Søgeresultat


Søgningen fandt 105 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 949 af 30/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen herunder Kystdirektoratet
(Delegationsbekendtgørelse for Naturstyrelsen)
BEK nr 882 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
(Jagttidsbekendtgørelsen)
BEK nr 610 af 13/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Arreskov Sø Vildtreservat
BEK nr 585 af 13/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat
BEK nr 584 af 13/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Nakskov Vildtreservat
BEK nr 583 af 13/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Rødsand Vildtreservat
BEK nr 1444 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.
BEK nr 1439 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber
BEK nr 1210 af 28/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om vildtskader
BEK nr 942 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Nørskov Vig Vildtreservat
BEK nr 940 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Haderslev Fjord Vildtreservat
BEK nr 939 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Alleshave Bugt Vildtreservat
BEK nr 937 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Rågø Vildtreservat
BEK nr 936 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger
BEK nr 930 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
BEK nr 926 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
BEK nr 923 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.
BEK nr 867 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt
BEK nr 862 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Ebeltoft Vig Vildtreservat
BEK nr 861 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Begtrup Røn Vildtreservat
BEK nr 859 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Løgstør Bredning Vildtreservat
BEK nr 858 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Endelave Vildtreservat
BEK nr 857 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Vresen Vildtreservat
BEK nr 856 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat på Harboøre Tange m.v.
BEK nr 854 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Skarrehage Vildtreservat
BEK nr 850 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner
BEK nr 848 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab
BEK nr 845 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jagttegn
BEK nr 843 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig konservering af visse dyrearter
BEK nr 827 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om eftersøgning og aflivning af nødstedt vildt
BEK nr 1765 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Helleholm Vejle Vildtreservat
BEK nr 1764 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Voerså-Stensnæs Vildtreservat
BEK nr 1763 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Basnæs Nor Vildtreservat
BEK nr 1762 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat
BEK nr 684 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet
BEK nr 1597 af 09/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Gyldensteen Strand Vildtreservat
BEK nr 545 af 20/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet
BEK nr 720 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af mårhund (Nyctereutes procyonoides) i fangenskab
BEK nr 407 af 12/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Odense Fjord Vildtreservat
BEK nr 90 af 04/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Roskilde Fjord Vildtreservat
BEK nr 867 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet
BEK nr 169 af 15/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om Sydfynske Ø-hav Vildtreservat
BEK nr 1678 af 20/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Ringkøbing Fjord
BEK nr 9561 af 06/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om Hejlsminde Nor Vildtreservat
BEK nr 9016 af 24/01/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om Nexø Vildtreservat
(Nexø Vildtreservat)
BEK nr 885 af 23/09/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Fredning af Fugle- og Dyrelivet paa en Del af Sdr. Vosborg Hede i Ulfborg Sogn i Ringkøbing Amt
BEK nr 884 af 23/09/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Tihøje og Vind
BEK nr 11997 af 25/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om Aså-Gerå Vildtreservat
BEK nr 11352 af 19/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om Ribe Å Vildtreservat
(Ribe Reservat)
BEK nr 11332 af 28/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om Maribo vildtreservat
(Maribo Reservat)
BEK nr 11351 af 16/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om Aggersborggård Vildtreservat
(Aggersborggård Reservat)
BEK nr 11071 af 15/11/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om Svendborg Vildtreservat
BEK nr 10301 af 28/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om Fanefjord-Grønsund Vildtreservat
BEK nr 661 af 31/05/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Stavns Fjord, på Bosserne og Lindholm samt tilgrænsende søterritorium
BEK nr 10302 af 31/05/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om Præstø Fjord Vildtreservat
BEK nr 9528 af 11/04/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om Sødring Vildtreservat
