Søgeresultat


Søgningen fandt 34 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 489 af 29/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om landsbyfornyelse
BEK nr 1146 af 18/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.
BEK nr 982 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet
BEK nr 1703 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
BEK nr 1702 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer
BEK nr 1701 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
BEK nr 1700 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder
BEK nr 1699 af 18/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilbagebetaling af tilskud til byfornyelse
BEK nr 773 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
BEK nr 741 af 27/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om skadedækning m.v. fra Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)
BEK nr 482 af 07/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af støtte efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
BEK nr 1096 af 15/11/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af moms i forbindelse med byfornyelsesaktiviteter
(Momsbekendtgørelsen)
BEK nr 158 af 15/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om årsregnskaber m.v. for Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)
BEK nr 157 af 15/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsdrift vedrørende bygninger omfattet af Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)
BEK nr 156 af 15/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af bygningers tilstand før gennemførelse af ombygningsarbejder m.v. efter lov om byfornyelse og udvikling af byer
BEK nr 155 af 15/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om eftersyn af arbejder under Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)
BEK nr 123 af 25/02/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for byfornyelsesnævn
VEJ nr 9804 af 18/09/2019 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2020
VEJ nr 9752 af 10/09/2018 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2019
VEJ nr 9876 af 14/09/2017 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2018
VEJ nr 9885 af 08/09/2016 - Gældende
Vejledning om regulering af satser i lejelovgivningen, almenboligloven, byfornyelsesloven m.v. for 2017
VEJ nr 9030 af 25/01/2016 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på boligområdet
VEJ nr 9350 af 18/05/2015 - Gældende
Vejledning om kondemnering
VEJ nr 9835 af 30/10/2014 - Gældende
Vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på boligområdet
VEJ nr 9458 af 26/06/2014 - Gældende
Vejledning om aftalt grøn byfornyelse
VEJ nr 9101 af 28/02/2014 - Gældende
Vejledning om kommunernes tilsyns- og handlepligt efter byfornyelsesloven ved PCB i boliger i opholdsrum
VEJ nr 9032 af 23/01/2014 - Gældende
Vejledning om Pulje til Landsbyfornyelse
VEJ nr 102 af 15/12/2010 - Gældende
Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser for 2011 efter lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om byfornyelse
VEJ nr 80 af 12/12/2008 - Gældende
Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser for 2009 efter lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om byfornyelse
VEJ nr 47 af 27/06/2008 - Gældende
Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum
VEJ nr 112 af 15/12/2006 - Gældende
Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser for 2007 efter lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om byfornyelse
SKR nr 9195 af 26/05/2008 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af byfornyelsesloven og information om skimmelsvamp
SKR nr 9687 af 07/11/2005 - Gældende
Skrivelse om brug af nemkonto ved bygningsfornyelsesprojekter
(Til alle kommuner)
SKR nr 9177 af 26/04/2005 - Gældende
Skrivelse med orientering vedrørende byfornyelse - Regnskab, revision og revisionserklæringer
(Samtlige kommunalbestyrelser)