Søgeresultat


Søgningen fandt 206 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9131 af 05/12/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af ejendommes skattemæssige anskaffelsessum og afståelsessum - salg af kommanditanparter
KEN nr 9671 af 26/01/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdiansættelse af en privat anvendt bil der indskydes i en nyetableret virksomhed - bindende svar
KEN nr 9283 af 22/12/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af fortjeneste ved salg af anparter i et kommanditselskab
KEN nr 9819 af 08/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omvalg af fusion fra skattefri til skattepligtig – omgørelse af fusion fra skattefri til skattepligtig – ændring af afskrivninger
KEN nr 9284 af 29/07/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tonnagebeskatning – fradrag nettofinansudgifter – afskrivning goodwill/ruterettigheder, software, indretning af lejede lokaler, straksafskrivning software
KEN nr 9787 af 20/05/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse skattemæssig afskrivning på motorcykler, anvendt som udsmykning i virksomhed
KEN nr 9712 af 18/05/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. rettigheder til olie- og gasfelter i USA – afskrivning
KEN nr 9223 af 19/01/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for tab på indretning af lejede lokaler ved afståelse til uafhængige parter
KEN nr 9042 af 22/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. investeringer i amerikanske olie- og gasrettigheder – opgørelse af afskrivningsgrundlag
KEN nr 10079 af 03/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. »compensation payment« betalt til sælger af ejendom erhvervet af et kommanditistselskab - kurstab på gæld i fremmed valuta
KEN nr 10066 af 06/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af cigaretsalg ombord på færge - afskrivning på overfartsrettigheder
KEN nr 10026 af 03/09/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. brugte anparter – prioriteringsydelse – anskaffelsessum – udbyderhonorar
KEN nr 10244 af 28/04/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tabsfradrag på udgifter til indretning af lejede lokaler - interesseforbundne parter
KEN nr 9492 af 20/04/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af afskrivningsgrundlag for bygning – overgang til blandet anvendelse
KEN nr 9499 af 01/04/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af afskrivningsgrundlag i kommanditselskab
KEN nr 10216 af 14/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af tab på bil ved overgang fra blandet til ren privat benyttelse
KEN nr 10241 af 09/07/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af anskaffelsessum – ændring af praksis og fristoverskridelse
KEN nr 10615 af 22/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omberegning af grundværdi i 2001-niveau
KEN nr 10231 af 08/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. disponibel kapacitet – del af skibs anskaffelsessum
KEN nr 10633 af 06/02/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. straksfradrag for udgifter til etablering af plansilo
KEN nr 10825 af 20/11/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udlejning af stilladser – straksafskrivning – småaktiver
KEN nr 10863 af 27/09/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for anskaffelse af malerier eller afskrivning efter afskrivningslovens § 44B – ikke godkendt
KEN nr 10898 af 17/07/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udgifter vedrørende uindregistrerede biler – straksafskrivning på reoler
KEN nr 10914 af 14/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af afskrivningsgrundlag for andel af fast ejendom – udgifter til bl.a. udbyderhonorar ikke godkendt tillagt – fradrag for administrationsudgifter
KEN nr 10909 af 13/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning på driftsmidler
KEN nr 9778 af 13/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for udgifter til egenfremstillede anlægsaktiver
KEN nr 9777 af 13/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for tab ved salg af ejendom
KEN nr 9325 af 29/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Afskrivning kørerampe bygning eller driftsmiddel
KEN nr 10260 af 09/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Afskrivning og straksafskrivning på tilbygning - kontorlokaler
KEN nr 10261 af 27/10/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Overskridelse af frist for ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse
KEN nr 10225 af 15/08/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Nægtet fradrag for afskrivning på EDB-udstyr
KEN nr 10213 af 06/07/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Salg af alle anparter i kommanditselskab fordelt over 3 år skattemæssig avance
KEN nr 10212 af 28/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Løn og honorarindtægter for musikpædagog fradrag for udgifter til instrumenter, noder, undervisningsmateriale mv.
