Søgeresultat


Søgningen fandt 189 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
DOM nr 10618 af 31/08/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - domme om erstatning for arbejdsskader - af specialkonsulent Peter Korsgaard
DOM nr 19351 af 21/11/1996 - Gældende
Erstatning for tab af erhvervsevne - erstatningsansvarsloven og arbejdsskadeforsikringsloven - efterladt ægtefælle - differencekrav (* 1)
DOM nr 19245 af 14/06/1996 - Gældende
Størrelsen af erhvervsevnetab - lov om social pension - arbejdsskadeforsikringslov - erstatningsansvarslov (* 1)
DOM nr 19076 af 14/05/1996 - Gældende
Ikke godtgjort, at svejsers astmalidelse skyldtes andre forhold end de erhvervsmæssige. (* 1)
DOM nr 19249 af 09/02/1996 - Gældende
Fortolkning af arbejdsskadeforsikringslovens § 59 (* 1)
DOM nr 19150 af 16/03/1994 - Gældende
Erstatning uden for kontraktsforhold - rygers kroniske lungelidelse - ikke arbejdsskade (* 1)
DOM nr 19455 af 02/09/1993 - Gældende
Arbejdsskade - erstatning uden for kontraktforhold (* 2)
DOM nr 19202 af 15/04/1991 - Gældende
Arbejdsskade - utjenestedygtighed - pension - forrentning af pensionskrav (* 1)
DOM nr 19439 af 27/10/1989 - Gældende
Arbejdsskade - asbestskader - sen menfremkaldelse - forældelsesfrist (* 1)
DOM nr 19501 af 12/04/1989 - Gældende
Psykisk lidelse - ikke arbejdsskade (* 1)
KEN nr 9778 af 14/09/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 47-18 om arbejdsskade - ulykke - bevisbedømmelse - dokumentation
KEN nr 9427 af 11/06/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 29-18 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - selvstændig erhvervsdrivende - tilskud
KEN nr 9337 af 18/05/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 19-18 om arbejdsskade - fast bopæl - udstationering - personkreds - dansk arbejdsgiver - EU-forordning
KEN nr 9222 af 09/04/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-18 om arbejdsskade - redning af menneskeliv - personkreds
KEN nr 9220 af 09/04/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 7-18 om arbejdsskade - lynnedslag - arbejdets forhold
KEN nr 10123 af 16/11/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 88-17 om - Arbejdsskade - erstatning for tab af forsørger - uddannelse - indtægt - SU - over 18 år
KEN nr 10122 af 16/11/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 87-17 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - ledighedsydelse - fleksjob - beregning
KEN nr 10049 af 06/11/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 80-17 om - Arbejdsskade - godtgørelse for varigt mén - eksem - allergi - tillæg efter G.1.3. for allergi over for udbredt forekommende stoffer
KEN nr 9977 af 12/10/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 75-17 - Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager
KEN nr 9974 af 11/10/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 74-17 om arbejdsskade - erhvervssygdom - symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer
KEN nr 9836 af 31/08/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 65-17 om arbejdsskade - forældelse - ulykke - forældelseslovens 30-årige absolutte frist - forlængelse af genoptagelsesfristen
KEN nr 9835 af 31/08/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 64-17 om arbejdsskade - frist - genoptagelse - remonstration
KEN nr 9765 af 15/08/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 62-17 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - knæskade - plica
KEN nr 9764 af 15/08/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 61-17 om arbejdsskade - ulykke - årsagssammenhæng - forudbestående - osteoporose - knogleskørhed
KEN nr 9685 af 19/07/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 51-17 om arbejdsskade - midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne - erhvervsmæssigt uafklaret
KEN nr 9620 af 03/07/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 47-17 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - personlig assistance
KEN nr 9477 af 01/06/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 33-17 om arbejdsskade - ulykke - årsagssammenhæng - personskadebegrebet - forudbestående
KEN nr 9474 af 30/05/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 31-17 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - seneknude
KEN nr 9051 af 01/02/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 4-17 om arbejdsskade - lovens område - indirekte udsættelse - erhvervssygdom
KEN nr 9049 af 31/01/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 3-17 om arbejdsskade - genoptagelse - forældelse - varigt mén - tab af erhvervsevne - retsanvendelse
