184 af 25/11/2002 - Gældende
Landskatteretskendelse af 25. november 2002 vedr. Tidspunkt for selskabs indeholdelse af A-skat i forbindelse med ferie
KEN nr 9461 af 22/08/2002 - Gældende
Delvis ugyldigt varslet ferie til afholdelse i fritstillingsperiode
KEN nr 9549 af 15/08/2002 - Gældende
Ikke kompetence til at behandle sag om lønmodtagerdefinition
KEN nr 9548 af 14/08/2002 - Gældende
Lønmodtager med arbejdssted og bopæl i Sydslesvig ikke omfattet af den danske ferielov
KEN nr 9540 af 14/08/2002 - Gældende
Administrerende direktør ikke omfattet af Ferieloven
KEN nr 9683 af 01/01/2002 - Gældende
Overførsel af ferie for ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere
KEN nr 9682 af 01/01/2002 - Gældende
Overførsel af ferie for ikke-overenskomstdækkede lønmodtagere
AFG nr 10439 af 23/08/2007 - Gældende
Ferieoverenskomst i optjeningsåret
AFG nr 10438 af 23/08/2007 - Gældende
Ingen tvist mellem arbejdsgiver og lønmodtager
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 900 af 28/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ferie for søfarende
BEK nr 1752 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.
BEK nr 1020 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uhævede feriepenge
BEK nr 550 af 24/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Feriepengeinfo
BEK nr 549 af 24/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ferie
BEK nr 548 af 24/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om FerieKonto
BEK nr 1316 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1238 af 25/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af lønmodtagerbegrebet i ferielovens § 1, stk. 4
BEK nr 1026 af 24/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om uhævede feriepenge
BEK nr 1025 af 24/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver til FerieKonto
BEK nr 947 af 28/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond til statskassen i 2014 - 2016
BEK nr 673 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond
BEK nr 1388 af 11/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1278 af 31/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af 40 mio. kr. i 2013 fra Arbejdsmarkedets Feriefond til statskassen
BEK nr 1097 af 11/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om uhævede feriepenge
BEK nr 744 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.
BEK nr 1137 af 04/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1298 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsløshedskassernes betaling for FerieKontos elektroniske videregivelse af oplysninger
BEK nr 1212 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1368 af 08/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1197 af 09/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1198 af 11/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 977 af 30/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge
BEK nr 410 af 23/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af Feriekonto
BEK nr 236 af 19/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 821 af 24/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge
BEK nr 5 af 03/01/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1284 af 14/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om feriefonde mv.
BEK nr 1083 af 12/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 282 af 24/04/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge
BEK nr 949 af 27/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 835 af 07/10/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af renteafkastet af FerieKonto til Statskassen
BEK nr 1083 af 18/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto mellem FerieKonto og Arbejdsmarkedets Feriefond
BEK nr 1001 af 14/11/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto mellem FerieKonto og Arbejdsmarkedets Feriefond
BEK nr 970 af 26/10/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af renteafkastet af FerieKonto til statskassen
BEK nr 848 af 05/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter ferieloven
BEK nr 364 af 22/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende
BEK nr 126 af 21/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om forældet og uhævet feriegodtgørelse m.v.
BEK nr 285 af 21/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om forældet og uhævet feriegodtgørelse m.v.
BEK nr 259 af 07/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af renteafkastet af FerieKonto til statskassen
BEK nr 1198 af 27/12/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af renteafkastet af FerieKonto til voksenuddannelsespuljen i 1994
BEK nr 314 af 25/06/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om værnepligtsorlov. (Om særlige regler for søfarende)
CIR nr 9210 af 17/04/2012 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
VEJ nr 126 af 14/12/2004 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om feriefonde mv.