KEN nr 9235 af 24/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Vindmølle afskrivning på skrotbeviser og kompensationsbeløb i forbindelse med opførelse af ny vindmølle
KEN nr 11235 af 06/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Kurs på gældsbrev
KEN nr 10207 af 04/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Afskrivning indretning af lejede lokaler
KEN nr 9225 af 27/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Opgørelse af erstatningsbeløb i forbindelse med stormskadebetaling
KEN nr 9230 af 15/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Afskrivning - ikke igangværende virksomhed
KEN nr 11193 af 25/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Overdragelsessum ved salg af aktier konkurrenceklausul - tilskud
KEN nr 9185 af 05/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Salg af afskrivningsberettiget ejendom af selskab stiftet i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse - genvundne afskrivninger
KEN nr 10053 af 02/09/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning på goodwill
KEN nr 10052 af 02/09/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ophør af selskab herunder fradrag for tab på goodwill
KEN nr 9457 af 25/05/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af skattepligtige ejendomsavancer ved salg af udlejningsejendomme.
KEN nr 9455 af 24/05/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning på nødstrømsanlæg.
KEN nr 9454 af 10/05/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. avance ved salg af goodwill erhvervet før 19. maj 1993. Tandlægeselskab.
KEN nr 9418 af 04/05/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genvundne afskrivninger. Fordeling af overdragelsessum ved salg af blandet bygning.
KEN nr 9307 af 06/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning vedr. betalinger til en fond i forbindelse med stiftelse af kommandit- og aktieselskaber.
KEN nr 9389 af 04/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. revisionsvirksomheds ombygning og indretning af kontorer i lejede lokaler.
KEN nr 9306 af 22/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ugyldighed pga. tilsidesættelse af formelle regler
KEN nr 9419 af 15/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. kommanditists andet af udgift til selskabsadministration.
KEN nr 9798 af 05/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning på blandede benyttede bygninger
KEN nr 9796 af 04/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beregningsgrundlag for straksfradrag for tilbygninger til eksisterende svinestalde
KEN nr 9793 af 29/09/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beregningsgrundlag for straksafskrivning for tilbygninger
KEN nr 9782 af 27/09/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ugyldighed pga. manglende høring
KEN nr 9383 af 20/04/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivningsgrundlag for blandet benyttet bygninger anskaffet før 1999
KEN nr 9384 af 19/04/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning for skærmtag over benzinstandere
KEN nr 9382 af 25/03/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning på ejendom med 2 bygninger, hvor en blev nedrevet efter erhvervelsen
KEN nr 9246 af 12/03/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for positiv driftsmiddelsaldo ved virksomhedsophør
KEN nr 9118 af 15/01/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om genoptagelse til selskabsbeskatningen for afskrivning på udlejet men ubenyttet bygning.
KEN nr 9117 af 23/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for udskiftning af dele af edb-anlæg.
KEN nr 9115 af 22/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning og straksfradrag for bygning på lejet grund.
KEN nr 9244 af 19/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for bl.a. rådgiverassistance for investor i ejendomskommanditselskab
KEN nr 10313 af 27/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27. november 2003 vedr. straksafskrivning på landbrugsejendom. Ombygning påbegyndt i 1999 og afsluttet i 2000.
KEN nr 9128 af 14/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning for ombygnings- og forbedringsudgifter.
KEN nr 9116 af 07/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. nedrivningsfradrag på landbrugsejendom, hvor der ikke er afskrevet på driftsbygninger.
KEN nr 9727 af 21/10/2003 - Gældende
Goodwilll finansielle virksomheder koncernintern overdragelse
KEN nr 10276 af 16/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 16. oktober 2003 vedr. opgørelse af beregningsgrundlaget for straksfradrag.
KEN nr 10304 af 09/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 9. oktober 2003 vedr. selskab med udlejning af fast ejendom. Afskrivning og hårde hvidevarer.
KEN nr 10275 af 09/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 9. oktober 2003 i vedr. selskabs lønudgifter til at gøre et driftsmiddel funktionsdygtigt. Afskrivningsgrundlag.
KEN nr 10265 af 30/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 30. september 2003 vedr. afskrivningsgrundlag for en blandet benyttet bygning.
KEN nr 10270 af 29/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. straksafskrivning på udgifter til udskiftning af minkbure.
