Søgeresultat


Søgningen fandt 47 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LOV nr 426 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10105 af 09/02/2009 - Gældende
Afgørelse af klage - videreformidling af markedsføring af kosttilskud
KEN nr 10033 af 22/06/1995 - Gældende
God revisorskik samt nævnets kompetence
AFG nr 19195 af 14/12/1999 - Gældende
TV-reklame for Mitsubishi Motors
AFG nr 19194 af 14/12/1999 - Gældende
TV-reklame for musikbranchen
AFG nr 9353 af 11/04/1997 - Gældende
Revisorskik Tilsidesat pligter
AFG nr 10078 af 14/10/1991 - Gældende
KØB AF PC (COMPUTER). SPØRGSMÅL OM DEN OPGIVNE PRIS ER INKL. ELLER EKSKL. MOMS. KONTRAKT I. KONTRAKT IV. FORBRUGERKØB. (* 1) (* 2)
UDT nr 10030 af 29/10/1992 - Gældende
Ikke en øre i administrationsomkostninger.
UDT nr 10029 af 30/09/1991 - Gældende
ORGANISERET RABAT I DSB's FÆRGERESTAURANTER. ANSØGNING OM DISPENSATION FRA PRISMÆSRKNINGSLOVENS REGEL AFVIST.
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1696 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer
(Prismærkningsbekendtgørelsen)
BEK nr 1484 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
BEK nr 761 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af markedsføringslovens § 10, stk. 1
(Anvendelse af administrative bødeforelæg)
BEK nr 552 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser på valutakurser
BEK nr 554 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter
BEK nr 1249 af 25/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed
BEK nr 1013 af 26/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om betegnelse og mærkning af tekstilvarer
BEK nr 705 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fastsættelse af beløbsgrænser i konkurrencer
BEK nr 704 af 24/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om indløsning af rabatmærker
BEK nr 603 af 02/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fakturering af flyttearbejde
BEK nr 602 af 02/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om faktureringsregler for formidling af annoncer og reklamer
BEK nr 601 af 02/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fakturering af autoreparation
BEK nr 600 af 02/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fakturering af vej-, jord-, kloak- og betonarbejde, murer-, tømrer- og bygningssnedkerarbejde, elektrikerarbejde samt blikkenslager- og VVS-arbejde
BEK nr 599 af 02/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om faktureringsregler for bogførings-, regnskabs- og revisionsvirksomhed og dermed ligestillet virksomhed
BEK nr 598 af 02/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fakturering af malerarbejde
BEK nr 597 af 02/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fakturering af reparationsarbejde for husholdningsapparater til elektricitet og gas
BEK nr 596 af 02/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fakturering af reparationsarbejde for audio/videoprodukter (radio og tv m.m.)
BEK nr 595 af 02/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fakturering af glarmesterarbejde
BEK nr 1372 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere
BEK nr 933 af 20/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om mærkning og kontrol af motorbenzin med indhold af erstatningsbrændstoffer (alkoholer og ætere)
BEK nr 19 af 13/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse angående benyttelse af og handel med mælkeflasker m.v.
BEK nr 626 af 28/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om skiltning med pris for visse restaurationsvarer og bekendtgørelse om prisskiltning i frisørsaloner.
BEK nr 265 af 15/04/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om gebyropkrævning for Forbrugerombudsmandens forhåndsbeskeder
BEK nr 759 af 15/09/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet (* 1)
BEK nr 10003 af 06/04/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning med nettomængde af færdigpakninger af vaske- og rengøringsmidler, pudse- og poleremidler, husholdningskemikalier, malevarer, strikkegarn og vat (* 1) (nettomængdebekendtgørelsen)
BEK nr 10025 af 10/10/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning med nettomængde af færdigpakninger i rulleform af køkkenruller, toiletpapir, husholdningsfolie af plast og aluminium, bagepapir og madpapir
BEK nr 122 af 06/03/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om krystalglasvarer
BEK nr 305 af 04/10/1938 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Benyttelse af og Handel med Øl- og Mineralvandsflasker
BEK nr 487 af 21/09/1918 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Handel med og Benyttelse af Mineralvandssifoner, Patentflasker og Kasser til Transport af Øl og Mineralvande.
VEJ nr 9985 af 01/07/2017 - Gældende
Retningslinjer om kønsrelateret reklame af 1. april 2012.
(Kønsrelateret reklame )
VEJ nr 10493 af 20/06/2016 - Gældende
Vejledning om Markedsføring på energiområdet
VEJ nr 11545 af 01/05/2016 - Gældende
Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 1. maj 2015
VEJ nr 10399 af 15/01/2015 - Gældende
Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tv-reklame, jf. markedsføringslovens §§ 3, 12 a og 14 a. 15. januar 2015
VEJ nr 10468 af 22/08/2014 - Gældende
Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, august 2014
Vejledningens punkt 6.3, første afsnit, er i august 2014 korrigeret, se evt. notat om dokumentationskravet i markedsføringslovens § 3, stk.3.

(Miljø- og etikvejledning 2014)
VEJ nr 10515 af 01/07/2014 - Gældende
Vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014
VEJ nr 10519 af 01/04/2014 - Gældende
Retningslinjer for korfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, 1. april 2014
VEJ nr 9976 af 20/12/2013 - Gældende
Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens § 6 - uanmodet henvendelse til bestemte aftagere
(Spamvejledning)
CIS nr 30 af 24/02/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedr. standardisering af visse færdigpakningers størrelser samt EØF-mærkning (e-mærkning) af færdigpakkede varer