Søgeresultat


Søgningen fandt 704 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9124 af 19/12/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og låneomkostninger
KEN nr 9125 af 29/11/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og låneomkostninger
KEN nr 9746 af 05/10/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rejsefradrag er nægtet i forbindelse med tidsbegrænsede ansættelser
KEN nr 9116 af 05/10/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lån mellem forbundne virksomheder til ejendomskøb i udlandet
KEN nr 9745 af 29/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. frist for skatteansættelse
KEN nr 9738 af 25/06/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. godkendelse af religiøst samfund
KEN nr 9683 af 30/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. privat benyttelse af firmabil - bevisbyrde
KEN nr 9694 af 23/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af fri bil
KEN nr 9690 af 23/03/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for repræsentationsudgifter og bøder
KEN nr 9666 af 16/02/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. maskeret udlodning i forbindelse med et selskabs indfrielse af gæld til hovedaktionær
KEN nr 9671 af 26/01/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdiansættelse af en privat anvendt bil der indskydes i en nyetableret virksomhed - bindende svar
KEN nr 9365 af 14/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fastsættelse af skattepligtig værdi af fri bil
KEN nr 9355 af 30/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for kost og logi – sædvanlig bopæl i Danmark eller Ukraine
KEN nr 9776 af 03/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefritagelse for opmagasineret bil
KEN nr 9346 af 02/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og revisorudgifter samt låneomkostninger i forbindelse med aktieerhvervelse
KEN nr 9780 af 19/10/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. køb og salg af investeringsforeningsbeviser - bindende svar (SKM2009.374.SR)
KEN nr 9783 af 14/10/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af værdi af fri bil
KEN nr 9761 af 20/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udlandsophold - ligningslovens § 33A
KEN nr 9778 af 01/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rejsefradrag og befordringsfradrag - tidsbegrænset ansættelse
KEN nr 9736 af 17/06/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt – godtgørelse for udgifter til andelsboligforenings bestyrelsesmedlemmer
KEN nr 9739 af 25/05/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. reduktion af anskaffelsessum for anparter – indfrielse af gæld til hovedaktionær via kapitalindskud i andet selskab
KEN nr 9308 af 15/03/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af skattepligtig indkomst – royaltyindtægter
KEN nr 9321 af 08/03/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. henstand - betalingskorrektion
KEN nr 9295 af 11/02/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. grænseoverskridende fusion
KEN nr 9827 af 19/11/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af værdi af fri sommerbolig – bindende svar
KEN nr 9817 af 18/11/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af rejsegodtgørelse - differencefradrag for kost – arbejde på et skib
KEN nr 9811 af 22/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ulønnede personer i fagforenings sektorbestyrelse – skattepligt af multimedier – bindende svar (SKM2010.104.SR)
KEN nr 9803 af 21/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rette omkostningsbærer for advokat- og revisorudgifter afholdt ved køb af aktier
KEN nr 9310 af 30/09/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. udlodning - nedsættelse af anpartskapital
KEN nr 9781 af 23/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af fri bil – ejendomsfunktionær – momsfradrag - bindende svar
KEN nr 9791 af 20/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. multimediebeskatning – bindende svar
KEN nr 9789 af 13/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tonnagebeskatning – koncernforbundne selskaber
KEN nr 9796 af 08/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lempelse vedrørende lønindkomst optjent ved arbejde udført i Cameroun.
KEN nr 9756 af 07/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for sagkyndig bistand vedrørende etablering af et kommanditselskab
KEN nr 9754 af 15/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og revisoromkostninger – avance ved salg af aktier mellem koncernforbundne selskaber
KEN nr 9722 af 01/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. arbejdslegater modtaget fra Statens Kunstfond – skattepligtig indkomst
KEN nr 9755 af 25/05/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – ansatte i selskab
KEN nr 9390 af 29/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af værdi af fri bolig
KEN nr 9388 af 29/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af værdi af fri helårsbolig – indflydelse på egen aflønningsform – forskerløn
KEN nr 9395 af 14/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefrihed af personalegoder - svømmehal og motionsfaciliteter - bindende svar
KEN nr 9372 af 01/03/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af vederlag ved udnyttelsen af aktiekøberetter
KEN nr 9049 af 18/01/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lempelse efter ligningslovens § 33 A
KEN nr 10081 af 10/12/2009 - Gældende
Landsskatteretslendelse vedr. ansat - beskatning af værdi af fri bil stillet til rådighed
KEN nr 10080 af 10/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. direktør og hovedaktionær - beskatning af værdi af fri bil stillet til rådighed
KEN nr 9045 af 04/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. vederlag for afløsning af uafdækket pensionstilsagn – bindende svar
KEN nr 9215 af 01/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. behandling af fremført underskud - ansættelse af genbeskatningssaldo
KEN nr 10069 af 09/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for rejseudgifter og kost og logi-godtgørelse under turnusophold – bindende svar
KEN nr 10065 af 09/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for kost og logi i forbindelse med turnusstillinger – bindende svar
KEN nr 10017 af 17/08/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefrihed for gaver til fond – anvendt til fondens bundne kapital og ikke til uddelinger
KEN nr 10030 af 10/07/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefrihed for medarbejderaktier tildelt efter fratrædelse
KEN nr 9479 af 25/05/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af værdi af fri sommerbolig for hovedanpartshaver
KEN nr 9480 af 20/05/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for rejseudgifter – afbrydelse af rejse ved tilbagevenden til containerområde
KEN nr 9476 af 29/04/2009 - Gældende
Fradrag for advokat- og revisorudgifter - skattefri tilførsle af aktiver
KEN nr 9494 af 08/04/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af værdi af fri bolig - arbejdsgiver lejer ejendom af koncernforbundet selskab, hvori den ansatte er hovedaktionær – bindende svar
KEN nr 9499 af 01/04/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af afskrivningsgrundlag i kommanditselskab
KEN nr 9508 af 26/02/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. hovedanpartshaver rette indkomstmodtager af konsulenthonorar – selvangivet som indkomst i selskab
KEN nr 9543 af 23/12/2008 - Gældende
Beløb indbetalt af moderselskab med henblik på kapitalforhøjelse - posteret som lån, anset som tilskud - forældelsesindsigelse mod udsendt agterskrivelse
KEN nr 9529 af 19/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for rejseudgifter til kost og småfornødenheder i forbindelse med arbejde på færgerute
KEN nr 9500 af 16/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag af rejseudgifter efter standardsatser hos Hæren – bindende svar
KEN nr 10205 af 07/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af firmarejse af social og turistmæssig karakter
KEN nr 10203 af 04/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af værdi af fri bolig – bindende svar (SKM2007.299.SR)
KEN nr 10219 af 27/10/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for kost og logi efter rejsereglerne for landbrugsmedarbejdere med sædvanlig bopæl i Letland - arbejdsgiverskifte
KEN nr 10188 af 26/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattemæssig godkendelse af fradrag for kurstab
KEN nr 10210 af 19/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. hovedaktionær – lejlighed udlejet til hovedaktionærs datter
KEN nr 10264 af 11/06/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af objektiv fastsat lejeværdi - livsvarig friboligret - anmodning om genoptagelse
KEN nr 10620 af 10/06/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter til advokat og revisor afholdt i forbindelse med køb af aktier i datterselskab – genoptagelse
KEN nr 10618 af 22/05/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og revisorudgifter i forbindelse med køb af aktier i datterselskab - genoptagelse
KEN nr 10637 af 21/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for rejsedage – overnatning på bopæl
KEN nr 10664 af 19/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefri udbetaling af godtgørelser fra en forening til en medarbejder - lønnet og ulønnet arbejde - bindende svar
KEN nr 10665 af 17/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. sambeskatningsindkomst - fradrag for underskud i tysk datterselskab og tyske datterdatterselskaber
KEN nr 10661 af 17/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgift til etablering af et nedsivningsanlæg på en aftægtsejendom
KEN nr 10831 af 05/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rådighedsbeskatning af fri bil – ligelig fordeling
KEN nr 10829 af 03/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter i forbindelse med udlejning af en del af en ejendom – værelsesudlejning
KEN nr 10827 af 26/11/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ejerlejligheder – hovedaktionærs udlejning til døtre – maskeret udbytte – betalingskorrektion
KEN nr 10865 af 18/09/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af genbeskatning af underskud i forbindelse med nedlukning af filial
KEN nr 10872 af 29/08/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afslag på anmodning om genoptagelse med henblik på betalingskorrektion i medfør af ligningslovens § 2, stk. 5
KEN nr 10873 af 20/08/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdi af selskabs ombygningsudgifter i lejede lokaler – udlodning til hovedaktionær – genoptagelse af landsskatteretssag
KEN nr 10903 af 11/07/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdi af fri bil – testkørsel mellem bopæl og arbejdsplads – bindende ligningssvar
KEN nr 10904 af 15/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradragsret hos moderselskab for udgifter i forbindelse med køb af aktier i datter og datter-datterselskaber – advokat- og revisorudgifter – bortseelse fra underskud i sambeskattede datterselskaber
KEN nr 10915 af 14/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. maskeret udlodning – rentefiksering
KEN nr 10914 af 14/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af afskrivningsgrundlag for andel af fast ejendom – udgifter til bl.a. udbyderhonorar ikke godkendt tillagt – fradrag for administrationsudgifter
KEN nr 10916 af 13/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. betaling for køb af aktier – løbende ydelse eller yderligere del af købesum
KEN nr 10927 af 31/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af erstatning fra arbejdsgiver – bindende svar
KEN nr 10907 af 16/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter til advokat og revisor – ikke godkendt
KEN nr 10928 af 14/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rejse- og kørselsgodtgørelse – afstand mellem bopæl og midlertidig arbejdsplads
KEN nr 9779 af 18/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for drifts- og vedligeholdelsesudgifter udlejning af stuehus på landbrugsejendom med bopælspligt til medejer
KEN nr 9741 af 29/03/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Grænseoverskridende sambeskatning - fradragsbegrænsning efter ligningsloven § 5G
KEN nr 9773 af 21/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Genoptagelse af skatteansættelse
KEN nr 9341 af 20/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Sejlklub udlejning af gæstepladser indtægter indgår i foreningens almindelige drift
KEN nr 9324 af 16/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Afslag på dispensation efter ligningslovens § 16 A, stk. 2
KEN nr 9782 af 06/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ikke godkendt fradrag for advokatudgifter i forbindelse med køb af aktier
KEN nr 9743 af 01/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Præmiering fra Statens Kunstfond - uansøgt
KEN nr 9330 af 29/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Opgørelse af beregningsgrundlag for værdi af fri bil
KEN nr 9333 af 17/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for befordring sædvanlig bopæl
KEN nr 9290 af 22/12/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Rejseudgifter - folkeregisteradresse hos forældre
KEN nr 9285 af 22/12/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Objektiv udlejningsværdi af ejendom med 3 lejligheder under ombygning
KEN nr 9569 af 14/12/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Genbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs virksomhed til dansk filial - bindende forhåndsbesked
KEN nr 9291 af 01/12/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Overdragelse af ejerlejlighed til hovedanpartshavers datter - handelsværdi - bindende svar
KEN nr 9289 af 30/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Værdi af fri bil på gule plader - eneanpartshaver og direktør i to anpartsselskaber
KEN nr 9272 af 30/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for omkostninger udenlandske datterselskaber
KEN nr 10254 af 24/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Opgørelsen af beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil for nye leasede biler
KEN nr 10257 af 13/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Hæderspris fra fond arkitekt kunstnerisk virke
KEN nr 10262 af 08/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fagforeningskontingent tandlæge/hovedanpartshaver fradrag - genoptagelse
KEN nr 10255 af 08/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Kontraktansat ved Forsvaret civiluddannelse til bygningskonstruktør - differencefradrag
KEN nr 9284 af 03/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Medarbejderaktieordning - bindende svar SKM2006.23.SR
KEN nr 9727 af 02/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Beskatning af fri bil afhændelse af privat bil ved køb af bil på gule plader
KEN nr 9271 af 15/09/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for befordring dage hvor fly er benyttet
KEN nr 10832 af 30/08/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skatteberegning i medfør af ligningslovens § 33 A vedrørende lønindkomst optjent under udstationering i Storbritannien
KEN nr 10217 af 30/08/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Bidrag til politisk parti i forbindelse med en valgkampagne
KEN nr 10040 af 16/08/2006 - Gældende
Rentefiksering af tilgodehavende mellem selskab og dets datterselskab
KEN nr 10225 af 15/08/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Nægtet fradrag for afskrivning på EDB-udstyr
KEN nr 9259 af 15/07/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for rejseudgifter
KEN nr 10212 af 28/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Løn og honorarindtægter for musikpædagog fradrag for udgifter til instrumenter, noder, undervisningsmateriale mv.