KEN nr 9557 af 23/09/2003 - Gældende
Virksomhedsordningen løbende ydelser
KEN nr 9708 af 05/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 5. september 2003 vedr. Landbrug fradrag for tab på driftsbygninger
KEN nr 9559 af 19/08/2003 - Gældende
Sambeskatning værdiansættelse af goodwill omdannelse af anpartsselskab - Tyskland
KEN nr 9695 af 11/08/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 11. august 2003 vedr. Landbrugsejendom - stormskadeerstatning
KEN nr 9672 af 25/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 25. juni 2003 vedr. Nedrivningsfradrag succession i ejertid
KEN nr 9671 af 24/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 24. juni 2003 vedr. Indretning af lejede lokaler udskiftelig gulvbelægning i bolighus - afskrivning
KEN nr 9668 af 23/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 23. juni 2003 vedr. 10-mandsprojekt fast ejendom - afskrivningsgrundlag
KEN nr 9635 af 20/05/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. maj 2003 vedr. Blandet benyttet ejendom - salg
KEN nr 9301 af 20/05/2003 - Gældende
Efterfølgende ændring af skattemæssige afskrivninger - ægtefæller
KEN nr 9646 af 09/05/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 9. maj 2003 vedr. Leasingydelser leasing eller køb på kredit
KEN nr 9634 af 01/05/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 1. maj 2003 vedr. Juletræsplantage afskrivning på udgifter til etablering af hegn
KEN nr 9628 af 14/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14. april 2003 vedr. Afskrivningsprocent ved indretning af lejede lokaler
KEN nr 9633 af 04/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4. april 2003 vedr. Nedrivningsfradrag ejer på nedrivningstidspunktet
KEN nr 9619 af 12/03/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12. marts 2003 vedr. Straksafskrivning på ombygningsudgifter
KEN nr 9610 af 16/01/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 16. januar 2003 vedr. Straksafskrivning udlejning af bl.a. telte, kørestilladser, murerbukke og plastgulve
KEN nr 9611 af 08/01/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8. januar 2003 vedr. Bygning på lejet grund straksfradrag for forbedringsudgifter
KEN nr 9556 af 01/01/2003 - Gældende
Husbåde - afskrivning
KEN nr 10190 af 27/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 27. november 2002 vedr. EDB software straksafskrivning byggesæt - spilleautomater
KEN nr 10191 af 07/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 7. november 2002 vedr. Straksfradrag landbrug tilbygning eller nybygning af stald - gyllebeholder
KEN nr 10167 af 28/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 28. oktober 2002 vedr. Negativ saldoværdi på driftskonto
KEN nr 10166 af 01/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 1. oktober 2002 vedr. Straksfradrag tilbygning ctr. nybygning
KEN nr 10146 af 12/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12. september 2002 vedr. Afskrivning på garager tilknyttet beboelsesejendom
KEN nr 10145 af 10/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10. september 2002 vedr. Afskrivning på bygninger rejsebureauvirksomhed undtagelsesbestemmelsen om kontorer
KEN nr 10165 af 06/08/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 6. august 2002 vedr. Stormskadeerstatning for ejendom med tilhørende bygninger og genopførelse heraf
KEN nr 10114 af 17/07/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 17. juli 2002 vedr. Afskrivning anpartsselskab - udlejningsaktiviteter
KEN nr 10104 af 13/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. juni 2002 vedr. komplementarselskab uden ejerandel i kommanditselskab.
KEN nr 10102 af 30/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 30. maj 2002, vedr. opførelse af bygning med skattepligtig tilskud.
KEN nr 10091 af 30/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 30. maj 2002 vedr. driftsmidler straksafskrivning.
KEN nr 10067 af 25/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 25/3 2002 vedr. afskrivning på småaktiver.
KEN nr 10066 af 13/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. marts 2002 vedr. afskrivning på ombygning af lejede lokaler.
KEN nr 10055 af 08/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8/3 2002 vedr. straksafskrivning på landbrugsejendom.
KEN nr 10053 af 08/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8/3 2002 vedrørende afskrivning på lejemål anvendt til ejendomsmæglervirksomhed.
