Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1063 af 05/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren
BEK nr 1104 af 13/12/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren
BEK nr 110 af 19/02/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til bygning af fiskerfartøjer
(Nybygning)
BEK nr 238 af 31/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til bygning af fiskerfartøjer
(Nybygningsbekendtgørelsen)
BEK nr 942 af 24/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til ophugning af konsumfiskerfartøjer
BEK nr 668 af 15/09/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til bygning af fiskefartøjer
BEK nr 626 af 18/07/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om afgift for saltvandsopdrættet regnbueørred
BEK nr 120 af 05/02/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til omstilling i fiskerisektoren (PESCA) (* 1)
BEK nr 733 af 06/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om afgift ved landing af laks
BEK nr 49 af 28/01/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om særlig supplerende regulering af fiskeriet efter torsk og kuller i Nordsøen for visse fartøjer
BEK nr 211 af 06/04/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om afgivelse af visse importoplysninger i forbindelse med den fælles markedsordning for fiskerivarer
VEJ nr 13112 af 15/02/1997 - Gældende
Vejledning til ansøgere om tilskud til investeringer vedrørende modernisering af fiskefartøjer.
VEJ nr 13110 af 15/02/1997 - Gældende
Vejledning til ansøgere om tilskud til investeringer vedrørende forarbejdning og afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter.
VEJ nr 13047 af 15/01/1997 - Gældende
Vejledning om udbetaling af tilskud vedrørende: Forarbejdning og afsætning Akvakultur Modernisering af fiskefartøjer Havnefaciliteter
VEJ nr 7003 af 16/04/1988 - Gældende
Vejledning om afgivelse af importoplysninger for visse fiskerivarer
BSK nr 13045 af 15/01/1997 - Gældende
Tilskud til investeringer vedrørende Beskyttede havområder Afsætningsfremme Andre foranstaltninger Tekniske studier og undersøgelser samt pilotprojekter Fællesforetagender