KEN nr 9250 af 23/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Skattepligtig af værdi af fri sommerbolig
KEN nr 9243 af 18/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Udgifter til kurser, kongresser og møder
KEN nr 10206 af 11/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Køb af bil ved fratræden økonomisk fordel
KEN nr 10170 af 07/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Befordringsfradrag for skatteyder befordring i ægtefællens fri bil
KEN nr 9242 af 03/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - revisor er tillige medarbejdende ægtefælle i klagerens selvstændige virksomhed
KEN nr 9742 af 31/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Indtægt fra legat anset skattefri
KEN nr 10196 af 29/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Rejsegodtgørelse
KEN nr 9234 af 24/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Porteføljehonorarer
KEN nr 9228 af 22/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Differencefradrag for ansat i Forsvaret under omskoling
KEN nr 10161 af 16/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Underskudsbegrænsning
KEN nr 9219 af 09/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for ejendomsskatter - ansættelse af ejendomsværdi
KEN nr 10182 af 09/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for ejendomsskatter ansættelse af ejendomsværdi
KEN nr 10163 af 28/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for udgift til minirensningsanlæg
KEN nr 10138 af 20/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Udgifter til kursus og supervision
KEN nr 10139 af 07/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Forhøjelse af skattepligtig indkomst salg af fast ejendom
KEN nr 10143 af 02/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ligningsrådets afgørelse tilvalg af ydelser
KEN nr 9857 af 25/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Skævdeling af udbytte
KEN nr 10046 af 19/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ejendom i Frankrig - lejeindtægt - hovedaktionær - genbeskatning af underskud af ejendom
KEN nr 9186 af 11/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Etablering af 3,8 ha fredskov - fradrag - erhvervsmæssig virksomhed
KEN nr 9124 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradragsbegrænsning salg af aktier herunder tab
KEN nr 10177 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fikseret lejeindtægt virksomhedsejet ejendom
KEN nr 10180 af 22/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Landbrug - erhvervsmæssigt drevet
KEN nr 9872 af 20/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rejse- og opholdsudgifter - brobizz - arbejdssted i Danmark og Sverige - kost og logi
KEN nr 9175 af 20/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Konsulenthonorar til hovedaktionær
KEN nr 9876 af 13/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Lønindkomst indtjent ved arbejde i udlandet lempelse ved skatteberegningen
KEN nr 9733 af 09/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. aktieavance.
KEN nr 10142 af 07/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Udbetalt rejsegodtgørelse i forbindelse med udstationering anset for skattepligtig som yderligere løn
KEN nr 9871 af 02/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Maskeret udlodning - køb af aktiver
KEN nr 9182 af 16/11/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Genbeskatning af underskud - koncernforbundne selskaber - bindende forhåndsbesked
KEN nr 9771 af 14/11/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. befordring mellem hjem og arbejde
KEN nr 10055 af 13/09/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdi af fri bolig
KEN nr 10033 af 09/09/2005 - Gældende
Tildeling af warrents som led i ansættelsesforhold - Erhvervelsestidspunkt
KEN nr 10036 af 02/09/2005 - Gældende
Værdi af fri bil
KEN nr 10044 af 13/07/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Værdi af egne varer herunder tobak
KEN nr 9467 af 28/06/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. komplementarselskab med uudnyttede underskud hos kommanditselskab.
KEN nr 10041 af 23/06/2005 - Gældende
Landsskatterettens kendelse vedrørende genbeskatning af underskud udenlandske datterselskaber
KEN nr 9465 af 17/06/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. annullering af køberetter. Tildeling af tegningsretter som vederlag for annullerede køberetter.
KEN nr 9469 af 15/06/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rejse- og opholdsudgifter.
KEN nr 9471 af 14/06/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fagforeningskontingent for alment praktiserende læge i intersentskab.
KEN nr 9461 af 18/05/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fikseret vederlag for selskabs vederlagsfri kautionsstillelse.
KEN nr 9466 af 13/05/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. underskudsfremførsel ved salg af aktiekapital.
KEN nr 9421 af 21/04/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. arbejdsgiverbetalt MBA-kursus.
KEN nr 9470 af 19/04/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for travhestehold. Reklame.
KEN nr 9442 af 19/04/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udgifter til advokat og revisor i forbindelse med køb af aktier i datterselskab.
KEN nr 9443 af 13/04/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fodboldspillers modtagelse af beløb efter testimonialkamp.
KEN nr 9387 af 10/03/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. benzinforhandler, der ved forpagtningsaftales ophør havde krav på godtgørelse.
KEN nr 9388 af 07/03/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. maskeret udlodning. Gaver til 2 almenvelgørende foreninger.
KEN nr 9468 af 08/02/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af udgift til brobizz.
KEN nr 9332 af 01/02/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lempelse af lønindkomst.
KEN nr 9313 af 23/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. kursusudgifter til 2-årig Master-voksenuddannelse
KEN nr 9310 af 23/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for 1) kassedifferencer 2) vedligeholdelse af laserprintere samt 3) advokat og revisorudgift. Maskeret udlodning.
KEN nr 9311 af 22/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for fondsuddelinger.
KEN nr 9373 af 17/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. A skat. Beregningsgrundlag for bil stillet til rådighed for hovedaktionær.
KEN nr 9314 af 17/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rejseudgifter. Forsvarsakademiet
KEN nr 9312 af 17/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. maskeret udlodning for hovedanpartshaver ved salg af selskabets båd
KEN nr 9830 af 07/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter til kost mv. for medarbejder på passagerfærge
KEN nr 9814 af 02/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tab ved udstedelse af medarbejderaktier
KEN nr 9815 af 26/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for underskud i sambeskatningsindkomst maskeret udlodning
KEN nr 9829 af 15/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udgifter til rejser, symposier, uddannelse mv. for lægemiddel- og medicinfirma
KEN nr 9827 af 09/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. personalegode. Gratis medlemskab til golfklub.
KEN nr 9831 af 28/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. børnebidrag, der er større end normalfradrag.
KEN nr 9828 af 28/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rejseudgifter for ansat ved Metroprojekt
KEN nr 9817 af 28/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. advokat- og revisorudgifter vedr. generationsskifte i aktionærkreds
KEN nr 9792 af 22/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rejseudgifter for person, der havde ca. 90 km mellem bopæl og arbejdsplads
KEN nr 9820 af 19/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. en tidligere bindende forhåndsbesked om fri bolig til en administrerende direktør
KEN nr 9826 af 14/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beregningsgrundlag for standardfradrag for dagplejer
KEN nr 9789 af 14/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. brobizz betalt af arbejdsgiver samt fri bil
KEN nr 9790 af 13/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for befordring og udgifter til kost og logi i forbindelse med studium under åben uddannelse
KEN nr 9791 af 27/09/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. advokat- og revisorudgifter ved køb af aktier i nye datterselskaber
KEN nr 9775 af 13/09/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rejsegodtgørelse ved udstationering for ansat ved Forsvaret
KEN nr 9780 af 26/08/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. revisorudgifter i forbindelse med kapitaludvidelse i et moderselskab
KEN nr 9832 af 29/03/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lempelse af indkomst ved tjeneste uden for Danmark for den danske stat.
KEN nr 9248 af 26/02/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for dagplejere under orlov
KEN nr 9165 af 24/02/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdi af fri bil. Autocamper.
KEN nr 9162 af 13/02/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fikseret leje af ejerlejlighed udlejet til søn af hovedaktionær
KEN nr 9149 af 28/01/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. arbejdsgivers betaling af 50 % af udgifterne til et MBA-studium
KEN nr 9119 af 21/01/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genbeskatning af underskud fra sambeskattet udenlandsk datterselskab. Påstand om manglende lovhjemmel
KEN nr 9144 af 23/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fikseret rente af mellemregningskonto
KEN nr 9244 af 19/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for bl.a. rådgiverassistance for investor i ejendomskommanditselskab
KEN nr 9151 af 19/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdiansættelse af goodwill ved overdragelse af virksomhed
KEN nr 9161 af 17/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. objektiv udlejningsværdi - aftægtsydelse
KEN nr 9121 af 17/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelse af A-skat mm. af værdi af fri bil på gule plader samt fradrag for købsmoms for samme bil.
KEN nr 9150 af 16/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af kørselsgodtgørelse
KEN nr 10315 af 25/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 25. november 2003 vedr. arbejdsmarkedsbidrag for medhjælpende, nu afdød, ægtefælle.
KEN nr 10309 af 21/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 21. november 2003 vedr. beskatning af uafdækket pensionstilsagn til hovedaktionær.
KEN nr 10278 af 24/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 24. oktober 2003 vedr. aktieavancebeskatning ved salg.
KEN nr 10277 af 20/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. oktober 2003 vedr. advokatudgifter til køb af skuffeselskab samt udgifter til udarbejdelse af anpartshaveroverenskomst.
KEN nr 10300 af 10/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10. oktober 2003 vedr. fradrag for renteudgifter for betalinger på et lån, betalt efter der var opnået gældseftergivelse
KEN nr 9083 af 06/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 6/10 2003 vedr. befordringsfradrag. Bopæl på Fyn og arbejde i København.
KEN nr 10299 af 02/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 2. oktober 2003 vedr. værdi af eget elforbrug fra husstandsvindmølle
KEN nr 10271 af 30/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. lempelse efter ligningslovens § 33 C for sømænd.
KEN nr 9561 af 23/09/2003 - Gældende
Udloddende investeringsforening investering i fast ejendom gennem underliggende koncern
KEN nr 9557 af 23/09/2003 - Gældende
Virksomhedsordningen løbende ydelser
KEN nr 10267 af 23/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 23. september 2003 vedr. befordringsudgifter for udstationeret i Bosnien
KEN nr 9702 af 18/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 18. september 2003 vedr. Regulering af skattefri virksomhedsomdannelse
KEN nr 10266 af 12/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12. september 2003 vedr. godtgørelse til dækning af rejseudgifter (VVS zonetillæg)
KEN nr 9711 af 10/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10. september 2003 vedr. Prisuddeling fra lægeforening ikke anset for omfattet af ligningslovens § 7O
KEN nr 9706 af 24/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 24. juni 2003 vedr. Mellemregningskonto med hovedaktionær fikseret renteudgift
KEN nr 9670 af 20/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. juni 2003 vedr. Medarbejderaktieordning udlodningstidspunkt earn-out udbetalinger
KEN nr 9674 af 11/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 11. juni 2003 vedr. Virksomhedsordning leaset bil erhvervsmæssigt/privat
KEN nr 9662 af 04/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4. juni 2003 vedr. Receptioner afholdt af virksomhed i anledning af runde fødselsdage
KEN nr 9658 af 12/05/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12. maj 2003 vedr. Gældseftergivelse af lån fra fond interesseforbundne parter
KEN nr 9631 af 30/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 30. april 2003 vedr. Fikseret rente indbetaling af erstatning
KEN nr 9661 af 22/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 22. april 2003 vedr. Administrationsomkostninger ændring af byggeprojekt
KEN nr 9632 af 31/03/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 31. marts 2003 vedr. Begrænsning af underskudsfremførsel
KEN nr 9642 af 13/03/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. marts 2003 vedr. Fradrag for ydelser på gavebrevet løbende ydelser
KEN nr 9665 af 04/03/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4. marts 2003 vedr. Rentefiksering mellemregning mellem koncernselskaber
KEN nr 9600 af 31/01/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 31. januar 2003 vedr. Repræsentations- eller reklameudgift tegnebøger til 167 kr. eksl. moms udleveret til sparekassekunder med "rund" fødselsdag
KEN nr 9507 af 16/01/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 16. januar 2003 vedr. Genbeskatning af underskud likvidation afhændelse bindende forhåndsbesked
KEN nr 9609 af 19/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. december 2002 vedr. Rentefiksering mellemregning mellem koncernselskaber
KEN nr 9506 af 13/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. december 2002 vedr. Personalegode bagatelgrænsen bryggerimedarbejder hjemtagning af drikkevarer
KEN nr 9505 af 13/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. december 2002 vedr. Indeholdelse af A-skat opgørelse af værdi af fri bil til medarbejdere - sikkerhedsudstyr
KEN nr 10199 af 28/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 28. november 2002 vedr. Betalingsforpligtelse sekundær korrektion/justering
KEN nr 10193 af 15/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15. november 2002 vedr. Befordringsfradrag politibetjent under uddannelse - bopæl
KEN nr 10181 af 14/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14. november 2002 vedr. Overdragelse af virksomhed knowhow - værdiansættelse
KEN nr 10175 af 06/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 6. november 2002 vedr. Efterskolelærere, som deltager i efterskolens måltid uden at betale vederlag
KEN nr 10173 af 01/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 1. november 2002 vedr. Befordring fradrag for udgifter til egen båd til brug for transport mellem hjem og arbejde - øboer
KEN nr 10174 af 15/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15. oktober 2002 vedr. Koncernforhold genbeskatning af underskud
KEN nr 10018 af 14/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14/1 2002 vedr. dobbeltbeskatning og fradrag for underskud ved fast driftssted.
KEN nr 10169 af 08/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8. oktober 2002 vedr. A-skat mv. fri bil beregningsgrundlag.
KEN nr 10143 af 19/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. september 2002 vedr. Driftsudgifter - rykkergebyrer
KEN nr 10137 af 17/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 17. september 2002 vedr. Landbrug plantning af læhegn - fradrag
KEN nr 10144 af 12/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12. september 2002 vedr. Landbrug sameje 2 ejendomme - lejeværdi
KEN nr 10171 af 03/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 3. september 2002 vedr. Hovedanpartshaver værdi af fri sommerbolig
KEN nr 10117 af 15/08/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15. august 2002 vedr. Interesseforbundne selskaber - betalingskorrektion
KEN nr 10118 af 13/08/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. august 2002 vedr. Tofamilieshus ejet i sameje overskud af ejendom
KEN nr 10136 af 17/07/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 17. juli 2002 vedr. Maskeret udbytte regnskabstilsidesættelse - eneanpartshaver
KEN nr 10142 af 28/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 28. juni 2002 vedr. Fradrag for befordring og dobbelt husførelse
KEN nr 10104 af 13/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. juni 2002 vedr. komplementarselskab uden ejerandel i kommanditselskab.
KEN nr 10105 af 06/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 6. juni 2002, vedr. købesum for fast ejendom i Tyskland berigtiget ved påtagelse af løbende ydelse.
KEN nr 10083 af 21/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 21. maj 2002 vedr. hovedanpartshaver, der har fri bil til rådighed.
KEN nr 10082 af 24/04/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 24. april 2002 vedr. lempelsesberegning.
KEN nr 10084 af 19/04/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. april 2002 vedr. studieafgift for Master of Public Health-uddannelse
KEN nr 10069 af 04/04/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4. april 2002 vedr. fikseret rente af mellemregningskonto.
KEN nr 10172 af 14/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14. marts 2002 vedr. Lempelsesberettiget indkomst professionel golfspiller - sponsorindtægter
KEN nr 10072 af 14/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14. marts 2002 vedr. erstatning ved ophævelse af kontrakt.
KEN nr 10061 af 26/02/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 26. februar 2002 vedrørende salg af investeringsbeviser
KEN nr 10034 af 20/02/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. februar 2002 vedrørende timesharelejligheder, afståelse af brugsretten
KEN nr 10037 af 14/02/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14. februar 2002 vedrørende landbrug i sameje
KEN nr 9442 af 04/02/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4. februar 2002 vedrørende reduktion af repræsentationsudgifter refunderet af samhandelspartner
KEN nr 10039 af 31/01/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 31/1 2002. Eneaktionærs køb af banks fordring mod selskab, maskeret udlodning.
KEN nr 10007 af 09/01/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 9/1 2002 Rette indkomsthaver i koncernforhold.
KEN nr 10012 af 21/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 21/12 2001 vedr. afskrivningsperiode for goodwill.
KEN nr 10009 af 19/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19/12 2001- Konvertering af konvertibel obligation gældseftergivelse - underskudsbegrænsning
KEN nr 10013 af 07/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 7/12 2001 vedr. "Idrætscirkulæret"
KEN nr 10016 af 04/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4/12 2001 vedr. ansættelse af lejeindtægter for ferielejlighed i Frankrig stillet til disposition for hovedanpartshaverne.
KEN nr 12821 af 27/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12815 af 27/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12822 af 23/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10042 af 19/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19/11 2001 vedr. Selvstændig vognmand med transportopgaver i udlandet.
KEN nr 9428 af 15/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10032 af 15/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15/11 2001 vedr. Udbytterettigheder til olie- og gasfelter i USA - genoptagelse
KEN nr 10017 af 14/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14/11 2001 vedr. beregning af overskud af ejendom vurderet som bebygget landbrug med 2 lejligheder.
KEN nr 12579 af 07/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12578 af 06/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12577 af 30/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12592 af 19/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12582 af 19/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10035 af 10/08/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10. august 2001 vedrørende tabsfradrag af andelsbevis til erhvervslokaler
KEN nr 12825 af 02/08/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 2/8 2001
KEN nr 12280 af 21/06/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12279 af 12/06/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10030 af 12/06/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13/6 2001 vedr. Udbytterettigheder til olie- og gasfelter i USA
KEN nr 10070 af 30/05/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 30. maj 2001 vedr. befordringsfradrag for en sygeplejerske på efteruddannelse.
KEN nr 12223 af 21/05/2001 - Gældende
Fratrædelsesgodtgørelse/skattefri godtgørelse. Kompensation tilkendt ved Højesteret.
