Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 800 af 20/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser
(Delegationsbekendtgørelse for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen)
BEK nr 926 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
BEK nr 914 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
BEK nr 597 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af miljø- og fødevareministerens beføjelser i lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love til Miljøstyrelsen
(Delegationsbekendtgørelsen)
BEK nr 1387 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om vilkår om miljø, natur og sundhed i forbindelse med godkendelse m.v. efter lov om miljø og genteknologi
BEK nr 38 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyr for sagsbehandling og tilsyn efter lov om miljø og genteknologi
BEK nr 37 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer
(Udsætningsbekendtgørelsen)
BEK nr 36 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om udstilling og informationsformidling med genetisk modificerede organismer
(Udstillingsbekendtgørelsen)
BEK nr 35 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede planter og dyr
BEK nr 34 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af genetisk modificerede organismer (Cartagena-protokollen om biosikkerhed) og om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer
(Cartagenabekendtgørelsen)
BEK nr 226 af 19/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om transport og underretning ved markedsføring af genetisk modificerede organismer godkendt til markedsføring i et andet land inden for EU
BEK nr 225 af 19/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af produktion med genetisk modificerede mikroorganismer
BEK nr 910 af 11/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø