Søgeresultat


Søgningen fandt 65 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10052 af 02/07/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 111-12 om arbejdsskade - deltid - nattevagt - erhvervsevnetabsprocent - erhvervsevnetabserstatning
KEN nr 10213 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 176-11 om arbejdsskade - årsløn - deltidsarbejde
KEN nr 10211 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 174-11 om arbejdsskade - genoptagelse efter 5 aars fristen - varigt mén - Hoejesterets dom af 10_februar 2011
KEN nr 10371 af 30/09/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 195-10 om arbejdsskade - ulykke - hofte - bækken - smertetilstand - overvægt - erhvervsevnetabserstatning - bevisvurdering - tabsbegrænsningspligt - Retslægerådet - Højesterets dom
KEN nr 10362 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 186-10 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - psykiske følger af fysisk skade - forudbestående forhold
KEN nr 10212 af 26/02/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 25-10 om arbejdsskade - forvaltningsretlig genoptagelse - afslag - passivitet - genoptagelsesfrist
KEN nr 10752 af 30/10/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 217-09 om arbejdsskade - genoptagelse - erstatningsansvarsloven - arbejdsgiver - partstatus - retlig interesse
KEN nr 10685 af 29/06/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 146-09 om arbejdsskade - genoptagelse - indenfor 5 års fristen - tab af erhvervsevne - Højesterets dom af 22. april 2009
KEN nr 10672 af 28/05/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 133-09 om erhvervsevnetabserstatning - efterløn - tabsbegrænsningspligt
KEN nr 10671 af 28/05/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 131-09 om arbejdsskade - genoptagelse - ulovbestemt grundlag - varigt mén - Folketingets Ombudsmand
KEN nr 10668 af 28/05/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 128-09 om erhvervsevnetabserstatning - personlig hjælper - handicappede i erhverv
KEN nr 10556 af 26/01/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-09 om arbejdsskade - arbejdets forhold - firmaarrangement - afgrænsning mellem arbejde og fritid - kådhed - Højesteretsdom
KEN nr 11222 af 21/12/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-11-07 om erhvervssygdom - arbejde med mus - CAD - computerarbejde - sygdomme i bevægeapparatet - arbejdsskade
KEN nr 11219 af 26/07/2007 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-6-07 om erhvervsevnetab - efterløn - funktionsbegrænsning - helbredsmæssig tilstand uafklaret - arbejdsskade
KEN nr 11028 af 23/08/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-9-06 om anerkendelse - ulykkestilfælde - arbejdets forhold - hjemmearbejde - arbejdsskade
KEN nr 11023 af 03/05/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-4-06 om anmeldelsesfrist - dispensation - særlig grund - arbejdsskade
KEN nr 10826 af 31/08/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-12-05 om erhvervssygdom - anmeldelsesfrist - beregning af frist - kendskab til erhvervsbetinget sygdom - dispensation - særlig grund - arbejdsskade
KEN nr 10817 af 08/03/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-2-05 om arbejdsskadesikring - genvurdering - remonstration - helt medhold - ny afgørelse vedrørende andet delspørgsmål - klagevejledning - materielt samme afgørelse
KEN nr 10816 af 08/03/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-1-05 om arbejdsskadesikring - genvurdering - remonstration - helt eller delvis medhold - ny afgørelse - klagevejledning - materielt samme afgørelse
KEN nr 10127 af 23/12/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-19-04 om erhvervsevnetab - nedre grænse på 15% - blivende lønnedgang - oplysningsgrundlag - arbejdsskade
KEN nr 10122 af 06/11/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-12-04 om ulykkestilfælde - arbejdets forhold - kursus - privat interesse - socialt samvær - arbejdsskade
KEN nr 10121 af 17/09/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-11-04 om fleksjob - ledighedsydelse - arbejdsskade - erstatning for tab af erhvervsevne
KEN nr 10120 af 17/09/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-10-04 om fleksjob - arbejdsskade - erstatning for tab af erhvervsevne
KEN nr 10119 af 17/09/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-9-04 om fleksjob - forvaltningsretlig genoptagelse - Højesteret - arbejdsskade - erstatning for tab af erhvervsevne
KEN nr 10298 af 29/07/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-6-04 om forsørgertabserstatning - periode - 10 år ad gangen - arbejdsskade
KEN nr 10297 af 29/07/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-5-04 om arbejdsgivers indtrædelsesret - retlig interesse - erstatningsansvarsloven - arbejdsskade - genoptagelse
KEN nr 10296 af 05/06/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-4-04 om midlertidig erstatning - barselorlov - arbejdsskade - erstatning for tab af erhvervsevne
KEN nr 10295 af 15/01/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-1-04 om fleksjob - Højesteret - arbejdsskade - erstatning for tab af erhvervsevne