KEN nr 12285 af 24/04/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12082 af 20/02/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12086 af 05/02/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12081 af 23/01/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12209 af 22/12/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12206 af 22/12/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12172 af 10/11/2000 - Gældende
Anpartsselskab
KEN nr 12185 af 06/11/2000 - Gældende
Vurdering af fast ejendom
KEN nr 12171 af 03/11/2000 - Gældende
Erhvervelse af samlet aktiekapital
KEN nr 12170 af 31/10/2000 - Gældende
Befordringsfradrag
KEN nr 12173 af 23/10/2000 - Gældende
FN-politistyrke
KEN nr 12200 af 20/09/2000 - Gældende
Hovedanpartshaver
KEN nr 12198 af 01/01/2000 - Gældende
Afslag på genoptagelse af indkomstansættelse
KEN nr 18529 af 04/11/1997 - Gældende
Virksomhedsovertagelse Goodwill Overskudsandel
KEN nr 18528 af 04/11/1997 - Gældende
Virksomhedsoverdragelse Goodwill Overskudsandel Løbende ydelse
KEN nr 18139 af 24/05/1991 - Gældende
Rejseudgifter - vognmand - udland. (* 1)
KEN nr 18142 af 23/05/1991 - Gældende
Rentefradrag - forudbetaling - periodisering.(* 1)
KEN nr 18135 af 10/05/1991 - Gældende
Erstatning - garantiforsikring - hussalg.(* 1)
KEN nr 18140 af 01/03/1991 - Gældende
Repræsentationsudgifter - krosalgsarrangementer.(* 1)
KEN nr 18546 af 03/10/1990 - Gældende
Låneomkostninger - sikkerhedsstillelse - udlodning - likvidationsbo. (* 1)
KEN nr 18551 af 01/08/1989 - Gældende
Reklame - repræsentation (* 1)
KEN nr 18227 af 17/03/1989 - Gældende
Dobbelt husførelse (* 1)
KEN nr 18165 af 03/03/1989 - Gældende
Forudbetalte renter - aftalekonto (* 1)
KEN nr 18100 af 07/02/1989 - Gældende
Arbejdstøj (* 1)
AFG nr 9438 af 29/05/2018 - Gældende
Del af kontingent fradragsberettiget som driftsudgift
AFG nr 9437 af 29/05/2018 - Gældende
Beskatning efter skematisk ordning, køb af vindmølleandele
AFG nr 9423 af 29/05/2018 - Gældende
Supplerende aftale - incitamentsprogram
AFG nr 9422 af 29/05/2018 - Gældende
Retserhvervelse - skattepligt - udenlandsk indkomst
AFG nr 9417 af 29/05/2018 - Gældende
Ligningslovens § 4 - deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændigt erhvervsdrivende - konsulent
AFG nr 9389 af 24/04/2018 - Gældende
Deleleasing - ej beskatning af fri bil
AFG nr 9317 af 24/04/2018 - Gældende
Afvisning af spørgsmål om skattepligt af likvidationsprovenu
AFG nr 9302 af 24/04/2018 - Gældende
Lån til ansatte i forbindelse med selvfinansiering - Ikke aktionærlån
AFG nr 9408 af 20/03/2018 - Gældende
Begrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul
AFG nr 9278 af 20/03/2018 - Gældende
Investeringsforeninger opdelt i andelsklasser - skattefri fusion
AFG nr 9246 af 20/03/2018 - Gældende
Ophævelse af begrænsning i vedtægter
AFG nr 9241 af 20/03/2018 - Gældende
Lempelse - udenlandsk indkomst - uddannelse
AFG nr 9407 af 27/02/2018 - Gældende
Udlodning - Fordring - Konfusion - Begrænset skattepligt
AFG nr 9127 af 30/01/2018 - Gældende
Overdragelse af aktier til fond med almennyttigt formål
AFG nr 9123 af 30/01/2018 - Gældende
Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern
AFG nr 9122 af 30/01/2018 - Gældende
Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern
AFG nr 9121 af 30/01/2018 - Gældende
Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern
AFG nr 9120 af 30/01/2018 - Gældende
Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern
AFG nr 9117 af 30/01/2018 - Gældende
Donation af ophold i sommerhus eller helårsbolig til en forening m.v. omfattet af ligningslovens § 8 A
AFG nr 9114 af 30/01/2018 - Gældende
Gaveoverdragelse af aktier til mindreårigt barn - beskatning af udbytte
AFG nr 10255 af 28/11/2017 - Gældende
Hestetransporter - Beskatning af hovedanpartshaverens rådighed
AFG nr 10254 af 28/11/2017 - Gældende
Reklamekoncept - donationer til godkendte foreninger
AFG nr 10252 af 28/11/2017 - Gældende
Splitleasing - afregningsintervaller
AFG nr 10251 af 28/11/2017 - Gældende
Fri bolig - beskatningsgrundlag
AFG nr 10478 af 24/10/2017 - Gældende
Håndværkerfradrag ved installation af el-fyr
AFG nr 10152 af 24/10/2017 - Gældende
Særlig aktieklasse og sammenlægning af aktieklasser
AFG nr 10151 af 24/10/2017 - Gældende
Trust - transparent - stifter
AFG nr 10149 af 24/10/2017 - Gældende
Skattefrie arbejdsredskaber og hjælpemidler
AFG nr 10098 af 24/10/2017 - Gældende
Grænseoverskridende skattepligtig fusion
AFG nr 10096 af 24/10/2017 - Gældende
Bruttolønsordning til betaling af studieafgift
AFG nr 10095 af 24/10/2017 - Gældende
Begrænset skattepligt, retmæssig ejer, omgåelsesklausul
AFG nr 10093 af 24/10/2017 - Gældende
Håndværkerfradrag ved benyttelse af underentreprenør
AFG nr 10240 af 26/09/2017 - Gældende
Behandling af modtagne betalinger og modtagne underskud efter UK consortium relief regler under dansk international sambeskatning
AFG nr 10162 af 26/09/2017 - Gældende
Skattemæssige konsekvenser af stiftelse af fond samt indskud i fonden
AFG nr 10079 af 26/09/2017 - Gældende
Vindmølleandele, skematisk ordning kunne ikke anvendes
AFG nr 10066 af 26/09/2017 - Gældende
Værdiansættelse af ejendom ved handel mellem interesseforbundne parter
AFG nr 10064 af 26/09/2017 - Gældende
Trust - transparens - gave
AFG nr 10472 af 22/08/2017 - Gældende
Investeringsforening, overflytning til værdipapirfond, udenlandsk forvaltning
AFG nr 9899 af 27/06/2017 - Gældende
Intet vederlag for overskudsvarme - salg af ret til indrapportering af energibesparelser
AFG nr 9895 af 27/06/2017 - Gældende
Intet vederlag for overskudsvarme - salg af ret til indrapportering af energibesparelser
AFG nr 9892 af 27/06/2017 - Gældende
Tysk ph.d.-studerende - legat fra hjemland
AFG nr 9883 af 27/06/2017 - Gældende
International sambeskatning - genplacering ejendomsavance
AFG nr 9882 af 27/06/2017 - Gældende
Underskudsbegrænsning og fraflytning
AFG nr 9750 af 27/06/2017 - Gældende
Skattefrihed - etablering af biogasanlæg
AFG nr 10476 af 27/06/2017 - Gældende
Rabatordning
AFG nr 9748 af 23/05/2017 - Gældende
Værdiansættelse af ejendom ved salg mellem interesseforbundne parter - fusion
AFG nr 9743 af 23/05/2017 - Gældende
Udenlandsk fond - udskilt fra stifters formuesfære - selvstændigt skattesubjekt
AFG nr 10468 af 23/05/2017 - Gældende
Investeringsforening, opdeling i andelsklasser, overflytning, afståelse
AFG nr 9730 af 25/04/2017 - Gældende
Værdi af fri bil ved deleleasing
AFG nr 10465 af 25/04/2017 - Gældende
Andelsselskab - udviklingsomkostninger
AFG nr 9436 af 28/03/2017 - Gældende
Gratiale til medarbejdere i koncern, i anledning af moderselskabets jubilæum
AFG nr 10026 af 28/03/2017 - Gældende
Kapitalforhøjelse skattemæssige konsekvenser for aktionærer og selskaber
AFG nr 9268 af 28/02/2017 - Gældende
Investeringsforening - andelsklasser - opdeling
AFG nr 9261 af 28/02/2017 - Gældende
Investeringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte
AFG nr 9258 af 28/02/2017 - Gældende
Skattefrihed af forskerpris uddelt af en stiftelse
AFG nr 9255 af 28/02/2017 - Gældende
Anpartshaveres indskud af anparter i fond
AFG nr 9254 af 28/02/2017 - Gældende
Fri bil - beskatningsgrundlag ved leaset brugt bil
AFG nr 9251 af 28/02/2017 - Gældende
Skærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren
AFG nr 9243 af 28/02/2017 - Gældende
Investeringsselskab - tilbagesalg til udstedende selskab - udbytte
AFG nr 9242 af 28/02/2017 - Gældende
Fratrædelsesgodtgørelser - skattefri bundgrænse
AFG nr 9263 af 24/01/2017 - Gældende
Overgang fra arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsselskab til alm. livsforsikringsselskab succession fremførsel negativ afkastskat
AFG nr 9109 af 24/01/2017 - Gældende
Nedsættelse af boligafgift - udlodningsbeskatning
AFG nr 9078 af 24/01/2017 - Gældende
Krav til lønnens størrelse i forbindelse med udbetaling af befordringsgodtgørelse
AFG nr 10432 af 20/12/2016 - Gældende
Investeringsbeviser - luxembourgsk SICAV S.A.- minimumsbeskattet investeringsinstitut - subfunde
AFG nr 10423 af 20/12/2016 - Gældende
Personalegoder - Parkeringsplads/Parkeringskort
AFG nr 10354 af 15/11/2016 - Gældende
Aftale om Matching Shares indgået inden LL § 7 P's ikrafttræden
AFG nr 10353 af 15/11/2016 - Gældende
Boligjobordningen
AFG nr 10351 af 15/11/2016 - Gældende
Overdragelse af aktier til børn med succession og forbeholdt udbytteret. Beskatning af udbytter. Der eksisterede ikke en praksis, som der kunne støttes ret på
AFG nr 10349 af 15/11/2016 - Gældende
Fradrag for gaver - godkendelse af almenvelgørende foreninger i EU/EØS
AFG nr 10346 af 15/11/2016 - Gældende
Investeringsforening - andelsklasser - opdeling
AFG nr 10345 af 25/10/2016 - Gældende
Udskudt beskatningstidspunkt for aktietildelinger til medarbejdere
AFG nr 10171 af 25/10/2016 - Gældende
Tilflytning, carried interest, ligningslovens § 16 I
AFG nr 10169 af 25/10/2016 - Gældende
Anpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien
AFG nr 10165 af 25/10/2016 - Gældende
Køberetter omfattet af ligningslovens § 7 P
AFG nr 10032 af 27/09/2016 - Gældende
Trust - transparent - gave
AFG nr 10024 af 30/08/2016 - Gældende
Investeringsselskab, mellemholding, kapital- og venturefond
AFG nr 9840 af 21/06/2016 - Gældende
Kantineordning
AFG nr 9834 af 21/06/2016 - Gældende
Fondsbeskatning, almennyttig uddeling, hæderspris
AFG nr 9811 af 21/06/2016 - Gældende