KEN nr 10012 af 21/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 21/12 2001 vedr. afskrivningsperiode for goodwill.
KEN nr 10006 af 10/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10/12 2001
KEN nr 10044 af 04/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 4/12 2001 vedr. overdragelse af virksomhed med negativ driftsmiddelkonto.
KEN nr 12821 af 27/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10041 af 14/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14/11 2001vedr. Ophør af virksomhed.
KEN nr 12587 af 12/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12053 af 12/02/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11347 af 05/04/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11152 af 22/12/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11166 af 15/12/1999 - Gældende
Ejendom benyttet til udslusningshjem for narkomaner.
KEN nr 11179 af 20/09/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11138 af 31/05/1999 - Gældende
Kommanditist - juletræsplantage
KEN nr 11133 af 27/05/1999 - Gældende
Sale and lease back-arrangement
KEN nr 11125 af 26/02/1999 - Gældende
Autoforhandler
KEN nr 60536 af 04/11/1998 - Gældende
Nedrivningsfradrag
KEN nr 60535 af 02/11/1998 - Gældende
Salg af ejendom
KEN nr 60566 af 08/09/1998 - Gældende
Overdragelse af virksomhed
KEN nr 18420 af 22/11/1991 - Gældende
Afskrivning - el-piano - musiklærer. (* 1)
KEN nr 18404 af 12/09/1991 - Gældende
Afskrivning - bygning - udleje. (* 1)
KEN nr 18174 af 24/06/1991 - Gældende
Afskrivning - en eller flere driftsbygninger. (* 1)
KEN nr 18150 af 30/04/1991 - Gældende
Afskrivning - bygning - ibrugtagning. (* 1)
KEN nr 18024 af 13/12/1990 - Gældende
Afskrivning - campinghytter.(* 1)
KEN nr 18558 af 28/09/1990 - Gældende
Afskrivning EDB-udstyr - småaktiver. (* 1)
KEN nr 18911 af 30/11/1989 - Gældende
Afskrivning, driftsmidler, windsurfere.(* 1)
KEN nr 18910 af 28/11/1989 - Gældende
Afskrivning/driftstab på driftsmidler (villatelte og windsurfere i Spanien) (* 1)
KEN nr 18901 af 27/11/1989 - Gældende
Straksafskrivning - fradragstidspunkt (* 1)
KEN nr 18859 af 25/10/1989 - Gældende
Afskrivning - bygningsbestandel - løsøre (* 1)
KEN nr 18307 af 02/05/1989 - Gældende
Afskrivning - lægehus - tilbygning. (* 1)
KEN nr 18130 af 13/02/1989 - Gældende
Virksomhedsstart - driftsudgifter (* 1)
AFG nr 9227 af 29/01/2019 - Gældende
Salg af vindmølleandele - skattemæssig succession
AFG nr 9159 af 29/01/2019 - Gældende
OPP-projekt - til offentlig institution
AFG nr 9136 af 29/01/2019 - Gældende
Skattemæssig succession - LL 8 P - Ægtefællesuccession
AFG nr 9391 af 24/04/2018 - Gældende
OPP-projekt - Rensningsanlæg til hospital
AFG nr 9151 af 27/02/2018 - Gældende
Driftsmidler i leasingaftale ikke passiv kapitalanbringelse - succession
AFG nr 10369 af 19/12/2017 - Gældende
OPP-projekt - kontorbygning på lejet grund
AFG nr 10244 af 28/11/2017 - Gældende
OPP-projekt - kontorbygning
AFG nr 10243 af 28/11/2017 - Gældende
OPP-projekt - hospice
AFG nr 10097 af 24/10/2017 - Gældende
Periodisering af tilskud - straksafskrivning
AFG nr 9751 af 27/06/2017 - Gældende
Succession - ægtefæller - kapitalafkastgrundlag
AFG nr 10465 af 25/04/2017 - Gældende
Andelsselskab - udviklingsomkostninger
AFG nr 9250 af 28/02/2017 - Gældende
