Søgeresultat


Søgningen fandt 23 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 127 af 28/02/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om dyrlæger
BEK nr 618 af 22/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om dyrlæger og om delvis ophævelse af lov om dyrlægegerning m.v.
BEK nr 1760 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)
BEK nr 1650 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme
BEK nr 1649 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger
BEK nr 1648 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger
BEK nr 1647 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr
BEK nr 1614 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 605 af 01/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af veterinærteknikere
BEK nr 573 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af praktiserende dyrlæger for veterinært arbejde
BEK nr 569 af 24/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om specialdyrlæger
BEK nr 1712 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd
BEK nr 1711 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Det Veterinære Sundhedsråd
BEK nr 1423 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som dyrlæge i Danmark for EU- og EØS- statsborgere samt statsborgere i et land, som EU har indgået aftale med herom
BEK nr 1153 af 30/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v.
BEK nr 1040 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af positive diagnostiske laboratoriefund for husdyrsygdomme
BEK nr 31 af 20/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinær kontrol
BEK nr 536 af 28/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af veterinære laboratorier
BEK nr 867 af 21/07/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om vaccination mod bluetongue
BEK nr 1293 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved meddelelse af dyrlægeautorisation m.v.
BEK nr 214 af 17/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger
(Sundhedsrådgivningsbekendtgørelsen - får og geder)
BEK nr 1193 af 08/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om embedsdyrlægers og tilsynsteknikeres faglige kvalifikationer
BEK nr 852 af 12/09/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af dyrlæger og om anvendelse af Dyrlægeregistret
(Dyrlægeregisterbekendtgørelsen)