KEN nr 10450 af 08/12/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 91-16 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - diskusprolaps i nakken
KEN nr 10449 af 08/12/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 90-16 om arbejdsskade - personkreds - håndsrækning
KEN nr 10448 af 08/12/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 89-16 om arbejdsskade - ulykke - anerkendelse - seneknude
KEN nr 10148 af 17/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 78-16 om erhvervssygdom - springfinger - Erhvervssygdomsudvalget - arbejdsskade
KEN nr 10135 af 10/11/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 74-16 Arbejdsskade - om varigt mén - blærekræft - fradrag - konkurrerende årsager
KEN nr 9888 af 08/09/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 56-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig erhvervsdrivende - støtte i form af tilskud til fastholdelse af beskæftigelse i egen virksomhed - § 17a - indtjeningsevne på skadestidspunktet - underskudsgivende virksomhed - virksomhed med mindre overskud
KEN nr 9883 af 08/09/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 55-16 om tab af erhvervsevne - selvstændig - årsløn - underskudsgivende virksomhed
KEN nr 9536 af 16/06/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 30-16 om forældelse - arbejdsskade - Højesteret - lovvalg - lovområde - § 36
KEN nr 9335 af 14/04/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 11-16 om arbejdsskade - årsløn - selvstændig erhvervsdrivende - medarbejdende ægtefælle
KEN nr 9129 af 02/03/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 5-16 om arbejdsskade - Erhvervssygdom - anerkendelse - brystkræft - natarbejde - latenstid
KEN nr 9128 af 02/03/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 4-16 om arbejdsskade - erhvervssygdom - anerkendelse - mén - fradrag - lungekræft - asbest - tobaksrygning
KEN nr 11139 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 88-15 om arbejdsskade - erhvervssygdom - bevisvurdering - indirekte bevis - den erhvervsmæssige udsættelse - mobning - chikane - uspecificeret belastningsreaktion
KEN nr 11138 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 87-15 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - fleksjob - beregning - timeantal
KEN nr 10864 af 12/10/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 66-15 om arbejdsskade - anerkendelse - ulykke - personskadebegrebet - infektionssygdomme - tuberkulose
KEN nr 10522 af 16/09/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 58-15 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - ledighedsydelse - midlertidig erstatning
KEN nr 10358 af 27/08/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 49-15 om arbejdsskade - ulykke - personskadebegrebet - forbigående smerter - lænderygsmerter - fysioterapibehandling
KEN nr 10357 af 27/08/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 48-15 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - fleksjob - midlertidig afgørelse
KEN nr 10356 af 27/08/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 47-15 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - seniorjob
KEN nr 10355 af 27/08/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 46-15 om arbejdsskade - vaccination - følge af arbejdet eller arbejdets forhold - årsagssammenhæng
KEN nr 9893 af 09/07/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 44-15 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - ledighedsydelse - kontanthjælp
KEN nr 9369 af 12/06/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 26-15 om arbejdsskade - anerkendelse - psykiske ulykker - vidnesituation - personskadebegrebet - PTSD - uspecificeret belastningsreaktion - depression - angst
KEN nr 9368 af 12/06/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 25-15 om arbejdsskade - anerkendelse - psykiske ulykker - personskadebegrebet - mobning - tilpasningsreaktion - uspecificeret belastningsreaktion - PTSD - psykisk ubehag
KEN nr 9291 af 05/05/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 19-15 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - efterløn - skatteforhold - højesteretsdom
KEN nr 9290 af 05/05/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 18-15 om arbejdsskade - ledighedsydelse - bruttobeløb - erhvervsevnetab
KEN nr 9387 af 24/02/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 12-15 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - professionelle sportsfolk - pensionsalder - revision