BEK nr 9332 af 18/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om Ølsemagle Revle-Staunings Ø Vildtreservat
BEK nr 60049 af 27/07/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om Vest Stadil Fjord Vildtreservat
BEK nr 60015 af 10/07/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om Tissø Vildtreservat
BEK nr 60016 af 30/06/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om Dråby Vig Vildtreservat
BEK nr 60408 af 15/06/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om Tårs Vig Vildtreservat
BEK nr 60407 af 15/06/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om Hals-Egense Vildtreservat
BEK nr 14003 af 29/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om Dybsø Fjord Vildtreservat
BEK nr 14005 af 30/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om Hov Vig Vildtreservat
BEK nr 14003 af 30/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om Bovet-Knotten Vildtreservat
BEK nr 641 af 23/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om Nissum Fjord Vildtreservat
BEK nr 9511 af 26/01/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om Mariager Fjord Vildtreservat
BEK nr 14017 af 16/07/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Majbølle Vildtreservat
BEK nr 14015 af 07/07/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Ulvshale-Nyord Vildtreservat
BEK nr 14014 af 26/06/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Skælskør Vildtreservat
BEK nr 14013 af 20/05/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Lønnerup Fjord Vildtreservat(* 1)
BEK nr 14011 af 22/03/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Møllegrunden og Svanegrunden Vildtreservat
BEK nr 181 af 20/02/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Hanstholm Vildtreservat
BEK nr 14009 af 24/11/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om Mågeøerne Vildtreservat
BEK nr 14007 af 04/11/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om Kalundborg Vildtreservat
BEK nr 14006 af 26/08/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om Kalvø Vildtreservat(* 1)
BEK nr 14003 af 26/08/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om Lerdrup Bugt Vildtreservat(* 1)
BEK nr 14002 af 26/08/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om Hjarbæk Fjord Vildtreservat(* 1)
BEK nr 9302 af 02/07/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om Nibe- og Gjøl Bredning Vildtreservat
BEK nr 14003 af 15/03/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om Livø Bredning Vildtreservat
BEK nr 14005 af 09/03/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om Rotholmene Vildtreservat
BEK nr 14010 af 22/04/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om Årø Kalv Vildtreservat
BEK nr 26051 af 19/01/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om Guldborgsund Vildtreservat
BEK nr 14010 af 08/01/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Fjordholmene Vildtreservat
BEK nr 14009 af 08/01/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Dallund Sø Vildtreservat
BEK nr 14008 af 08/01/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om Holstebro vildtreservat
BEK nr 60128 af 21/03/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om Ejerslev Røn Vildtreservat
BEK nr 14006 af 17/07/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om Struer vildtreservat
BEK nr 14004 af 18/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om Horsens Nørrestrand vildtreservat
BEK nr 14003 af 19/06/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om Nysted Nor Vildtreservat
BEK nr 14004 af 27/11/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om Vejle Inderfjord vildtreservat
BEK nr 14001 af 28/01/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om Norsminde Fjord Vildtreservat
BEK nr 14006 af 24/02/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om Mejlø vildtreservat
BEK nr 14003 af 23/02/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om Linderum vildtreservat
BEK nr 14001 af 23/02/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om Bastholm vildtreservat
BEK nr 14002 af 29/03/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om Søby Rev vildtreservat
BEK nr 14001 af 18/08/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om Ulvedybet vildtreservat.
BEK nr 14001 af 23/09/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredericia Vildtreservat.
BEK nr 14001 af 22/06/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om Augustenborg vildtreservat
BEK nr 13010 af 18/11/1966 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af fuglelivet i og ved Hobro Vesterfjord og en del af Hobro Østerfjord.
BEK nr 341 af 20/07/1949 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af fuglelivet på Kolding inderfjord og en del af Kolding å
BEK nr 220 af 19/05/1942 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Dyrelivet paa Ølene i Østermarie Kommune paa Bornholm.
BEK nr 400 af 22/07/1940 - Gældende
Bekendtgørelse om Fredning af Fuglelivet på Gamborg Inddæmning, Gamborg Sogn, Odense Amt og omliggende Arealer
VEJ nr 14001 af 17/02/1998 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet
MED nr 11245 af 08/05/1990 - Gældende
Meddelse om frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven (* 1)