Søgeresultat


Søgningen fandt 54 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 14 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om planteskadegørere
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 884 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om planteskadegørere
BEK nr 883 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om planter
BEK nr 882 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
BEK nr 471 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelcystenematoder
BEK nr 1421 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om grønsagsfrø
BEK nr 1393 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om markfrø
BEK nr 584 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler
BEK nr 1273 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 1032 af 26/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om eksport og udførsel af planter og planteprodukter m.m.
BEK nr 1031 af 26/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for plantesundhedskontrol m.m.
BEK nr 248 af 17/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om majsrodbillen
BEK nr 1122 af 20/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om certificering af virksomheder der fremstiller træemballage m.v.
BEK nr 1235 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for jordprøvetagning m.v., på arealer, der skal anvendes til dyrkning af læggekartofler
BEK nr 1225 af 13/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for certificering og kontrol af virksomheder der fremstiller træemballage m.v.
BEK nr 97 af 31/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om planteskadegøreren Ralstonia solanacearum
BEK nr 96 af 31/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om kartoffelringbakteriose
BEK nr 266 af 14/04/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udførsel af planter og planteprodukter m.m.
BEK nr 850 af 12/08/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om rhizomania
BEK nr 590 af 11/08/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel og udførsel af planter m.m.
BEK nr 49 af 26/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om palmetrips
BEK nr 1035 af 17/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel og om flytning af planteskadegørere m.m. til brug ved forsøg, forskning og planteforædling (* 1))
BEK nr 172 af 15/03/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om vinterbygdyrkning
BEK nr 388 af 05/07/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om Statens Plantetilsyn
BEK nr 819 af 11/12/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af bisamrotter
BEK nr 9 af 11/01/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af kartoffelbrok
CIR nr 117 af 10/07/1992 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om bekæmpelse af coloradobillen (Til samtlige politimestre)
VEJ nr 10710 af 28/10/1999 - Gældende
Vejledning om udstedelse af plantesundhedscertifikater for frø og konsumvarer til eksport
CIS nr 116 af 25/05/1973 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændrede regler for bekæmpelse af coloradobillen (Til erhvervsorganisationer og institutioner m.v. med tilknytning til planteavlen)
CIS nr 140 af 27/06/1972 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændrede regler for bekæmpelse af plantesygdommen ildsot. (Til erhvervsorganisationer og institutioner m.v. med tilknytning til planteavlen.)
BST nr 13210 af 01/08/1984 - Gældende
Bestemmelser til opfyldelse af Storbritanniens regler af 15. maj 1984 for import fra Danmark af opsavet nåletræ
FTG nr 13041 af 04/01/1988 - Gældende
Fortegnelse over arealer, der er omfattet af foranstaltninger til bekæmpelse af kartoffelbrok i 1988.
INS nr 13018 af 02/01/1989 - Gældende
Administration lokalkontor - importkontrol - frugt grønsager
INS nr 13017 af 02/01/1989 - Gældende
Administration Center for gartneri- importkontrol- frugt- grønsager m.m.
INS nr 13496 af 19/08/1987 - Gældende
Administration hovedkontor - importkontrol - frugt grønsager og kartofler m.m.
INS nr 13066 af 04/02/1987 - Gældende
Administration hovedkontor - kartoffelbrok
INS nr 13065 af 04/02/1987 - Gældende
Administration distrikt - kartoffelbrok
INS nr 13506 af 17/12/1986 - Gældende
Administration hovedkontor-kartoffelcystenematoder
INS nr 13505 af 17/12/1986 - Gældende
Administration distrikt - Kartoffelcystenematoder
INS nr 13371 af 09/10/1986 - Gældende
Administration hovedkontor - kartoffelringbakteriose
INS nr 13370 af 09/10/1986 - Gældende
Administration distrikt - kartoffelringbakteriose
INS nr 13215 af 01/08/1984 - Gældende
Instruks for anvendelse af MILL CERTIFICATE OF DEBARKING ved eksport af træ til lande, hvormed aftale er truffet om anvendelse af denne certifikattype
MED nr 13160 af 09/02/1988 - Gældende
Til markfrøfirmaerne vedrørende avlskontrol for ærtebakteriose i 1988
MED nr 13620 af 22/09/1987 - Gældende
Til markfrøfirmaerne Vedrørende bestilling af mærkesedler til certificering
MED nr 13595 af 16/09/1987 - Gældende
Til sædekorns-, markfrø- og havefrøfirmaerne vedrørende undersøgelse af ærteprøver for ærtebakteriose
MED nr 13355 af 25/06/1987 - Gældende
Meddelelse vedrørende plantesundhedscertifikater (Til sædekorns-, markfrø- og havefrøfirmaerne)
MED nr 13115 af 18/02/1987 - Gældende
Til markfrøfirmaerne Vedrørende bejdsning af ærteudsæd, der eksporteres til Vesttyskland
MED nr 13020 af 24/01/1984 - Gældende
Til havefrø- og markfrøfirmaerne Vedrørende krav om plantesundhedscertifikat ved ind- og udførsel af frø til EF-medlemsstater
MED nr 13145 af 30/06/1982 - Gældende
Takster og gebyrer for arbejde udført af Statens Skadedyrlaboratorium
RGL nr 13493 af 19/08/1987 - Gældende
Importkontrolregler frugt grønsager og kartofler m.m.
RGL nr 13081 af 15/03/1986 - Gældende
Regler for godkendelse, indretning og drift af planteopformeringsstationer
RGL nr 13143 af 01/06/1983 - Gældende
Regler om ændring af regler for udførsel af kartofler
RGL nr 13106 af 25/04/1983 - Gældende
Regler for udførsel af kartofler
RTL nr 13342 af 14/07/1988 - Gældende
Retningslinier i forbindelse med eksport - reeksport af væksthusplanter jf. Statens Plantetilsyns regler af 01.januar 1988