Koncession - servicestationer
AFG nr 9249 af 28/02/2017 - Gældende
Godkendt fradrag for tab omfattet af AL § 40 C
AFG nr 9240 af 28/02/2017 - Gældende
Fradrag for tab omfattet af afskrivningsloven § 40 C
AFG nr 10455 af 20/12/2016 - Gældende
OPP projekt, afskrivninger ejerlejligheder - ejerskab - frivillig momsregistrering
AFG nr 10176 af 25/10/2016 - Gældende
OPP-projekt - vandkulturhus
AFG nr 9549 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Tonnageskat, overgangssaldo, udligningssaldo, fusion, succession
AFG nr 9414 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Uafdækket pensionsordning - direktør - afløsningssum
AFG nr 9293 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Vindmølleandele - skematiske ordning, ægtefælle mølleopstiller
AFG nr 10871 af 15/10/2015 - Gældende
Bindende svar - OPP-projekt - parkeringshus og parkeringsplads
AFG nr 10130 af 13/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattemæssig kvalifikation af erstatninger udbetalt i forbindelse med udskiftning af et forsyningsnet
AFG nr 10241 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Landbrug, delvis overdragelse til selskab
AFG nr 10222 af 23/06/2015 - Gældende
Overdragelse af knowhow og licensrettigheder til nystiftede datterselskaber
AFG nr 10206 af 23/06/2015 - Gældende
Overdragelse af knowhow og licensrettigheder til nystiftede datterselskaber
AFG nr 10185 af 23/06/2015 - Gældende
Vindmølle, erhvervsmæssig virksomhed
AFG nr 9107 af 27/01/2009 - Gældende
Afståelse af bygninger til en kommune – permanent tab af omsætning - ekspropriation
AFG nr 9772 af 28/10/2008 - Gældende
Køberet og beskatning af optionspræmie
AFG nr 9563 af 19/08/2008 - Gældende
Succession – genvundne afskrivninger, genanbringelse af ejendomsavance i industrigrunde
AFG nr 9043 af 19/08/2008 - Gældende
Kundekreds - goodwill
AFG nr 9535 af 17/06/2008 - Gældende
Betalingsrettigheder – forpagtning – vederlagsfri levering til bortforpagter
AFG nr 9338 af 17/06/2008 - Gældende
OPP-projekt – afskrivning på bygninger – ejerskab – frivillig momsregistrering
AFG nr 9322 af 17/06/2008 - Gældende
Betalingsrettigheder – bortforpagtning – vederlagsfri levering fra forpagter
AFG nr 9416 af 22/04/2008 - Gældende
Genoptagelse – afskrivning – vindmøller i tyskland - sikkerhedsoverdragelse – tysk ret
AFG nr 9397 af 22/04/2008 - Gældende
Afskrivning – fradrag vedrørende udgifter i forbindelse med etablering af et anpartsprojekt med fast ejendom til udbud til passive investorer – udgifter til advokat og konsulentbistand – know-how - ejendomsavance
AFG nr 9657 af 22/05/2007 - Gældende
Fordeling af overdragelsessum - landbrugsejendom
AFG nr 9652 af 22/05/2007 - Gældende
Working interest afskrivning virksomhedsordningen - anpartsreglerne
AFG nr 9628 af 24/04/2007 - Gældende
Leasing af bil fradrag for leasingydelse
AFG nr 9625 af 24/04/2007 - Gældende
Afskrivning vindmølle anpart ejendomsret - Tyskland
AFG nr 9618 af 24/04/2007 - Gældende
Anpartsprojekt etablering afskrivning på udgifter til formidlingshonorar og rådgivningshonorar
AFG nr 9617 af 24/04/2007 - Gældende
Moms værdepapirforvaltning Central dealing desk-funktioner - ydelser leveret til investeringsforeninger
AFG nr 9613 af 24/04/2007 - Gældende
Feriecenter afskrivning på hotellejlighed
AFG nr 9603 af 20/03/2007 - Gældende