KEN nr 10290 af 09/12/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 73-14 om arbejdsskade - familieplejevederlag - erhvervsevnetab - arbejdsindsats - indtægt
KEN nr 9901 af 14/11/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 61-14 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - sygedagpenge - § 56-ordning
KEN nr 9496 af 04/07/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 48-14 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - ledighedsydelse - forudbestående - forværring - fradrag
KEN nr 9382 af 12/06/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 38-14 om arbejdsskade - efterløn - erhvervsevnetab - årsagssammenhæng
KEN nr 9381 af 12/06/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 37-14 om arbejdsskade - anerkendelse - personkreds - antaget til arbejde - kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
KEN nr 9380 af 12/06/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 36-14 om arbejdsskade - ulykke - forudbestående lidelser
KEN nr 9379 af 12/06/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 35-14 om arbejdsskade - ulykke - arbejdets forhold - færdsel på arbejdsstedet - til og fra arbejde
KEN nr 9378 af 12/06/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 34-14 om arbejdsskade - arbejdets forhold - transport - udstationering
KEN nr 9161 af 01/04/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 23-14 om arbejdsskade - ulykke - til og fra arbejde - anerkendelse
KEN nr 9107 af 03/03/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 16-14 om arbejdsskade - private forhold - ildebefindende - arbejdets forhold
KEN nr 9106 af 03/03/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 15-14 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob
KEN nr 9104 af 03/03/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 13-14 om arbejdsskade - ulykke - personkreds - uddannelsessøgende - praktikophold i Norge
KEN nr 9000 af 02/01/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 1-14 om - arbejdsskade - tab af erhvervsevne – lønnedgang – lønniveau - EU
KEN nr 9779 af 29/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 116-13 om arbejdsskade - udgifter til advokat
KEN nr 9774 af 01/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 111-13 om arbejdsskade - behandlingsudgift - psykologbehandling - smerter
KEN nr 9773 af 01/11/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 110-13 om arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse - nødvendig
KEN nr 9750 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 90-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - tilskadekomst i arbejde med løntilskud
KEN nr 9749 af 28/06/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 89-13 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - under uddannelse
KEN nr 9738 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 78-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - forsørgelse - kontanthjælp - tilskadekomst - virksomhedspraktik
KEN nr 9736 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 76-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning til ordinært arbejdsmarked - social ydelse - kortvarig ansættelse
KEN nr 9735 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 75-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - fradrag
KEN nr 9734 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 74-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - konkurrerende lidelser
KEN nr 9733 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 73-13 om arbejdsskade - varigt mén - bagatelgrænse - minimumsmén - forværring af forudbestående
KEN nr 9732 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 72-13 om arbejdsskade - tænder - fradrag - forudbestående - behandlingsbehov
KEN nr 9731 af 31/05/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 71-13 om arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse
KEN nr 9725 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 65-13 om arbejdsskade - erhvervssygdom - personalemæssige tiltag - proportionalitet - pædagog - anklage - grænseoverskridende aktiv adfærd
KEN nr 9685 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 25-13 om arbejdsskade - oplysningspligt - videooptagelser - facebook - persondataloven - mèn - erhvervsevnetab
KEN nr 9684 af 28/02/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse om 24-13 arbejdsskade - varigt mén - samme udsættelse - flere skader - skuldertendinit - tennisalbue
