Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9380 af 30/05/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 24-18 om boligstøtte - solidarisk hæftelse - part
KEN nr 11133 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 82-15 om beboerindskudslån - afslag - fuldt tilfredsstillende bolig
KEN nr 9744 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 84-13 om beboerindskudslån - merudgiftsydelse - boligskift - lejebolig
KEN nr 9671 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 11-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse
KEN nr 9670 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse - delebil
KEN nr 9669 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 9-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse - facebook - partshøring
KEN nr 87 af 31/08/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om boligstøtte - beregningsgrundlag - indkomstændringer - regulering (Principafgørelse 198-11 fra Ankestyrelsen om lov om individuel boligstøtte)
KEN nr 10164 af 30/09/2007 - Gældende
Tendenser i afgørelser om boligstøtte – af souschef Kirsten Borum, Ankestyrelsen
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 3, september 2007)
KEN nr 10122 af 30/11/2006 - Gældende
Tendenser i afgørelser efter reglerne i lov om individuel boligstøtte - af Lone Adler
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 3, november 2006)
KEN nr 9523 af 31/08/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - tendenser i afgørelser efter serviceloven samt boligstøtteloven - af fuldmægtig Birgitte Bjerg Pedersen
KEN nr 9481 af 30/06/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - tendenser i afgørelser efter serviceloven samt boligstøtteloven - af fuldmægtig Birgitte Bjerg Pedersen
KEN nr 9207 af 30/04/2004 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - tendenser i afgørelser efter serviceloven samt boligstøtteloven - af fuldmægtig Birgitte Bjerg Pedersen