Søgeresultat


Søgningen fandt 75 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9699 af 22/05/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af energiafgifter - bindende svar
KEN nr 9693 af 23/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af elafgift og vandafgift - gymnasium
KEN nr 9692 af 23/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af elafgift - gymnasium
KEN nr 9746 af 15/03/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afgiftslempelse i forbindelse med kollektivt fjernvarmenet
KEN nr 9301 af 03/03/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af elafgift – edb-bureauvirksomhed
KEN nr 9302 af 17/11/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af elafgift – edb-bureauvirksomhed
KEN nr 9818 af 15/11/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af elafgift
KEN nr 9794 af 22/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. gymnasium – momspligt – elafgift – vandafgift
KEN nr 9043 af 18/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om udbetaling af el- og CO2-afgift
KEN nr 9501 af 06/04/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af elafgift – generalomkostning – delvis momsfradragsret
KEN nr 9497 af 06/04/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. formidling af ydelser - momsfritagelse
KEN nr 9504 af 11/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afgiftspligt efter elafgiftsloven - egenproduceret elektricitet
KEN nr 9540 af 08/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af energiafgifter - forældelse
KEN nr 9538 af 05/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af energiafgifter - forældelse
KEN nr 10237 af 14/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af energi- og CO2-afgift af energi forbrugt til stilstandsvarme og tankopvarmning
KEN nr 10191 af 21/02/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. efterregulering af elektricitets- og kuldioxidafgift – opsætning af målere efter kontrolbesøg
KEN nr 10239 af 03/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af el- og CO2-afgift – bilag til elafgiftsloven
KEN nr 10210 af 03/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Afgiftspligt af overskudsvarme, der ikke anvendes til proces - slagteri
KEN nr 9453 af 15/02/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsberegning af gebyrer i finansiel virksomhed. Momsgodtgørelse af el- og CO2-afgift. Salgsmoms af driftsmidler og af drift og vedligeholdelse af Home Banking system. Momsfradrag vedr. udtagning af varer vedr. kursusvirksomhed mv. Lønsumsafgift, feriepengeforpligtelser og intern omsætning med kursusvirksomhed.
KEN nr 9366 af 01/01/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af energiafgift kommunale havne
KEN nr 9813 af 15/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af energiafgifter. Fællesarealer og faciliteter i udlejningsejendomme
KEN nr 9301 af 22/09/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. elselskabs elforbrug til elvandvarmere mv.
KEN nr 9376 af 06/04/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. efteropkrævning af moms og energiafgifter hos tidligere produktionsselskab.
KEN nr 9453 af 14/01/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. godtgørelse af el- og CO2-afgift for nyhedsbureau.
KEN nr 10321 af 05/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 5/11 2003 vedr. godtgørelse af elektricitesafgift på campingplads med udlejning af hytter samt Put & Take fiskesøer.
KEN nr 9123 af 08/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afgift. Elforbrug i transformerstation.
KEN nr 10318 af 15/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15/9 2003 vedr. tilbagebetaling af energiafgifter.
KEN nr 9693 af 24/07/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 24. juli 2003 vedr. Godtgørelse af elafgift - Oversættervirksomhed
KEN nr 9641 af 26/02/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 26. februar 2003 vedr. Godtgørelse af el- og CO
KEN nr 9504 af 17/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 17. december 2002 vedr. Godtgørelse for energiafgifter emballageproduktion til fiskeindustri
KEN nr 9500 af 10/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10. december 2002 vedr. Fradrag for el- og CO
KEN nr 10130 af 19/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. juni 2002 vedr. Godtgørelse for elektricitet serviceselskab, der varetager kommunal gadebelysning m.v.
KEN nr 10107 af 13/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. marts 2002 vedr. momstilsvar og godtgørelse af el-afgift
KEN nr 10047 af 11/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 11. marts 2002 vedrørende godtgørelse af el-CO2-afgift
KEN nr 12813 af 05/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 10019 af 31/08/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 31/8 2001 vedr. godtgørelse af elafgift til rumopvarmning på kro.
KEN nr 12817 af 07/06/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 9427 af 21/03/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11524 af 21/07/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11091 af 10/09/1999 - Gældende
Rumopvarmning
KEN nr 11092 af 08/09/1999 - Gældende
El- vand og -Co2 afgift.
