Søgeresultat


Søgningen fandt 27 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 7 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.)
BEK nr 13 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer
(Vælgererklæringsbekendtgørelsen)
BEK nr 160 af 18/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg
BEK nr 1121 af 15/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folketingsvalg
BEK nr 1081 af 06/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om eftervederlag og dækning af udgifter til efteruddannelse m.v. til tidligere medlemmer af Folketinget
BEK nr 176 af 25/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der er optaget som bilag 1 til lov om valg til Folketinget
BEK nr 996 af 12/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg
BEK nr 254 af 14/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tildeling af boliger og godtgørelse for boligudgifter m.v. til medlemmer af Folketinget
BEK nr 185 af 08/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved folkeafstemninger
BEK nr 6 af 03/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der er optaget som bilag 1 til lov om valg til Folketinget
BEK nr 130 af 19/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen
BEK nr 129 af 19/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene
BEK nr 128 af 19/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem
BEK nr 127 af 19/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse
BEK nr 852 af 22/08/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Valgnævnet
BEK nr 605 af 21/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet
BEK nr 298 af 23/04/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folkeafstemninger
BEK nr 645 af 12/10/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om valgagitation
CIR nr 177 af 26/09/1990 - Gældende
Cirkulære om valgbøger og afstemningsbøger til brug ved folketingsvalg (Til alle valgbestyrelser og kommunalbestyrelser)
CIR nr 54 af 08/05/2001 - Gældende
Cirkulære om brevstemmeprotokollers indhold og udformning
VEJ nr 9827 af 29/10/2014 - Gældende
Vejledning om afholdelse af folketingsvalg
(Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og Statsforvaltningen)
VEJ nr 65 af 27/06/2004 - Gældende
Vejledning om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet
(Til alle kommunalbestyrelser og Valgretsnævnet)
SKR nr 9062 af 19/02/2010 - Gældende
Skrivelse om folkeregistrenes/borgerservicecentrenes attestation af vælgererklæringer til brug ved partianmeldelser
(Til alle kommunalbestyrelser)
SKR nr 22 af 17/03/2009 - Gældende
Skrivelse om folkeafstemning om ændring af tronfølgeloven
SKR nr 15 af 20/02/2009 - Gældende
Skrivelse om brevstemmeafgivning på folkeregistrene/borgerservicecentrene til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om ændring af tronfølgeloven den 7. juni 2009
SKR nr 9706 af 27/10/2008 - Gældende
Skrivelse om Danmarks Statistiks overtagelse af valgopgørelsen
Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser, statsforvaltninger og formanden for Bornholms valgbestyrelse.
CIS nr 9690 af 01/05/2011 - Gældende
Brevstemmeafgivelse i udlandet
(Brevstemmeafgivelse i udlandet)