Søgeresultat


Søgningen fandt 22 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 609 af 03/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse
(Børne- og ungeydelsesloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9383 af 30/05/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 26-18 om børne- og ungeydelse - modregning - manglende betaling for dagtilbud - afgørelseskompetence - klageadgang
KEN nr 9784 af 06/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence - sagsbehandling - ej medhold
KEN nr 9164 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence - ej medhold
KEN nr 9724 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 64-13 om børne- og ungeydelse – børnetilskud – faktisk ophold her i landet – opholdstilladelse - folkeregisteradresse
KEN nr 9718 af 22/12/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. modregning i børne- og ungeydelse - særbørn
KEN nr 9366 af 04/11/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. afdragsordning - opgørelse af betalingsevne - modregning i børne- og ungeydelse
KEN nr 9734 af 10/06/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. modregning i børnefamilieydelse for daginstitutionsrestance
KEN nr 10086 af 16/09/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. modregning i børnefamilieydelse for en restance vedrørende daginstitutionsbetaling
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 654 af 30/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)
BEK nr 1563 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen
CIR nr 148 af 17/12/1986 - Gældende
Cirkulære om lov om en børnefamilieydelse
VEJ nr 9267 af 05/04/2011 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Indien om social sikring
VEJ nr 9268 af 23/10/2006 - Gældende
Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring
VEJ nr 9269 af 10/05/2004 - Gældende
Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring
SKR nr 9585 af 29/06/2017 - Gældende
Skrivelse om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere
SKR nr 9616 af 19/12/2012 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om aktiv socialpolitik (tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere) og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse (særligt børnetilskud til selvvalgte eneforsørgere og tilpasning af optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse og børnetilskud)
Til alle kommuner og Udbetaling Danmark
SKR nr 9362 af 29/06/2009 - Gældende
Skrivelse om Genoptagelse af sager med ulovhjemlet modregning med daginstitutionsrestancer efter dagtilbudsloven i krav på børnefamilieydelser - styresignal
SKR nr 11060 af 22/12/2008 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om børnefamilieydelse
(Til samtlige kommuner m.fl.)
SKR nr 9385 af 17/06/2008 - Gældende
Skrivelse om Præcisering af SKM2008.552.SKAT, modregning i børnefamilieydelsen
SKR nr 9364 af 17/06/2008 - Gældende
Skrivelse om Modregning i børnefamilieydelsen
SKR nr 9806 af 12/12/2003 - Gældende
Skrivelse om orientering om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børnefamilieydelse
(Til Kommunalbestyrelserne m.fl.)