Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1605 af 14/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter
(Bekendtgørelse af CO2-kvoteloven)
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1005 af 27/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om CO2-kvoter
(CO2-kvotebekendtgørelsen)
BEK nr 521 af 29/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyr for ydelser efter lov om CO2-kvoter
(Kvotegebyrbekendtgørelsen)
BEK nr 1512 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1636 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register
(CO2 kvoteregister)
BEK nr 1619 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter
(Bæredygtighedsbekendtgørelse vedr. CO2-kvoteordningen)
BEK nr 1897 af 17/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af visse kreditter efter Kyotoprotokollen
BEK nr 1571 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser vedrørende forhold omfattet af lov om CO2-kvoter
BEK nr 1238 af 30/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser, der vedrører aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter
BEK nr 14 af 14/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om konti i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register og bekendtgørelse om betaling af gebyr for konti i EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register
BEK nr 1357 af 17/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser i lov om CO2-kvoter til Erhvervsstyrelsen
BEK nr 1201 af 12/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af visse af Kommissionens afgørelser samt berigtigelse, der vedrører aktiviteter omfattet af lov om CO2-kvoter
BEK nr 1180 af 12/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om verifikation og rapportering af CO2-udledning og tonkilometerdata m.v.
BEK nr 118 af 27/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter
BEK nr 664 af 19/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Energiklagenævnet
(Energiklagenævnets forretningsorden)