KEN nr 9683 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 23-13 om arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetabserstatning - årsløn - børn
KEN nr 9682 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 22-13 om arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn - blandede vagter
KEN nr 12112 af 05/07/2001 - Gældende
SM U-024-01: arbejdsskade - dispensation - anmeldelsesfrist - særlig grund - anerkendelse
KEN nr 11288 af 31/05/2000 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - anerkendelse af sygdomme, der ikke er på erhvervssygdomsfortegnelsen - af fuldmægtig Birgitte Wiborg Jensen
KEN nr 11284 af 31/05/2000 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - kortvarige skadelige påvirkninger - af fuldmægtig Frank Bøgh Madsen
KEN nr 10517 af 31/08/1999 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - sportsskader - af fuldmægtig Frank Bøgh Madsen
KEN nr 9003 af 29/01/1999 - Gældende
Arbejdsskade i form af "kortvarig skadelig påvirkning"
KEN nr 60369 af 31/12/1998 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Lænderyglidelser og arbejde i plejesektoren - Lempelse af praksis
KEN nr 60247 af 30/11/1998 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - pludselige løfteskader ved arbejde i plejesektoren - Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade § 9 og § 9 a
KEN nr 60200 af 31/10/1998 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - ulykkesdefinitionen og arbejde med pasning og pleje - af fuldmægtig Frank Bøgh Madsen - lov om forsikring mod følger af arbejdsskade § 9, nr. 1
KEN nr 60199 af 31/10/1998 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - to Højesteretsdomme om arbejdsskadeforsikring - af specialkonsulent Peter Korsgaard - lov om forsikring mod følger af arbejdsskade § 9, § 10, § 11 og § 12
KOM nr 19723 af 31/10/1997 - Gældende
Faldskader - Af fuldmægtig Frank Bøgh Madsen (* 3)
KOM nr 19227 af 31/05/1997 - Gældende
Anerkendelse af pludselige løfteskader af fuldmægtig Kirsten Toft (* 1)
KOM nr 19268 af 31/12/1996 - Gældende
Syerskesyndrom - om anerkendelse af kroniske nakke-skuldersmerter som erhvervssygdom (* 1)
KOM nr 19151 af 28/02/1996 - Gældende
Kommentar til afgørelse fra Den Sociale Ankestyrelsen - SM-U-5-95 - om godtgørelse for varigt men ved étab af særlige færdigheder ved fingerskader (* 1)
KOM nr 19307 af 31/07/1995 - Gældende
Kommentar til afgørelser fra Den Sociale Ankestyrelse - af fuldmægtig Frank Bøgh Madsen fra Ankestyrelsen - 'Der lægges mest vægt på den oprindelige forklaring' - arbejdsskadeforsikring (* 2)
KOM nr 19102 af 31/03/1995 - Gældende
Kommentar til afgørelser fra Den Sociale Ankestyrelse - af souchef Jan Rene Hansen - "Ankestyrelsens hjemvisningspraksis på arbejdsskadeområdet" (* 1)
KOM nr 19309 af 31/12/1994 - Gældende
Kommentar til afgørelser fra Den Sociale Ankestyrelse - af souschef Jan Rene Hansen - 'Tobaksforbrug og kronisk bronkitis' - arbejdsskadeforsikring - anerkendelse af erhvervssygdomme
KOM nr 19301 af 31/10/1994 - Gældende
Kommentar til afgørelser fra Den Sociale Ankestyrelse - af souchef Jan Rene Hansen - 'anerkendelse af forløftningstilfælde' - arbejdsskadeforsikring (* 1)
KOM nr 19100 af 31/03/1993 - Gældende
Kommentar til Højesteretsdom - af ankechef Per Kiil, Den Sociale Ankestyrelse - arbejdsskadeforsikring - anerkendelse - ryglidelse - ulykkesbegrebet (* 1)
AFG nr 12410 af 30/11/2001 - Gældende
Nyt fra erhvervssygdomsudvalget - anerkendelse af gigt i knæene - anerkendelse af psykisk lidelse
AFG nr 12409 af 30/11/2001 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - anerkendelse af hændelse som ulykkestilfælde
AFG nr 12335 af 30/10/2001 - Gældende
Nyt om arbejdsskader spisning anerkendelse af maveinfektioner
AFG nr 12175 af 31/08/2001 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - erhvervsevnetab - revalidering - løbende ydelse - midlertidig afgørelse
AFG nr 12044 af 30/06/2001 - Gældende
Nyt om arbejdsskader nye klageregler på arbejdsskadeområdet
AFG nr 12043 af 30/06/2001 - Gældende
Nyt fra Erhvervssygdomsudvalget juni 2001 lænderyglidelser opstået efter arbejde i plejesektoren er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen
AFG nr 11951 af 31/05/2001 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - tilskud til behandling i udlandet
AFG nr 11901 af 30/04/2001 - Gældende
Nyt fra erhvervssygdomsudvalget april 2001 vejledende udtalelse fra Erhvervssygdomsudvalget
AFG nr 11846 af 31/03/2001 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Skade under forsøg på redning af menneskeliv, forebyggelse af ulykker eller afværgelse af større materielle og kulturelle tab.
