Søgeresultat


Søgningen fandt 15 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 182 af 28/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
BEK nr 1762 af 29/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)
BEK nr 1592 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser
BEK nr 850 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder
BEK nr 726 af 08/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder
BEK nr 555 af 29/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer
BEK nr 1527 af 09/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om foderstofkontrol og certificerede kvalitetsstyringssystemer
BEK nr 1043 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder
BEK nr 438 af 02/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om betaling for kontrol med autoriserede laboratorier
BEK nr 437 af 02/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om autoriserede laboratorier
BEK nr 102 af 28/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om særligt papir til brug for udførsel af fødevarer, foder, levende dyr eller biprodukter m.v.
BEK nr 346 af 18/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod import af foderprodukter med indhold af visse frø og bønner fra Egypten
BEK nr 155 af 03/03/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udtagning af foderstofprøver ved Statens Foderstofkontrol
BEK nr 154 af 03/03/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om offentliggørelse af analyseresultater fra Statens Foderstofkontrol og om udlevering af kopiprøver fra kontrollen
BEK nr 536 af 12/07/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om maksimaltakster for undersøgelser af prøver af mælk og mejeriprodukter og af foder- og gødningsstoffer samt grundforbedringmidler