Søgeresultat


Søgningen fandt 23 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 831 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
BEK nr 829 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
BEK nr 828 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser
(Tilladelsesbekendtgørelsen)
BEK nr 1500 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Søfartsstyrelsen
BEK nr 1495 af 10/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre
BEK nr 998 af 15/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz
BEK nr 402 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat
BEK nr 939 af 29/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS
BEK nr 855 af 23/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om kaldesignaler og identifikationsnumre til luftfartsradiotjenester i dansk indregistrerede luftfartøjer eller på jordstationer
BEK nr 492 af 23/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om bemyndigelse til at udstede og tilbagekalde kaldesignaler og identifikationsnumre og til at fastsætte regler for udstedelsen og tilbagekaldelsen
BEK nr 489 af 02/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om depositum ved fremlysning af radiofrekvenser
BEK nr 1074 af 08/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 410-430 MHz
BEK nr 122 af 03/02/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om auktion over tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 2010-2025 MHz og 2500-2690 MHz
BEK nr 1129 af 01/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om overdragelse og tilbagelevering af visse tilladelser til at anvende radiofrekvenser
BEK nr 150 af 19/02/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om koncession for Tele Danmark A/S
BEK nr 442 af 07/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af kaldesignaler og identifikationsnumre til skibe samt om SRC-radioprøver
BEK nr 916 af 13/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om de maritime radiotjenester i ekstraordinære situationer
BEK nr 874 af 04/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om forsvarets anvendelse af radiofrekvenser
BEK nr 143 af 01/03/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser vedr. regelfastsættelse for visse prøver til Søfartsstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen
BEK nr 544 af 22/06/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om foranstaltninger til imødegåelse af ulovlig benyttelse af radioanlæg
BEK nr 137 af 02/03/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser af koncessioner for Jydsk Telefon-Aktieselskab og Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab
BEK nr 157 af 15/03/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelser af koncessioner for Fyns kommunale Telefonselskab, Tele Sønderjylland A/S og Det Store Nordiske Telegraf-Selskab A/S
CIR nr 35 af 04/03/1993 - Gældende
Cirkulære om forretningsorden for Service 900-Nævnet