AFG nr 11786 af 31/01/2001 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Anerkendelse af kræftlidelser
AFG nr 11663 af 30/11/2000 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - fleksjob - ledighedsydelse og løbende erstatning for tab af erhvervsevne
AFG nr 11662 af 30/11/2000 - Gældende
Nyt fra Erhvervssygdomsudvalget november 2000 seks »musesager« forelagt Erhvervssygdomsudvalget
AFG nr 11601 af 31/10/2000 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - anmeldeblanketter
AFG nr 11543 af 29/09/2000 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - et usædvanligt sent stationærtidspunkt
AFG nr 11378 af 31/07/2000 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - indeklimasyndrom - indeklimagener
AFG nr 11380 af 30/06/2000 - Gældende
Nyt fra erhvervssygdomsudvalget juni 2000 reglerne for anerkendelse af erhvervssygdomme
AFG nr 11277 af 31/05/2000 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - betaling af sygebehandling og hjælpemidler mv., når der ydes tilskud fra anden side, fx sygesikringen »danmark«.
AFG nr 11262 af 31/03/2000 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - høretraumer som følge af pludselige støjpåvirkninger
AFG nr 11171 af 31/03/2000 - Gældende
Nyt fra erhvervssygdomsudvalget marts 2000 - revision af erhvervssygdomsfortegnelsen
AFG nr 11170 af 31/03/2000 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - høretraumer som følge af pludselige støjpåvirkninger
AFG nr 11087 af 29/02/2000 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - anerkendelse af arbejdsbetingede hørelidelser
AFG nr 11064 af 31/01/2000 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - vurdering af erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarsloven for personer med piskesmældsskader
AFG nr 10847 af 30/11/1999 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - vurdering af erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarsloven for personer, som får andet arbejde og til en mindre løn som følge af en trafikulykke
AFG nr 10725 af 31/10/1999 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Arbejdsskadestyrelsens anerkendelse af arbejdsskader. Udviklingen siden 1992
AFG nr 10534 af 30/09/1999 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - ændret beregningspraksis
AFG nr 10368 af 31/08/1999 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - sportsskader som arbejdsskader
AFG nr 10367 af 31/08/1999 - Gældende
Nyt fra erhvervssygdomsudvalget - august 1999 - lænderyglidelser - pludselige løfteskader - computermus
AFG nr 9962 af 30/07/1999 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - et ildebefindende på arbejdspladsen kan udløse en arbejdsskade
AFG nr 9899 af 30/06/1999 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Vurdering af erhvervsevnetabet efter erstatningsansvarsloven for personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet
AFG nr 9687 af 31/05/1999 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - livstruende sygdomme - hastebehandling
AFG nr 9446 af 30/04/1999 - Gældende
Nyt fra erhvervssygdomsudvalget - april 1999 - museskader -manganforgiftning - muskelinfiltrationers sammenhæng med arbejdet
AFG nr 9445 af 30/04/1999 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Arbejdsskadestyrelsen skal underrettes om dødsfald
AFG nr 9270 af 31/03/1999 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - skader på vej til og fra arbejde
