Søgeresultat


Søgningen fandt 19 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 913 af 30/09/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og lov om afgift af svovl og lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove
(Kvoter)
BEK nr 1289 af 13/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om afskrivning på ejendomme med hjemfaldsforpligtelse m.v.
BEK nr 1287 af 13/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v.
BEK nr 507 af 07/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af skattemyndighed efter afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven
CIR nr 181 af 01/12/1995 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af lov om særlig indkomstskat m.v. og ændring af forskellige skattelove og konkursloven
CIR nr 25091 af 28/01/1994 - Gældende
Cirkulære om Arbejdsformidlingens administration i forbindelse med bekendtgørelse nr. 1201 af 27. december 1993 af lov om orlov
CIR nr 39 af 21/03/2000 - Gældende
Cirkulære om lov nr. 386 af 2. juni 1999 om ændring af ligningsloven, afskrivningsloven, personskatteloven og boafgiftsloven
SKR nr 9849 af 06/09/2017 - Gældende
Genoptagelse som følge af fejl i offentliggørelsen af TSS-cirkulære 2000-10 om Ligningsrådets vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill - styresignal
SKR nr 9056 af 05/01/2017 - Gældende
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende afskrivning på erhvervsmæssigt benyttede bygninger vurderet som beboelsesejendomme – ligningslovens § 15 J, stk. 1 - styresignal
SKR nr 11170 af 10/08/2015 - Gældende
Genoptagelse som følge af praksisændring vedrørende opgørelse af anskaffelsessum ved afståelse af selvskabt knowhow - Styresignal
SKR nr 9263 af 14/04/2009 - Gældende
Skrivelse om Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter II - styresignal
SKR nr 9202 af 14/04/2009 - Gældende
Skrivelse om Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter II - styresignal
SKR nr 9252 af 19/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Nedsættelse af anskaffelsessummen på fast ejendom med tab efter afskrivningsloven – genoptagelse - styresignal
SKR nr 9361 af 13/06/2008 - Gældende
Skrivelse om Fartøjskvoteandele – FKA – oprydningsrunde – bytte – årlige fangstmængder
SKR nr 9179 af 30/04/2008 - Gældende
Skrivelse om Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i anpartsprojekter
SKR nr 9497 af 11/06/2007 - Gældende
Vejledende levetider for landbrugsbygninger
SKR nr 9811 af 05/10/2006 - Gældende
Skattemæssig behandling af tonnage og motorkraft
SKR nr 9539 af 26/11/2001 - Gældende
NOA-Meddelelse vedr. orlovssatser med virkning fra den 7. januar 2002
SKR nr 9553 af 02/11/2000 - Gældende
NOA-Meddelelse vedrørende orlovssatser med virkning fra 1. januar 2001