Goodwill allokering til filial
AFG nr 9587 af 20/03/2007 - Gældende
Afskrivningsgrundlag udbyderhonorar - værdistigning
AFG nr 9566 af 20/03/2007 - Gældende
Afskrivning på bygning, der benyttes til plejehjem i Tyskland
AFG nr 9582 af 23/01/2007 - Gældende
OPP-projekt afskrivning på bygninger mv., ejerskab, frivillig momsregistrering
AFG nr 9855 af 26/09/2006 - Gældende
Vindmølle anpartsreglerne driftsrisiko produktion af elektricitet
AFG nr 9677 af 22/08/2006 - Gældende
Indskud på ophørspension ved salg af vindmølle
AFG nr 9647 af 18/07/2006 - Gældende
Afskrivning på plejehjem beliggende i England
AFG nr 9863 af 20/06/2006 - Gældende
Afskrivning accessoriske bygninger
AFG nr 9550 af 20/06/2006 - Gældende
Afskrilvning accessoriske bygninger
AFG nr 9516 af 24/05/2006 - Gældende
Vindmøller afskrivningsgrundlag udgifter til rådgivning mv. udgifter til vindstudier
AFG nr 9220 af 21/03/2006 - Gældende
CO2-kvoter overdragelse af kraftværk
AFG nr 9076 af 21/02/2006 - Gældende
Goodwill syn og skøn
AFG nr 9046 af 24/01/2006 - Gældende
Goodwill syn og skøn
AFG nr 9207 af 13/12/2005 - Gældende
Spørgsmål om erhvervsmæssig anvendelse af dragster-racerbil - afslag
AFG nr 9481 af 21/03/2005 - Gældende
Goodwill i racerkørervirksomhed
AFG nr 9579 af 19/10/2004 - Gældende
Ikke omfattet af overgangsregel afskrivningssats - transparens - skibsandele
AFG nr 9597 af 21/09/2004 - Gældende
Udgifter til ombygning af lejede lokaler interessteforbundne parter fradrag for tab ved afståelse af lejemål
AFG nr 9310 af 22/04/2004 - Gældende
Goodwill grossistselskab eneforhandling ejendomsret til kundekredsen
AFG nr 9318 af 16/12/2003 - Gældende
Afskrivningsgrundlag - ejendomsmæglerudgift
AFG nr 9026 af 23/09/2003 - Gældende
Goodwill opsplitning af interessentskab - revisionsfirma
AFG nr 9189 af 18/03/2003 - Gældende
Goodwill - værdiansættelse - beregningsgrundlaget - forrentning af aktiverne - driftsfremmede aktiver
AFG nr 9130 af 18/03/2003 - Gældende
Straksfradrag - beregningsgrundlag
AFG nr 9117 af 21/02/2003 - Gældende
Succession - nedrivning - afskrivning - ejendomsavance
AFG nr 9144 af 22/10/2002 - Gældende
Goodwill - værdiansættelse - forrentning af aktiverne
AFG nr 12536 af 11/12/2001 - Gældende
Afskrivning på accessoriske bygninger krav om driftsmæssig tilknytning
AFG nr 11950 af 20/03/2001 - Gældende
Bindende forhåndsbesked, afskrivning på immaterielle rettigheder
AFG nr 19213 af 14/12/1999 - Gældende
Bindende forhåndsbesked Værdiansættelse af goodwill
AFG nr 60360 af 12/01/1989 - Gældende
Virksomhedsordningen - beregning af kapitalafkast Statsskattedirektoratet blev spurgt, om kapitalafkastet efter virksomhedsskattelovens § 7 korrigeres for pristalsregulering efter afskrivningslovens § 5, jf. § 2, stk. 3, af en negativ saldoværdi. (* 1)
AFG nr 18745 af 12/10/1988 - Gældende
Afskrivningslovens § 34 A (lease back). Bindende forhåndsbesked. (* 1)
AFG nr 18930 af 21/12/1987 - Gældende
Et særligt tilfælde vedr. periodisering af erstatninger. (* 1)
UDT nr 9676 af 28/10/2003 - Gældende
Refusion af registreringsafgift - afskrivningssaldo
UDT nr 9131 af 28/03/2003 - Gældende
Grundlaget for beregning af straksfradrag af ombygnings- og forbedringsudgifter
UDT nr 11257 af 30/03/2000 - Gældende
Erstatning for skade på fast ejendom. Eget arbejde.