Søgeresultat


Søgningen fandt 44 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1752 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fællesopkrævning af visse arbejdsgiverbidrag mv.
BEK nr 1020 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uhævede feriepenge
BEK nr 550 af 24/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Feriepengeinfo
BEK nr 549 af 24/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ferie
BEK nr 548 af 24/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om FerieKonto
BEK nr 285 af 26/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ferie for søfarende
BEK nr 1316 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1238 af 25/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af lønmodtagerbegrebet i ferielovens § 1, stk. 4
BEK nr 1026 af 24/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om uhævede feriepenge
BEK nr 1025 af 24/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af opgaver til FerieKonto
BEK nr 947 af 28/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond til statskassen i 2014 - 2016
BEK nr 673 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond
BEK nr 1388 af 11/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1278 af 31/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af 40 mio. kr. i 2013 fra Arbejdsmarkedets Feriefond til statskassen
BEK nr 1097 af 11/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om uhævede feriepenge
BEK nr 744 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.
BEK nr 1137 af 04/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1298 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsløshedskassernes betaling for FerieKontos elektroniske videregivelse af oplysninger
BEK nr 1212 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1368 af 08/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1197 af 09/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1198 af 11/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 977 af 30/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge
BEK nr 410 af 23/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af Feriekonto
BEK nr 236 af 19/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 821 af 24/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge
BEK nr 5 af 03/01/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 1284 af 14/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om feriefonde mv.
BEK nr 1083 af 12/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 282 af 24/04/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge
BEK nr 949 af 27/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto
BEK nr 835 af 07/10/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af renteafkastet af FerieKonto til Statskassen
BEK nr 1083 af 18/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto mellem FerieKonto og Arbejdsmarkedets Feriefond
BEK nr 1001 af 14/11/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af renteafkastet af FerieKonto mellem FerieKonto og Arbejdsmarkedets Feriefond
BEK nr 970 af 26/10/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af renteafkastet af FerieKonto til statskassen
BEK nr 848 af 05/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Ankenævns behandling af sager efter ferieloven
BEK nr 364 af 22/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende
BEK nr 126 af 21/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om forældet og uhævet feriegodtgørelse m.v.
BEK nr 285 af 21/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om forældet og uhævet feriegodtgørelse m.v.
BEK nr 259 af 07/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af renteafkastet af FerieKonto til statskassen
BEK nr 1198 af 27/12/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af renteafkastet af FerieKonto til voksenuddannelsespuljen i 1994
BEK nr 314 af 25/06/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om værnepligtsorlov. (Om særlige regler for søfarende)
CIR nr 9210 af 17/04/2012 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af visse cirkulærer m.v.
(Til stiftsøvrigheder, menighedsråd m.v.)
VEJ nr 126 af 14/12/2004 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om feriefonde mv.