Søgeresultat


Søgningen fandt 28 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1201 af 28/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af arkivloven
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 702 af 09/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen
BEK nr 266 af 23/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne
BEK nr 183 af 10/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af anklagemyndighedens arkivalier
BEK nr 177 af 05/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af Rigspolitichefens og politikredsenes arkivalier
BEK nr 1066 af 30/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af domstolenes arkivalier
BEK nr 343 af 06/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne
BEK nr 1284 af 06/11/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970
BEK nr 150 af 28/02/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af visse klientsager
BEK nr 773 af 11/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af embedslægeinstitutionernes arkivalier 1983 - 2002
BEK nr 741 af 14/07/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i hjemmeværnet
BEK nr 190 af 18/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Forsvarskommandoen og underlagte myndigheder
BEK nr 925 af 06/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om aflevering af offentlige papirarkivalier til Statens Arkiver
BEK nr 397 af 26/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Fiskeridirektoratets område
BEK nr 343 af 29/04/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område
BEK nr 1000 af 26/11/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Søfartsstyrelsens område
BEK nr 693 af 07/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970
BEK nr 591 af 26/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed
(Arkivbekendtgørelsen)
BEK nr 690 af 11/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet
BEK nr 278 af 31/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra taksationskommissioner
BEK nr 972 af 21/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Beredskabsstyrelsens område
BEK nr 905 af 06/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i varetægt hos fødevareregionerne
BEK nr 429 af 27/05/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra Kystdirektoratet, statshavnsadministrationerne og statshavne
BEK nr 102 af 31/01/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos DSB og Banestyrelsen
BEK nr 990 af 20/11/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Kriminalforsorgens institutioner
BEK nr 943 af 29/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsskovdistrikternes arkivalier
BEK nr 639 af 27/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om kassation af visse arkivalier hos statslige myndigheder
CIR nr 8 af 19/01/2006 - Gældende
Cirkulære om bevaring og kassation samt aflevering af statslige myndigheders arkivalier i årene 2006-2010
(Statens Arkivers aktivitetsplan)