Søgeresultat


Søgningen fandt 39 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10049 af 12/12/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 58-18 om ressourceforløb - førtidspension - arbejdsevne - dokumentationskrav - udviklingsperspektiv
KEN nr 9492 af 22/06/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 35-18 om midlertidigt eller permanent fleksjob - første fleksjob
KEN nr 9285 af 26/04/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 16-18 om fleksløntilskud - fuldtidsløn - lønloft - sagsoplysning - efterregulering - tilbagebetaling - forældelse
KEN nr 9020 af 16/01/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 1-18 om fleksløntilskud - beregning - ferie uden løn eller feriegodtgørelse - fuldtidsløn
KEN nr 10265 af 20/12/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 98-17 om kontanthjælp - rådighed - arbejdskrav - 225 timersreglen - afklarende foranstaltninger - vejledning
KEN nr 9605 af 30/06/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 45-17 om jobafklaringsforløb - afklaringsforløb - ressourceforløbsydelse - dom - Østre Landsret - ressourceforløb
KEN nr 9602 af 30/06/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 44-17 om fleksjob - fastholdelsesfleksjob - hidtidig arbejdsplads - ordinær ansættelse - ustøttet beskæftigelse - nedsat arbejdsevne - ressourceforløb
KEN nr 9600 af 30/06/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 43-17 om løntilskud - privat arbejdsgiver - fastsættelse af løn - og arbejdsvilkår - overenskomstmæssig - sædvanligt gældende
KEN nr 9599 af 30/06/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 42-17 om ressourceforløb - komplekse problemer - målgruppe - indsatser
KEN nr 9103 af 16/02/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 7-17 om kontanthjælp – sanktion – afmelding – tilmelding - Jobnet
KEN nr 10442 af 29/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 82-16 om ressourceforløb - varighed - slutdato - borger over 40 år
KEN nr 9880 af 08/09/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 53-16 om fleksjob - tilskud til selvstændig virksomhed - familieplejer - plejefamilie
KEN nr 9879 af 08/09/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 52-16 om befordringsgodtgørelse - den daglige transport - korteste vej - kilometersats - udkantskommune
KEN nr 9878 af 08/09/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 51-16 om fleksløntilskud - fuldtidsløn - ferietillæg
KEN nr 9856 af 31/08/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 50-16 om handicapkompensation - personlig assistance - fleksjob - selvstændig virksomhed - skånehensyn - arbejdsgiver - lede og fordele arbejdet
KEN nr 11320 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 98-15 om fleksjob - fastholdelsesfleksjob - sociale kapitler - særlige vilkår - skriftlig aftale - vejledning - realudligning
KEN nr 11319 af 21/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 97-15 om fleksjob - etablering - honorarlønnet - ansættelsesaftale
KEN nr 11283 af 17/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 91-15 om jobafklaringsforløb - uarbejdsdygtighed - bred vurdering - særlige tilfælde - stationær - sygedagpenge
KEN nr 10963 af 03/11/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 73-15 om befordringsgodtgørelse - den faktiske udgift - sygedagpengemodtagere - forrevalidering - dokumentation
KEN nr 9744 af 07/07/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 35-15 om fleksjob - fastholdelsesfleksjob - akut skade eller sygdom - Parkinsons sygdom
KEN nr 9743 af 07/07/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 34-15 om fleksjob - løntilskud - pensionsbidrag - eget bidrag - finansiering
KEN nr 9704 af 30/06/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 32-15 om sygedagpenge - uarbejdsdygtighed - stationær tilstand - revurderingstidspunkt
KEN nr 9703 af 30/06/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 31-15 om ressourceforløb - sygedagpenge - revurderingstidspunktet - ressourceforløbsydelse
KEN nr 9057 af 05/02/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 1-15 om ressourceforløb - komplekse problemer - målgruppe - personkreds- koordinerende sagsbehandler
KEN nr 10346 af 19/12/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 87-14 om uddannelseshjælp - uddannelsespålæg - revision - sanktion - garantiforskrift - ugyldighed
KEN nr 10345 af 19/12/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 86-14 om kontanthjælp - sanktioner - tilmelding til Jobnet - manglende tjek af jobforslag - vejledning - påmindelse
KEN nr 9323 af 27/05/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 27-14 om erhvervsrettede foranstaltninger - helhedsvurdering - klage - sygedagpenge - ressourceforløb
KEN nr 9321 af 27/05/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 25-14 om fleksjob - førtidspension - arbejdsevne - meget begrænset arbejdsevne
KEN nr 9320 af 27/05/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 24-14 om ressourceforløb - fleksjob - komplekse problemer
KEN nr 9158 af 01/04/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 21-14 om revalidering - rehabiliteringsplan - forberedende del - praktiserende læges vurdering - ugyldighed - garantiforskrift
KEN nr 9062 af 07/02/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 7-14 om - fleksjob - løntilskud - pensionsbidrag - efterbetaling - forældelse
KEN nr 10570 af 07/02/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 6-14 om - fleksjob - afslag - rehabiliteringsteam - rehabiliteringsplan
KEN nr 9722 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 62-13 om fleksjob - selvstændig virksomhed - fuldtid/deltid - ansættelse
KEN nr 9701 af 02/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 41-13 om fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud
KEN nr 10295 af 22/12/2006 - Gældende
Spørgsmål om selvforskyldt ledig afslag på formidlet arbejde - korrekt formidling
KEN nr 10286 af 01/12/2006 - Gældende
Selvforskyldt ledig. Karantæne på 3 uger, adfærd sidestilles med afslag, skriftlig ansøgning og udtalelser under samtale. Spg. om der var tale om formidling.
KEN nr 10020 af 18/09/2006 - Gældende
Befordringsgodtgørelse i udlandet
KEN nr 10306 af 15/01/2006 - Gældende
Selvforskyldt ledighed, krav om skriftlig formidling forud for kontakt til arbejdsgiver
KEN nr 10025 af 30/11/2005 - Gældende
Renter af for sent indbetalt feriegodtgørelse