Boligjob-ordningen
AFG nr 9810 af 21/06/2016 - Gældende
Aktieløn - supplerende warrants
AFG nr 10027 af 24/05/2016 - Gældende
Momspligt af analyser for problematisk kemi
AFG nr 10020 af 24/05/2016 - Gældende
Filial i udlandet - lempelse - skattebetaling i forskellige indkomstår
AFG nr 9570 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Arbejdsplads, erhvervsmæssig befordring, fri bil
AFG nr 9548 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Trust - transparent - udlån
AFG nr 9491 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Anpartsselskabs flytning af ledelsen til Spanien
AFG nr 9485 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Genbeskatning af underskud ved overdragelse af udenlandsk datterselskabs produktionsvirksomhed til enten en udenlandsk transparent enhed eller en udenlandsk filial
AFG nr 9483 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Udbytteudlodning - Retmæssig ejer
AFG nr 9481 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Skattekredit - bortseelse fra underskud - lempelse
AFG nr 9416 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Skattekredit - udviklingsomkostninger
AFG nr 9415 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Investeringsforeningsafdeling - overflytning til afdeling i værdipapirfond
AFG nr 9738 af 25/04/2016 - Gældende
Personalegode - installation af Officepakke på IT-udstyr
AFG nr 9484 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Videreudlodning - Udbytteskat - Maskeret udbytte - Udlodning fra datterselskab - Skattefrit tilskud
AFG nr 9414 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Uafdækket pensionsordning - direktør - afløsningssum
AFG nr 9293 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Vindmølleandele - skematiske ordning, ægtefælle mølleopstiller
AFG nr 9089 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Udenlandsk fond/Trust - transparent - ej almenvelgørende/almennyttigt formål
AFG nr 11155 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Splitleasing selvstændigt erhvervsdrivende
AFG nr 11397 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Aktieombytning - A/B-aktier - ejertidsnedslag
AFG nr 10983 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Studerendes ophold i Danmark uden skattepligts indtræden
AFG nr 11022 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - LL § 7 H ophævet med virkning for aftaler indgået den 21. november 2011 eller senere
AFG nr 10618 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Selskab - erhvervsdrivende - køb/salg samt udlejning af boliglejligheder - ingen rådighed eller anvendelse - ingen hovedaktionærbeskatning af fri bolig eller sommerbolig
AFG nr 10510 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Journalister - erstatning- og sagsomkostninger - betalt af arbejdsgiver - ikke lønbeskatning
AFG nr 10305 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Udbytte, aktieindkomst, fradrag for betalt skat i udlandet, CFC-beskatning, likvidationsprovenu, aktieavance/tab, ledelsens sæde, armslængde princippet, rette indkomstmodtager
AFG nr 10241 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Landbrug, delvis overdragelse til selskab
AFG nr 10187 af 23/06/2015 - Gældende
Salg af aktier i arbejdsgiverselskabet til medarbejder til handelsværdi
AFG nr 10185 af 23/06/2015 - Gældende
Vindmølle, erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 10274 af 26/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Udnyttelse af tegningsret efter DCF-værdiansættelse
AFG nr 10288 af 11/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Afvisning af anmodning om bindende svar om udbetaling af skattekredit
AFG nr 10292 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattefri ophørsspaltning uden tilladelse
AFG nr 10277 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Offentligt arrangement - reklameudgift
AFG nr 10276 af 28/04/2015 - Gældende
BIndende svar - Selskabs støtte til politisk parti - Maskeret udlodning
AFG nr 10225 af 28/04/2015 - Gældende
Afkald på tegningsoptioner
AFG nr 10275 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Medarbejder - arbejdsgiver - gave - lejlighedsgave
AFG nr 10263 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Elbil - fri bil
AFG nr 10374 af 24/02/2015 - Gældende
Bindende svar - Likvidation af selskab indregistreret på Bahamas
AFG nr 10372 af 24/02/2015 - Gældende
Bindende svar - Kildeskat af udbytter og likvidationsudlodninger
AFG nr 10296 af 24/02/2015 - Gældende
Bindende svar - Udenlandske sambeskatningsbidrag ydet af udenlandske filialer ikke skattepligtigt udbytte for dansk selskab
AFG nr 10290 af 24/02/2015 - Gældende
Bindende svar - Udenlandske sambeskatningsbidrag ydet af udenlandske filialer ikke skattepligtigt udbytte for dansk selskab
AFG nr 10176 af 12/08/2014 - Gældende
Sundhedsydelse som abonnementsordning
AFG nr 10182 af 27/02/2014 - Gældende
Beskatning af medarbejders spisning på arbejde - kantineordning
AFG nr 9441 af 23/06/2009 - Gældende
Kontantlønnedgang – timeløn fastsat i bekendtgørelse
AFG nr 9438 af 23/06/2009 - Gældende
Fri sommerbolig samt ejendomshandel til vurderingen
AFG nr 9437 af 23/06/2009 - Gældende
Beskatning af fri telefon
AFG nr 9436 af 23/06/2009 - Gældende
Personalegoder – betaling af private udgifter
AFG nr 9417 af 19/05/2009 - Gældende
Kontantlønnedgang – sundhedsordning - handicaphjælper
AFG nr 9415 af 19/05/2009 - Gældende
Medarbejderaktier – retserhvervelse - beskatningstidspunkt
AFG nr 9391 af 19/05/2009 - Gældende
Gave fra indsamlede bidrag
AFG nr 9384 af 19/05/2009 - Gældende
Multilevelmarketing – driftsudgifter - moms
AFG nr 9378 af 21/04/2009 - Gældende
Beskatning af biler - stilstandsforsikring
AFG nr 9376 af 21/04/2009 - Gældende
Fri sommerbolig i udlandet – ansat hovedaktionær
AFG nr 9372 af 21/04/2009 - Gældende
Kulturinstitution – fradragsret gave
AFG nr 9293 af 21/04/2009 - Gældende
Befordringsfradrag – fri bil finansieret ved reduktion af skattepligtig bruttoløn
AFG nr 9290 af 21/04/2009 - Gældende
Beskatning af feriebolig
AFG nr 9287 af 21/04/2009 - Gældende
Beskatning af biler - stilstandsforsikring
AFG nr 9286 af 21/04/2009 - Gældende
Beskatning af biler - stilstandsforsikring
AFG nr 9285 af 21/04/2009 - Gældende
Husstandsvindmøller – underskud – virksomhedsskatteordning - afskrivning
AFG nr 9222 af 24/03/2009 - Gældende
Aktionæroverenskomst ikke anset som en aftale om fælles bestemmende indflydelse
AFG nr 9108 af 17/02/2009 - Gældende
Medarbejderobligationsordning – kontantlønsnedgang - betingelser
AFG nr 9092 af 17/02/2009 - Gældende
Køberetsaftale mellem hovedanpartshaveren personligt og anpartshaveren
AFG nr 9079 af 27/01/2009 - Gældende
Medarbejderobligationer – tilgodehavende på spærrede konti
AFG nr 9053 af 27/01/2009 - Gældende
Bankpakken – hybrid kernekapital
AFG nr 9044 af 16/12/2008 - Gældende
Fordring – udbytte - datterselskab
AFG nr 9040 af 16/12/2008 - Gældende
Fradragsret efter ligningslovens § 8 S
AFG nr 9776 af 28/10/2008 - Gældende
Creditlempelse - periodeforskydning
AFG nr 9775 af 28/10/2008 - Gældende
Medarbejderobligationer til medarbejdere i en kommune
AFG nr 9761 af 28/10/2008 - Gældende
Standardfradrag for rejseudgifter – 2 gange 1 års forlængelse af oprindelig ansættelseskontrakt på 12 måneder – sædvanlig bopæl i udlandet
AFG nr 9757 af 28/10/2008 - Gældende
Standardfradrag for rejseudgifter – afbrydelse af 12 måneders grænsen for anvendelse af standardsatsen for kost
AFG nr 9751 af 28/10/2008 - Gældende
Skattefritagelse for fredet ejendom
AFG nr 9748 af 28/10/2008 - Gældende
Skattefritagelse for fredet ejendom
AFG nr 9746 af 28/10/2008 - Gældende
Tilskud til fredet ejendom
AFG nr 9744 af 28/10/2008 - Gældende
Medarbejderobligationer med garanti
AFG nr 9741 af 28/10/2008 - Gældende
MBA-uddannelse – ændring af vederlagsaftale med tilbagevirkende kraft
AFG nr 9740 af 28/10/2008 - Gældende
Arbejdsgiverbetaling – masteruddannelse – 1-årigt-studie - lønnedgang
AFG nr 9739 af 28/10/2008 - Gældende
Skattefritagelse for fredet ejendom
AFG nr 9738 af 28/10/2008 - Gældende
Skattefritagelse for fredet ejendom
AFG nr 9735 af 19/08/2008 - Gældende
Tilskud til fredet gods
AFG nr 9640 af 19/08/2008 - Gældende
Skattefritagelse af tilskud til vedligeholdelse af fredet gods have
AFG nr 9610 af 19/08/2008 - Gældende
Medarbejderobligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang – overenskomstmæssige hindringer
AFG nr 9592 af 15/07/2008 - Gældende
Tilskud til fredet/bevaringsværdig ejendom
AFG nr 9589 af 15/07/2008 - Gældende
Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter
AFG nr 9552 af 15/07/2008 - Gældende
Medarbejderaktier – tegningsretter – udenlandsk moderselskab
AFG nr 9533 af 15/07/2008 - Gældende
Indsamlede midler - hædersgave
AFG nr 9591 af 17/06/2008 - Gældende
Tilskud til fredet ejendom
AFG nr 9590 af 17/06/2008 - Gældende
Tilskud til fredet ejendom
AFG nr 9535 af 17/06/2008 - Gældende
Betalingsrettigheder – forpagtning – vederlagsfri levering til bortforpagter
AFG nr 9534 af 17/06/2008 - Gældende
Medarbejderaktier – almene kriterier og beregning af favørelement
AFG nr 9390 af 17/06/2008 - Gældende
Erhvervelse og overdragelse af performance- og bonusaktier
AFG nr 9378 af 17/06/2008 - Gældende
Skattefrit udbytte
AFG nr 9339 af 17/06/2008 - Gældende
Bortskaffelse af renovation hos dagplejer – omfattet af begrebet sanitær service?
