Søgeresultat


Søgningen fandt 27 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 64 af 25/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne samt job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder
(Tilskudsbekendtgørelsen)
BEK nr 1224 af 26/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren
BEK nr 1082 af 29/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fiskerikontrol (myndighed) og tilskud til videreudvikling og forvaltning af det danske system til fordeling af fiskerimuligheder
BEK nr 837 af 20/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder
BEK nr 784 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser fiskeri
BEK nr 783 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme
BEK nr 472 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren
BEK nr 453 af 17/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø
BEK nr 386 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
BEK nr 252 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
(Vandløbsrestaureringsbekendtgørelsen)
BEK nr 983 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Fiskeristyrelsens opgaver og beføjelser
(Fiskeristyrelsens delegationsbekendtgørelse)
BEK nr 873 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
BEK nr 1835 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020
(Driftsbekendtgørelse for lag og flag)
BEK nr 1811 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen og afskæring af klageadgang efter lov om Landdistriktsfonden og lov om Hav- og Fiskerifonden
BEK nr 1478 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til investeringer vedrørende fiskerfartøjer
BEK nr 100 af 28/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering
BEK nr 306 af 29/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 samt om delegation af visse af ministeren for by, bolig og landdistrikters beføjelser efter lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren
BEK nr 85 af 30/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora
BEK nr 35 af 19/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til fremme af energieffektiviteten i erhvervsfiskeriet og akvakultursektoren
BEK nr 1318 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora
BEK nr 1038 af 04/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder
BEK nr 1037 af 04/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren
BEK nr 605 af 25/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter
BEK nr 359 af 06/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg
VEJ nr 9582 af 07/08/2014 - Gældende
Vejledning om ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed
VEJ nr 9059 af 05/02/2014 - Gældende
Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder
VEJ nr 9041 af 29/01/2014 - Gældende
Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter