Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 957 af 06/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v. og produktionsskoler
BEK nr 932 af 03/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1771 af 22/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner
BEK nr 1348 af 23/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab for efterskoler, frie fagskoler, frie grundskoler, private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) m.v., kombinerede skoler og produktionsskoler
BEK nr 1162 af 08/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.
(Indholdsbekendtgørelsen)
BEK nr 435 af 30/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til produktionsskoler under overenskomstmæssig lockout
BEK nr 835 af 25/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskoler
BEK nr 695 af 01/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvedtægt m.v. for produktionsskoler
BEK nr 1473 af 14/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunalt bidrag for produktionsskoler
(Bekendtgørelse om kommunalt bidrag)
BEK nr 44 af 23/01/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om deltagerråd ved produktionsskoler
SKR nr 9162 af 09/03/2016 - Gældende
Skrivelse om meritgivende kombinationsforløb til kompetencegivende uddannelse for produktionsskoledeltagere (Til samtlige produktionsskoler og institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse)
SKR nr 9188 af 19/03/2007 - Gældende
Skrivelse om ændring af reglerne for ekskursioner og udvekslingsophold i bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. og i bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskoler
(Til samtlige produktionsskoler)