AFG nr 9322 af 17/06/2008 - Gældende
Betalingsrettigheder – bortforpagtning – vederlagsfri levering fra forpagter
AFG nr 9602 af 20/05/2008 - Gældende
Tilskud til fredet ejendoms have
AFG nr 9358 af 20/05/2008 - Gældende
Moms – kørsel i firmabil i forbindelse med genoptræning af en arbejdsskade
AFG nr 9351 af 20/05/2008 - Gældende
CFC-beskatning for personaktionær og selskabsaktionær i cypriotisk selskab
AFG nr 9242 af 20/05/2008 - Gældende
Medarbejderobligationer – ansatte i tilkøbt division
AFG nr 9241 af 20/05/2008 - Gældende
Medarbejderaktier – ansatte i opsagt stilling – efterlønsalder opnået
AFG nr 9222 af 20/05/2008 - Gældende
Reklameudgift – dispositivt afkald på udgift
AFG nr 9429 af 22/04/2008 - Gældende
Medarbejderobligationer – offentlige virksomheder
AFG nr 9420 af 22/04/2008 - Gældende
Afbrydelse af udlandsophold
AFG nr 9419 af 22/04/2008 - Gældende
Indsamlede midler - hædersgave
AFG nr 9414 af 22/04/2008 - Gældende
Skattefrihed – tilskud til bevaringsværdig ejendom
AFG nr 9413 af 22/04/2008 - Gældende
Skattefrihed – tilskud til bevaringsværdig ejendom
AFG nr 9410 af 22/04/2008 - Gældende
Debitorskifte på medarbejderobligationer i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse
AFG nr 9407 af 22/04/2008 - Gældende
Skattefritagelse af tilskud til fredet mølle
AFG nr 9399 af 22/04/2008 - Gældende
Skattepligt – investeringsselskab/investeringsforening - livsforsikringspolicer
AFG nr 9397 af 22/04/2008 - Gældende
Afskrivning – fradrag vedrørende udgifter i forbindelse med etablering af et anpartsprojekt med fast ejendom til udbud til passive investorer – udgifter til advokat og konsulentbistand – know-how - ejendomsavance
AFG nr 9409 - Gældende
Skattefritagelse for fredet bygning
AFG nr 9707 af 19/06/2007 - Gældende
Forpligtelseserklæringer fradrag for løbende ydelser
AFG nr 9685 af 19/06/2007 - Gældende
Deleleasingordning i koncernforhold
AFG nr 9690 af 22/05/2007 - Gældende
Medarbejderobligationsordning opgørelse af årslønnen
AFG nr 9679 af 22/05/2007 - Gældende
Overdragelse af obligationer løbende ydelse
AFG nr 9674 af 22/05/2007 - Gældende
Fradrag for løbende ydelser i henhold til forpligtelseserklæring
AFG nr 9711 af 24/04/2007 - Gældende
Medarbejderoptioner rette indkomstmodtager
AFG nr 9696 af 24/04/2007 - Gældende
Ingen lempelse for skat af aktieoptioner udnyttet under ophold i Hong Kong
AFG nr 9668 af 24/04/2007 - Gældende
Mobiltelefoner stillet til rådighed for virksomhedens medarbejdere
AFG nr 9663 af 24/04/2007 - Gældende
Sundhedsforsikring til medarbejdere med bopæl i Danmark
AFG nr 9648 af 24/04/2007 - Gældende
Fradrag for rejseudgifter tandteknikerelev på skoleophold midlertidig arbejdsplads
AFG nr 9647 af 24/04/2007 - Gældende
Fradrag for rejseudgifter elektrikerelever på skoleophold - midlertidig arbejdsplads
AFG nr 9634 af 24/04/2007 - Gældende
Medarbejderobligationsordning
AFG nr 9620 af 24/04/2007 - Gældende
Øverste direktør havde bestemmende indflydelse på egen aflønningsform
AFG nr 9695 af 20/03/2007 - Gældende
Medarbejderaktier/obligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang
AFG nr 9683 af 20/03/2007 - Gældende
Genbeskatning af underskud
AFG nr 9605 af 20/03/2007 - Gældende
Kontantlønsnedgang i forbindelse med efteruddannelse på et udenlandsk universitet
AFG nr 9589 af 20/03/2007 - Gældende
Medarbejderobligationsordning
AFG nr 9581 af 20/03/2007 - Gældende
Medarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang
AFG nr 9578 af 20/03/2007 - Gældende
Måltider til personale i botilbud ikke skattepligtigt personalegode
AFG nr 9555 af 20/03/2007 - Gældende
Datakommunikation til PDA
AFG nr 9530 af 20/02/2007 - Gældende
Medarbejderobligationer - bankgaranti
AFG nr 9528 af 20/02/2007 - Gældende
Ydelse af gave fra et selskab til en fond var uden skattemæssige konsekvenser for selskabet, aktionærerne og fonden
AFG nr 9523 af 20/02/2007 - Gældende
Deleleasingordning
AFG nr 9510 af 20/02/2007 - Gældende
Skattefri rejsegodtgørelse
AFG nr 9687 af 23/01/2007 - Gældende
Medarbejderaktier supplerende aftaler
AFG nr 9204 af 23/01/2007 - Gældende
Samfinansieret forskningsprojekt - fradrag
AFG nr 9086 af 23/01/2007 - Gældende
Medarbejderaktier ledende medarbejdere
AFG nr 9081 af 23/01/2007 - Gældende
Sundhedsforsikring økonomiske vilkår
AFG nr 9207 af 19/12/2006 - Gældende
Aktieløn ændring af tegningsretsaftaler
AFG nr 9205 af 19/12/2006 - Gældende
Udenlandske investeringsforeninger opgørelse af minimumsudlodning
AFG nr 9062 af 19/12/2006 - Gældende
Udredning af sygdomme hos langtidssygemeldte medarbejdere
AFG nr 10084 af 21/11/2006 - Gældende
Medarbejderaktier ansatte i udenlandske datterselskaber og filialer
AFG nr 10082 af 21/11/2006 - Gældende
Sundhedsforsikring til medarbejdere med en ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og en anciennitet på 9 måneder
AFG nr 10072 af 21/11/2006 - Gældende
Medarbejderobligationsordning - kontantlønsnedgang
AFG nr 10071 af 21/11/2006 - Gældende
Medarbejderaktieordninger opgørelse af årslønnen
AFG nr 10070 af 21/11/2006 - Gældende
Medarbejderobligationer - kontantlønsnedgang
AFG nr 10064 af 21/11/2006 - Gældende
Skyggesambeskatning - likvidation
AFG nr 10060 af 21/11/2006 - Gældende
Aktieoverdragelse, likvidation og genbeskatning
AFG nr 10059 af 21/11/2006 - Gældende
Medarbejderaktier ansatte i udenlandske datterselskaber og filialer
AFG nr 10058 af 21/11/2006 - Gældende
Medarbejderaktier ansatte i moderselskab hjemmehørende på Færøerne
AFG nr 10057 af 21/11/2006 - Gældende
Medarbejderaktier ansatte i en dansk filials udenlandske hovedkontor og hovedkontorets udenlandske filialer
AFG nr 10056 af 21/11/2006 - Gældende
Medarbejderaktier ansatte i selskabets udenlandske moderselskab og selskabets danske datterselskaber
AFG nr 9896 af 24/10/2006 - Gældende
Den skattemæssige behandling af en tysk pensionsordning
AFG nr 10092 af 24/10/2006 - Gældende
Beskatning af firmabil ført af chauffør
AFG nr 10083 af 24/10/2006 - Gældende
Medarbejderobligationer - kontantlønsnedgang
AFG nr 10047 af 24/10/2006 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt bredbånd
AFG nr 10046 af 24/10/2006 - Gældende
Skattefri rejsegodtgørelse - modregningsforbud
AFG nr 10043 af 24/10/2006 - Gældende
Medarbejderobligationer/kontantlønsnedgang
AFG nr 9892 af 26/09/2006 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt tyverialarm ikke omfattet af bagatelgrænsen
AFG nr 9868 af 26/09/2006 - Gældende
Medarbejderaktier/obligationer kombineret med aftale om kontantlønsnedgang
AFG nr 9864 af 26/09/2006 - Gældende
Faste driftssteder i udlandet territorialbeskatning undtagelser fra territorialbeskatningen
AFG nr 9206 af 26/09/2006 - Gældende
Medarbejderobligation i selskab med én ansat
AFG nr 9044 af 26/09/2006 - Gældende
Skattefritagelse efter ligningslovens § 7 E, stk. 2
AFG nr 9842 af 22/08/2006 - Gældende
Investeringsselskab udenlandsk investeringsinstitut
AFG nr 9706 af 22/08/2006 - Gældende
Salg af aktier til det udstedende selskab
AFG nr 9700 af 22/08/2006 - Gældende
Udlodning kapitalnedsættelse - beskatning
AFG nr 9692 af 22/08/2006 - Gældende
Medarbejderobligationer udenlandske datterselskaber - garanti mindsterente - kontantlønsnedgang
AFG nr 9690 af 22/08/2006 - Gældende
Medarbejderaktier uopsagt stilling
AFG nr 9686 af 22/08/2006 - Gældende
Skattefri omkostningsgodtgørelse til idrætsdommere
AFG nr 9682 af 22/08/2006 - Gældende
Medarbejderobligationer udenlandske datterselskaber garanti mindsterente - kontantlønsnedgang
AFG nr 9681 af 22/08/2006 - Gældende
Gave indsamlede bidrag - forurening
AFG nr 9677 af 22/08/2006 - Gældende
Indskud på ophørspension ved salg af vindmølle
AFG nr 9554 af 20/06/2006 - Gældende
Delvis arbejdsgiverbetalt MBA Ændret vederlagsaftale
AFG nr 9055 af 20/06/2006 - Gældende
Præmie til boliglånsforsikring
AFG nr 9553 af 16/05/2006 - Gældende