AFG nr 9163 af 28/02/1999 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - vurdering af varigt mén og erhvervsevnetab, når der er forudbestående lidelser
AFG nr 60198 af 31/10/1998 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - sagsbehandlingstider - lov om forsikring mod følger af arbejdsskade § 23 og § 24
AFG nr 60110 af 30/09/1998 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - arbejdsskadede i flex- og skånejob - lov om forsikring mod følger af arbejdsskade § 32 og § 34
AFG nr 60021 af 31/08/1998 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - unge i fritidsjobs er dækket af lov om forsikring mod følger af arbejdsskade
AFG nr 19470 af 31/07/1998 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - lænderyglidelser - fiskeres løftearbejde (* 2)
AFG nr 19460 af 30/06/1998 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - overgangsbeløb ved dødsfald (* 1)
AFG nr 19455 af 31/05/1998 - Gældende
Nyt om Arbejdsskader - Arbejdsskadeforsikringsloven er ændret (* 1)
AFG nr 19067 af 30/04/1998 - Gældende
Nyt om Arbejdsskader - Årsager til erhvervsbetingede hudsygdomme (* 1)
AFG nr 19032 af 31/03/1998 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Pludselige løfteskader
AFG nr 19588 af 31/08/1997 - Gældende
NYT OM ARBEJDSSKADER Lejer kom til skade under renovering af lejligheden (* 1)
AFG nr 19401 af 31/07/1997 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - forældelse (* 1)
AFG nr 19301 af 30/06/1997 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Tandskader som følge af behandling af kræft i næse og mundhule (* 1)
AFG nr 19209 af 31/05/1997 - Gældende
NYT OM ARBEJDSSKADER - fastsættelse af årsløn ved beregning af erstatning for erhvervsevnetab (* 1)
AFG nr 19105 af 30/04/1997 - Gældende
NYT OM ARBEJDSSKADER Lænderyglidelser - løftearbejde og helkropvibrationer (* 1)
AFG nr 19101 af 31/03/1997 - Gældende
NYT OM ARBEJDSSKADER - Betaling af psykologbehandling efter ulykkestilfælde (* 1)
AFG nr 19070 af 28/02/1997 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Hjemmearbejdspladser (* 1)
AFG nr 19032 af 31/01/1997 - Gældende
NYT OM ARBEJDSSKADER - Dørmænd og arbejdsskadeforsikringen (* 1)
AFG nr 19264 af 31/12/1996 - Gældende
NYT OM ARBEJDSSKADER - Ulykke - Julefrokost (* 1)
AFG nr 19262 af 30/11/1996 - Gældende
NYT OM ARBEJDSSKADER - Skulderlidelser kan anerkendes som erhvervssygdomme. (* 1)
AFG nr 19247 af 31/10/1996 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - udvidelse af arbejdsskadebegrebet (* 1)
AFG nr 19241 af 30/09/1996 - Gældende
NYT OM ARBEJDSSKADER - Erstatning for tab af erhvervsevne under revalidering (* 1)
AFG nr 19031 af 31/07/1996 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Legionærsygdom som arbejdsskade - Legionærsygdommen eller legionella er en infektionssygdom, der skyldes legionellabakterier (* 1)
AFG nr 19039 af 30/06/1996 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - psykiske lidelser - arbejdsulykker (* 1)
AFG nr 19046 af 31/05/1996 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Erstatning for tab af erhvervsevne i situationer, hvor skadelidte har taget orlov fra arbejdsmarkedet (* 1)
AFG nr 19037 af 30/04/1996 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Hvornår beder Arbejdsskadestyrelsen om obduktionserklæring (* 1)
AFG nr 19030 af 31/03/1996 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - erstatning for tab af erhvervsevne, selvom der ikke er varigt men (* 1)