KEN nr 11090 af 27/08/1999 - Gældende
El- og vandforbrug i feriecenters badeland
AFG nr 9866 af 24/09/2019 - Gældende
Afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på solceller, og leveret til lejer
AFG nr 9580 af 21/05/2019 - Gældende
Køleanlæg - overskudsvarme - udgifter til nyttiggørelse
AFG nr 10160 af 20/11/2018 - Gældende
Elektriciteten fra land- og havvindmøller, der skulle anvendes i vindmølleejers varmeforsyningsanlæg, anset for afgiftsfri, da varmeforsyningsanlæg og vindmøller var direkte forbundne via samme interne net
AFG nr 9866 af 25/09/2018 - Gældende
Godtgørelse af elafgift - adsorptionsaffugtere
AFG nr 9864 af 28/08/2018 - Gældende
Elafgift, campingplads, forbrug
AFG nr 9674 af 26/06/2018 - Gældende
Elafgift - elproducent - afvisning
AFG nr 9471 af 29/05/2018 - Gældende
El-patronordningen - eldreven varmepumpe tilknyttet røggaskondenseringsanlæg
AFG nr 9425 af 29/05/2018 - Gældende
Godtgørelse af elafgift - servere placeret hos en datacenter-leverandør
AFG nr 9413 af 24/04/2018 - Gældende
Elafgift - solcelleanlæg - elbil
AFG nr 9116 af 30/01/2018 - Gældende
Delvis godtgørelse af elforbrug til varmepumpe og elkedel
AFG nr 10473 af 24/10/2017 - Gældende
Godtgørelse af elafgift til varmepumpe
AFG nr 10075 af 26/09/2017 - Gældende
Overskudsvarme - anlæg til nedkøling af procesluft - varme fra røggas fra gaskedel anvendt til luftrensning og dampfremstilling
AFG nr 9899 af 27/06/2017 - Gældende
Intet vederlag for overskudsvarme - salg af ret til indrapportering af energibesparelser
AFG nr 9895 af 27/06/2017 - Gældende
Intet vederlag for overskudsvarme - salg af ret til indrapportering af energibesparelser
AFG nr 10471 af 27/06/2017 - Gældende
Elafgift - godtgørelse - datacenter - UPS
AFG nr 9731 af 25/04/2017 - Gældende
Fordeling imellem udlejer og lejer af varme og kulde til proces - brug af fordelingsnøgle
AFG nr 9426 af 28/02/2017 - Gældende
Opretholdelse kooperationsbeskatning ved salg af spildvarme til fjernvarmeselskab og fuld elafgiftsgodtgørelse
AFG nr 10167 af 25/10/2016 - Gældende
Afgiftsgodtgørelse efter el-patronordningen
AFG nr 10602 af 25/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Skatterådet bekræftede, at spørger kan få afgiftslempelse efter el-patronordningen på et elkedelanlæg
AFG nr 10258 af 26/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Elafgift - elvarmesats - landbrugsejendom - privat og erhvervsmæssig brug
AFG nr 10526 af 24/02/2015 - Gældende
Bindende svar - Elafgift - solcelleanlæg - ikke fritagelse for elafgiften, når solcelleanlægget er lejet
AFG nr 9767 af 23/09/2008 - Gældende
Moms – gymnasiums momspligt og fradragsret – godtgørelse af elafgift
AFG nr 9334 af 17/06/2008 - Gældende
Elafgift – belysning i reklamefinansierede læskure
AFG nr 9207 af 20/05/2008 - Gældende
Fritagelse for elafgift – solcelleanlæg tilsluttet fælles afregningsmåler
AFG nr 9703 af 19/06/2007 - Gældende
Elafgift drift af belysningsanlæg mv. i andelsboligforening
AFG nr 9654 af 24/04/2007 - Gældende
Elafgift levering af vejbelysning alene til kommune, der er eneaktionær
AFG nr 9552 af 20/03/2007 - Gældende
Elafgift vejbelysning lejet anlæg
AFG nr 9752 af 21/11/2006 - Gældende
Afgift af elektricitet spørgsmål om afgiftsgodtgørelse for elforbrug i materiel, der udlejes
UDT nr 9200 af 05/04/2006 - Gældende
Energiafgifter allokering af varme
UDT nr 9191 af 09/03/2006 - Gældende
Elafgift Vejbelysning (Højesterets dom af 16. september 2005)
UDT nr 9752 af 06/12/2005 - Gældende
Afgift af energi anvendt i minikraftvarmeanlæg
UDT nr 12494 af 19/11/2001 - Gældende
Elafgift - godtgørelse - finansiel virksomhed med kunder uden for EU.
UDT nr 12500 af 12/06/2001 - Gældende
Afgift af elektricitet gadebelysning mv.