Medarbejderaktier beregning af årsløn
AFG nr 9547 af 16/05/2006 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt færgeabonnement
AFG nr 9542 af 16/05/2006 - Gældende
Værdiansættelse af andelsboliglejlighed i forbindelse med boligens konvertering til ejerlejlighed
AFG nr 9541 af 16/05/2006 - Gældende
Værdiansættelse af andelsboliglejlighed i forbindelse med boligens konvertering til ejerlejlighed
AFG nr 9506 af 16/05/2006 - Gældende
Kontantlønnedgang i forbindelse med arbejdsgivers finansiering af bøger til medarbejderne
AFG nr 10052 af 16/05/2006 - Gældende
Tildeling af tegningsretter
AFG nr 9498 af 25/04/2006 - Gældende
Skattefri virksomhedsomdannelse bestående virksomhed
AFG nr 9497 af 25/04/2006 - Gældende
Kontantlønnedgang i forbindelse med massage/zoneterapi
AFG nr 9475 af 25/04/2006 - Gældende
Beskatning af en PDA
AFG nr 9456 af 25/04/2006 - Gældende
Afløsning af pensionstilsagn
AFG nr 9216 af 21/03/2006 - Gældende
Vederlag til forhandlers ansatte til gennemførelse af markedsføringskursus godkendt som driftsomkostning for grossist - skattepligtig værdi fastsat til forhandlerens kostpris
AFG nr 9212 af 21/03/2006 - Gældende
Befordringsgodtgørelse ansættelsesforhold - timeløn
AFG nr 9477 af 21/02/2006 - Gældende
Fri kost pædagogisk spisetræning
AFG nr 9454 af 21/02/2006 - Gældende
Afhændelse afktier - underskudsbegrænsning
AFG nr 9215 af 21/02/2006 - Gældende
Medarbejderbredbånd prisfald genforhandling af aftalen
AFG nr 9079 af 21/02/2006 - Gældende
Beskatning af firmabil der medbringes til den private bolig
AFG nr 9545 af 24/01/2006 - Gældende
Medarbejderaktier deltidsansatte forholdsmæssig tildeling
AFG nr 9225 af 24/01/2006 - Gældende
Sundhedsforsikring udlånte tjenestemænd
AFG nr 9214 af 24/01/2006 - Gældende
Bredbåndsordning, ændret vederlagsaftale, funktionærer og timelønnede lønnedgang vises på lønsedlen
AFG nr 9565 af 13/12/2005 - Gældende
Aktieoptioner tilsagn om salg supplerende udnyttelsesperiode, differenceafregning
AFG nr 9019 af 13/12/2005 - Gældende
Medarbejder aktier pensionsdepot 100.000 kr.'s grænsen
AFG nr 9643 af 06/09/2005 - Gældende
Brud på uddannelsesaftale
AFG nr 9641 af 16/08/2005 - Gældende
Fladskærme hjemme-pc-ordning TV-tuner
AFG nr 9589 af 16/08/2005 - Gældende
Medarbejderobligationer deltidsansatte kontantlønsnedgang
AFG nr 9642 af 14/06/2005 - Gældende
Medarbejderaktier - tegningsretter
AFG nr 9400 af 14/06/2005 - Gældende
Aftale om ændret vederlagssammensætning lønseddel - medarbejderobligationer
AFG nr 9245 af 17/05/2005 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt sundhedsordning
AFG nr 9190 af 26/04/2005 - Gældende
Medarbejderaktier deltidsansatte
AFG nr 9189 af 01/01/1753 - Gældende
Fri brobizz befordringsfradrag - bruttotrækordning
AFG nr 9179 af 15/03/2005 - Gældende
Kontantlønskonvertering ADSL Lønseddel Ferie/overarbejdsbetaling
AFG nr 9193 af 25/02/2005 - Gældende
Medarbejderaktier båndlæggelse - skattefri aktieombytning
AFG nr 9106 af 22/02/2005 - Gældende
Kontantlønskonvertering lønpakker timelønnede lønseddel
AFG nr 9104 af 22/02/2005 - Gældende
Kontantlønskonvertering medarbejderbredbånd lønnedgang - lønseddel
AFG nr 9362 af 25/01/2005 - Gældende
Genbeskatning af underskur overdragelse af et koncernforbundet selskab udleje hel eller delvis overdragelse af virksomhed
AFG nr 9084 af 16/12/2004 - Gældende
Overdragelse af immaterielle rettigheder fast driftssted
AFG nr 9680 af 14/12/2004 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt beklædning
AFG nr 9619 af 16/11/2004 - Gældende
Erhvervslejlighed betragtes som sommerbolig når den anvendes af personalet
AFG nr 9617 af 16/11/2004 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt tyverialarm
AFG nr 9612 af 16/11/2004 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt avis
AFG nr 9586 af 21/09/2004 - Gældende
Medarbejderaktier - bruttotrækordning
AFG nr 9342 af 18/05/2004 - Gældende
Delvis ændring af SKM2003.100.LR genbeskatning af underskud indirekte afhængelse af aktier
AFG nr 9330 af 18/05/2004 - Gældende
Fradrag for reklameudgifter
AFG nr 9269 af 18/05/2004 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt sundhedsordning behandling af arbejdsrelaterede skader og kostrådgivning
AFG nr 9349 af 20/04/2004 - Gældende
Medarbejderobligationer - Bruttotrækordning
AFG nr 9340 af 17/02/2004 - Gældende
Cavling-prisen ikke fritaget for skattepligt
AFG nr 9317 af 20/01/2004 - Gældende
Medarbejderbredbånd - bruttotrækordning
AFG nr 9209 af 16/12/2003 - Gældende
Ophævelse af dobbeltfradrag (Dobbelt Dip)
AFG nr 9025 af 16/12/2003 - Gældende
Værdi af fri bil ved koncerninterne overdragelser
AFG nr 9603 af 18/11/2003 - Gældende
Skattefri aktieombytning af idéaktier
AFG nr 9017 af 18/11/2003 - Gældende
Uafdækket pensionstilsagn - aftalevikår
AFG nr 9039 af 21/10/2003 - Gældende
Medarbejderaktier supplerende aftaler
AFG nr 9537 af 23/09/2003 - Gældende
Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter
AFG nr 9452 af 19/08/2003 - Gældende
Beskatning af sommerbolig - direktør - hovedanpartshaver
AFG nr 9447 af 19/08/2003 - Gældende
Beskatning af helårsbolig uden bopælspligt - ansat hovedaktionær - erhvervsmæssig benyttelse
AFG nr 9194 af 22/04/2003 - Gældende
Beskatning af betalt broafgift/brobizz over Storebæltsbroen
AFG nr 9193 af 22/04/2003 - Gældende
Medarbejderbredbånd - fri telefon - reel lønnedgang - flat-rate-ordning
AFG nr 9192 af 22/04/2003 - Gældende
Privat rådighed over motorcykel - skattepligtig værdi - hovedaktionær
AFG nr 9140 af 18/03/2003 - Gældende
Beskatning af uafdækket pensionstilsagn til hovedaktionær
AFG nr 9132 af 18/03/2003 - Gældende
Virksomhedsomdannelse - idéaktier
AFG nr 9019 af 18/03/2003 - Gældende
Medarbejderaktieordning - datterselskab
AFG nr 9145 af 18/02/2003 - Gældende
Sambeskatning - genbeskatning af underskud - udenlandsk datterselskab
AFG nr 9133 af 18/02/2003 - Gældende
Overdragelse af fast ejendom - hovedaktionær - maskeret udlodning - overdragelsespris
AFG nr 9129 af 18/02/2003 - Gældende
Fusion af aktiebaserede udloddende investeringsforeninger - behandling af tab ved afståelse af investeringsbeviser - udlodningsregulering af aktietab
AFG nr 9108 af 21/01/2003 - Gældende
Arbejdsgiverbetalte uddannelsesudgifter
AFG nr 9095 af 22/12/2002 - Gældende
Medarbejderaktieordning - årsløn - 10 pct.- kravet
AFG nr 9084 af 11/12/2002 - Gældende
Konvertible obligationer eller køberetter
AFG nr 9085 af 10/12/2002 - Gældende
Kørsel i firmabil mellem hjem og arbejde
AFG nr 9096 af 21/11/2002 - Gældende
Ændring af vilkår i optionsaftale
AFG nr 9559 af 22/10/2002 - Gældende
Beskatning af feriebolig efter procentreglerne i ligningsloven § 16, stk. 5
AFG nr 9582 af 17/09/2002 - Gældende
Aktieløn annullering af køberetter supplerende tegningsretter
AFG nr 9435 af 10/09/2002 - Gældende
Fradrag for rejseudgifter til kost ved udlejning af sædvanlig bopæl i Danmark under udstationering i udlandet
AFG nr 9583 af 20/08/2002 - Gældende
Reduktion af antal køberetter ved anvendelse af vækstfondsmodellen
AFG nr 9301 af 18/06/2002 - Gældende
Moderselskabs genbeskatning af datterselskabs underskud
AFG nr 9302 af 21/05/2002 - Gældende
Ændring af SKM2001.526.LR tegningsretter fradrag
AFG nr 9231 af 23/04/2002 - Gældende
Genbeskatning af underskud overdragelse af virksomhed
AFG nr 9230 af 23/04/2002 - Gældende
Genbeskatning af underskud fusion af udenlandske datterselskaber
AFG nr 9227 af 23/04/2002 - Gældende
Efterskolelærere, som deltager i efterskolens måltider uden at betale vederlag herfor, er skattepligtige af værdien af måltiderne, og værdien af godet er ikke omfattet af bagatelgrænsen
AFG nr 9226 af 23/04/2002 - Gældende
En direktør for et pengeinstitut, der har fri bil til rådighed, skulle alene beskattes af den dyreste bil, som han har til sin rådighed i en kalendermåned, uanset at han får mulighed for at vælge en anden bil fra pengeinstituttets bilpark