AFG nr 19025 af 28/02/1996 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - skader der sker under uddannelse (* 1) Nr 19025 af 00/02/1996
AFG nr 19005 af 31/01/1996 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - sygedagpenge - forlængelse - arbejdsskadesag (* 1) (* 2)
AFG nr 19410 af 30/11/1995 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - psykisk skade efter seksuel chikane anerkendt som arbejdsskade (* 1)
AFG nr 19404 af 31/10/1995 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Knælidelser hos balletdansere (* 1)
AFG nr 19400 af 30/09/1995 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - kapitalisering af erstatning ved dødsfald (* 1)
AFG nr 19350 af 31/08/1995 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - gaseksplosion - vansir - môengrad (* 1)
AFG nr 19311 af 31/07/1995 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - sagsbehandlingstiden - tidsfrister
AFG nr 19250 af 30/06/1995 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - piskesmældslæsion - WHIP-LASH - mengrad - stationærtidspunkt (* 1)
AFG nr 19200 af 31/05/1995 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - genoptagelse - frister (* 1)
AFG nr 19150 af 30/04/1995 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - hudlidelse - toxisk eksem (* 1)
AFG nr 19050 af 28/02/1995 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - medlem af bestyrelse kom til skade (* 1)
AFG nr 19300 af 31/12/1994 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - tandlidelser - betaling af behandlingsudgifter (* 1)
AFG nr 19187 af 30/11/1994 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - selvmord - arbejdsskade (* 1)
AFG nr 19185 af 31/10/1994 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Erstatning efter Lov om erstatningsansvar og Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade (* 1)
AFG nr 19180 af 30/09/1994 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Kræft og arbejde (* 2)
AFG nr 19176 af 31/08/1994 - Gældende
Nyt om arbejdsskader - Tænder - Implantater (* 1) Nr 19176 af 00/08/1994 BKG i MT: 00/00/0000
AFG nr 19080 af 31/03/1994 - Gældende
Kommentar fra Arbejdsskadestyrelsen - Tennisalbuelidelse anerkendes ikke som erhvervssygdom - varieret arbejde (* 1)
AFG nr 19075 af 28/02/1994 - Gældende
NYT OM ARBEJDSSKADER - anerkendelse af psykiske lidelser som arbejdsskade - chok (* 1)
AFG nr 19015 af 31/01/1994 - Gældende
NYT OM ARBEJDSSKADER - Fastsættelse af erhvervsevnetab
AFG nr 19216 af 31/07/1993 - Gældende
En skade, der sker i fritiden, kan under særlige betingelser give erstatning, som om det var en arbejdsskade. (* 1)
AFG nr 19190 af 30/06/1993 - Gældende
'Hvide fingre' anerkendt som arbejdsskade. (* 1)
AFG nr 19140 af 31/05/1993 - Gældende
Ondt i ryggen? Det kan være en arbejdsskade! Undersøgelse af 187 sager behandlet i Erhvervssygdomsudvalget i perioden juni 1990 til november 1991
AFG nr 19167 af 31/03/1993 - Gældende
Arbejdsskadeforsikring - dødsfald - anerkendelse - frivilligt, ulønnet arbejde (* 1)
AFG nr 19166 af 28/02/1993 - Gældende
Arbejdsskadeforsikring - erstatning uden for arbejdsforhold - forsøg på redning af menneskeliv (* 1)
AFG nr 19165 af 31/01/1993 - Gældende
Ryglidelser-erhvervssygdomme-arbejdsskader (* 1)
AFG nr 19160 af 31/12/1992 - Gældende
Arbejdsskadestyrelsen yder erstatning for tab af erhvervsevne under revalidering (* 1)
AFG nr 19425 af 15/07/1992 - Gældende
Arbejdsskadestyrelsen anerkender halslidelse hos musiker (* 1)