AFG nr 9183 af 23/04/2002 - Gældende
Privat kørsel i værkstedsvogn skulle ikke beskattes, når kørslen sker uden afvigelser fra den erhvervsbetingede kørselsrute
AFG nr 9300 af 19/03/2002 - Gældende
Andelsboligforeninger - lån til drifts- og vedligeholdelsesudgifter - beskatning af medlemmerne
AFG nr 9296 af 19/02/2002 - Gældende
Medarbejderaktieordning gratisaktier udlodningstidspunkt
AFG nr 9059 af 19/02/2002 - Gældende
Hovedaktionær formodning for anvendelse af lystyacht bådebyggerundtagelsen
AFG nr 9233 af 22/01/2002 - Gældende
Overdragelse af datterselskab til fond
AFG nr 12537 af 22/01/2002 - Gældende
Succession efter kildeskatteloven i vindmølle ikke mulig grundet ligningslovens § 8 P, stk. 4
AFG nr 12543 af 11/12/2001 - Gældende
Ingen modregningsadgang for tab på aktier i udlodning fra investeringsforening
AFG nr 12146 af 19/06/2001 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt akupunkturbehandling
AFG nr 12145 af 19/06/2001 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt læge- og helseservice
AFG nr 12144 af 19/06/2001 - Gældende
Beskatning af arbejdsgiverbetalt zoneterapi
AFG nr 12148 af 22/05/2001 - Gældende
Genbeskatning af underskud udenlandsk datterselskabs frasalg af produktionsejendom
AFG nr 12070 af 22/05/2001 - Gældende
Medarbejderaktieordning medarbejdere på orlov
AFG nr 12066 af 20/02/2001 - Gældende
Medarbejderaktier alle ansatte anciennitet
AFG nr 11907 af 23/01/2001 - Gældende
Skattefrihed for indsamlet beløb til kræftsyg, ligningslovens § 7, litra a, bindende forhåndsbesked
AFG nr 11686 af 21/11/2000 - Gældende
Skattefrihed for indsamlet beløb til idrætsudøver, ligningslovens § 7, litra a, bindende forhåndsbesked
AFG nr 11677 af 21/11/2000 - Gældende
Udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse til lønmodtager der har lejet/leaset bil
AFG nr 11678 af 26/09/2000 - Gældende
Hjemme-pc-ordning
AFG nr 11088 af 22/02/2000 - Gældende
Gældskonvertering
AFG nr 11114 af 04/02/2000 - Gældende
Båndlæggelsesperioden - aktiekøberetter
AFG nr 11089 af 26/01/2000 - Gældende
Investeringsforeninger- udlodning - procenter - udskydelse af praksisændring
AFG nr 10327 af 06/07/1999 - Gældende
Afbrydelse af 3/6 måneders grænsen i ligningslovens § 9, stk. 5
AFG nr 9974 af 03/06/1999 - Gældende
Fradrag for arbejde i udlandet for ydelser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion
AFG nr 9966 af 01/06/1999 - Gældende
Bindende forhåndsbesked Pc-ordning fri telefon/ISDN-forbindelse ægtefælle/samlever egenbetaling
AFG nr 9297 af 23/02/1999 - Gældende
Selskabsophør
AFG nr 9227 af 23/02/1999 - Gældende
Kommentar til forlig i 2 retssager om fradrag for befordring til efteruddannelsessteder for skattepligtige på efteruddannelsesorlov
AFG nr 9642 af 26/01/1999 - Gældende
Godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 14
AFG nr 9035 af 26/01/1999 - Gældende
Nytegning af aktier - overkurs
AFG nr 9027 af 01/01/1999 - Gældende
Indførelse af euro
AFG nr 9973 af 29/09/1998 - Gældende
Ph.D.-studerende i udlandet
AFG nr 9001 af 29/09/1998 - Gældende
Fradrag for afholdte efterforskningsudgifter inden erhvervet er påbegyndt
AFG nr 18558 af 01/07/1998 - Gældende
Virksomhedsoverdragelse Goodwill Overskudsandel Kapitalisering Afskrivning
AFG nr 60180 af 23/06/1998 - Gældende
Bindende forbåndsbesked
AFG nr 18563 af 27/01/1998 - Gældende
Goodwill Overdragelse Udenlandsk datterselskab Afskrivningsret
AFG nr 60248 af 01/01/1998 - Gældende
Pc-ordning, der indebærer, at medarbejderne vederlagsfrit får stillet computer til rådighed mod løntilbageholdenhed
AFG nr 60031 af 01/01/1998 - Gældende
Goodwill Gartneri Værdiansættelse
AFG nr 18531 af 04/11/1997 - Gældende
Rentefradrag ved betinget gældseftergivelse
AFG nr 18448 af 09/04/1997 - Gældende
Arbejdsudleje Skattefri rejsegodtgørelse
AFG nr 18165 af 06/03/1989 - Gældende
Udbetaling af skattefri beløb efter ligningslovens 9, stk. 7. (* 1)
AFG nr 18630 af 22/09/1988 - Gældende
Skattefrihed for gaver efter ligningslovens § 7 a. (* 1)
AFG nr 18350 af 13/04/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Fradrag for sponsor og reklameudgifter. (* 1)
AFG nr 18020 af 09/01/1988 - Gældende
Skattefri godtgørelse i henhold til ligningslovens § 9 stk. 7 kan udbetales ved rejser på Færøerne og i Grønland. (* 1)
AFG nr 11149 - Gældende
Bindende svar - Ophør som partner i ventureselskab, carried interest, ligningslovens § 16 I
UDT nr 9761 af 19/12/2005 - Gældende
Værdiansættelse for 2006 af visse personalegoder
UDT nr 9756 af 01/01/1753 - Gældende
Meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra og med 1. januar 2006
UDT nr 9666 af 31/10/2005 - Gældende
Tranfer pricing-godkendelsesordningen fortsætter
UDT nr 9550 af 26/08/2005 - Gældende
Aftaler om ændret vederlagssammensætning
UDT nr 9346 af 14/06/2004 - Gældende
Gensidigt aftalememorandum mellem Danmark og Schweiz vedrørende investeringsforeningers tilbagesøgning af udbytte- og renteskat
UDT nr 9027 af 23/12/2003 - Gældende
Beregingsgrundlag for værdiansættelsen af fri helårsbolig for hovedaktionærer og direktører og andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform samt på fri sommerbolig generelt
UDT nr 9030 af 15/12/2003 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve for 4. kvartal 2003 - Kontantomregning af overdragelsessummer
UDT nr 9029 af 15/12/2003 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2003 - Kontantomregning af overdragelsessummer
UDT nr 9028 af 15/12/2003 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2003 - Kontantomregning af overdragelsessummer
UDT nr 9332 af 08/07/2003 - Gældende
Datakommunikation via mobiltelefon
UDT nr 9324 af 26/06/2003 - Gældende
Fiskeres fradrag efter rejsereglerne
UDT nr 9137 af 18/02/2003 - Gældende
Fratrædelsesgodtgørelse
UDT nr 9134 af 12/02/2003 - Gældende
Datakommunikationsforbindelser
UDT nr 9092 af 01/01/2003 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve 1. kvartal
UDT nr 9483 af 10/10/2002 - Gældende
Beskatning af sømænd på kursus i land
UDT nr 9554 af 17/09/2002 - Gældende
Løbende ydelse engangsregulering af afståelsessum
UDT nr 9402 af 11/07/2002 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve for 3. kvartal 2002 Kontantomregning af overdragelsessummer
UDT nr 9340 af 10/05/2002 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve for 2. kvartal 2002 - Kontantomregning af overdragelsessummer
UDT nr 12522 af 31/08/2001 - Gældende
Udtalelse om en kommunes adgang til at opkøbe fast ejendom med henblik på videresalg
UDT nr 11666 af 19/12/2000 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve
UDT nr 11664 af 11/12/2000 - Gældende
Skattelempelse udsendte offentligt ansatte
UDT nr 11662 af 22/06/2000 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve
UDT nr 11425 af 22/06/2000 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve
UDT nr 11584 af 02/02/2000 - Gældende
Udtalelse afgivet af Skatteministeriet om broafgift i relation til godtgørelse for erhvervsmæssige befordringsudgifter efter LL § 9 B.
UDT nr 11663 af 01/01/2000 - Gældende
Skattelempelse udsendte offentligt ansatte
UDT nr 11041 af 29/11/1999 - Gældende
Beskatning af politifolk der udsendes til tjeneste udenfor riget.
UDT nr 9077 af 01/06/1999 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve
UDT nr 60336 af 21/10/1998 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve
UDT nr 18612 af 14/01/1998 - Gældende
Befordringsfradrag mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads
UDT nr 18579 af 08/01/1998 - Gældende
Støtte til elevers praktikophold i udlandet
UDT nr 60332 af 08/12/1997 - Gældende
Kursfastsættelse af private pantebreve
UDT nr 18548 af 08/12/1997 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve
UDT nr 18404 af 18/06/1997 - Gældende
Kursfastsættelse af pantebreve