KEN nr 20279 af 03/09/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-27-03 om 5 - årsfrist - anerkendelse - erhvervssygdom - rygsmerter - arbejdsskade - genoptagelse
KEN nr 20276 af 01/07/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-24-03 om uforsikret arbejdsgiver - klageret - betaling af sagens omkostninger - fritagelse - retlig interesse - arbejdsskade
KEN nr 20275 af 04/06/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-20-03 om omskoling - revalidering. - arbejdsskade - erstatning for tab af erhvervsevne
KEN nr 20273 af 07/05/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-18-03 om personkreds - antaget til arbejde - uddannelsessøgende - nytteværdi - arbejdsskade
KEN nr 20272 af 07/05/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-17-03 om forudbestående skade - symptomfrihed - samme region - samme symptom - isolerede symptomer - isolerede regioner. - arbejdsskade - genoptagelse
KEN nr 20271 af 04/04/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-16-03 om anerkendelse - ulykkestilfælde - sømand - selvmord - arbejdsskade
KEN nr 9451 af 06/03/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-11-03 om uforsikret arbejdsgiver - betaling af sagens omkostninger - fritagelse - undskyldende omstændigheder - arbejdsskade
KEN nr 20266 af 06/03/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-9-03 om personkreds - antagelsesforhold - interesser i arbejdets udførelse - familiemedlem - arbejdsskade
KEN nr 20265 af 06/03/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-7-03 om anerkendelse - arbejdets forhold - personalefest - afgrænsning mellem arbejde og fritid - arbejdsskade - sociale og tjenstlige formål
KEN nr 20263 af 06/03/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-5-03 om ulykkestilfælde - anerkendelse - arbejdets forhold - firmaarrangement - afgrænsning mellem arbejde og fritid - arbejdsskade - sociale og tjenstlige formål
KEN nr 20262 af 29/01/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-3-03 om behandling - genoptræning - vippebræt - bold - arbejdsskade - hjælpemidler
KEN nr 20261 af 29/01/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-2-03 om tab af erhvervsevne - lønnedgang - dykkerinstruktør - udenlandsk lønniveau - årsagssammenhæng - arbejdsskade
KEN nr 9400 af 03/12/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-26-02 om tab af erhvervsevne - retsforlig - konkret vurdering - arbejdsskade
KEN nr 9747 af 03/10/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-24-02 om MR - skanning - rejseudgifter - sagsoplysning - arbejdsskade
KEN nr 9746 af 06/09/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-23-02 om anerkendelse - erhvervssygdom - slidgigt - håndled - slagteriarbejder - Retslægerådet - arbejdsskade
KEN nr 9745 af 06/09/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-22-02 om personkreds - udenlandsk arbejdsgiver - arbejde i udlandet - antagelsesforhold - arbejdsskade
KEN nr 9742 af 06/09/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-16-02 om klageregler - genvurdering - forvaltningsret - arbejdsskade
KEN nr 9741 af 06/09/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-15-02 om klageregler - genvurdering - arbejdsskade
KEN nr 9740 af 03/09/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-14-02 om anerkendelse - erhvervssygdom - ryglidelse - sygehjælper - plejearbejde - arbejdsskade
KEN nr 9389 af 02/07/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-11-02 om klageberettiget - ingen sikringspligtig arbejdsgiver - skade henført til branche - arbejdsskade
KEN nr 9933 af 02/05/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-9-02 om sagsoplysning - medvirken til behandling - operation - varigt mén - arbejdsskade
KEN nr 9930 af 01/02/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-4-02 om sagsoplysning - speciallægeundersøgelse - befordringsudgifter - rimelighedsvurdering - berettiget forventning - ikke opretholde - arbejdsskade
KEN nr 9928 af 01/02/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-2-02 om erhvervssygdom - anerkendelse - karpaltunnelsyndrom - kraftbetonet - repetitivt - håndledsbelastende arbejde - arbejdsskade - længerevarende
KEN nr 9407 af 01/11/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-40-01 om personkreds - forening - bestyrelsesmedlem - instruktør antaget til arbejde - ulykkestilfælde - luftspringbane - arbejdsskade
KEN nr 9406 af 01/11/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-39-01 om ulykkestilfælde - rådighedstjeneste - tilkaldevagt - ophold på bopælen - arbejdsskade - til og fra arbejde
KEN nr 9405 af 01/11/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-38-01 om erstatningskrav - 5 års frist - bortfald - arbejdsskade - genoptagelse
KEN nr 9404 af 01/10/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-37-01 om erhvervsevnetab - to arbejdsskader - rygtraumer - overvejende sandsynlighed - bevisbyrde - arbejdsskade
KEN nr 9403 af 01/10/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-36-01 om sygebehandling - optræning - kursus for nyblinde - arbejdsskade
KEN nr 9402 af 01/10/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-35-01 om personkreds - ægtefælle - ulykkestilfælde - lønaftale - arbejdsskade
KEN nr 9401 af 01/10/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-34-01 om behandlingsudgifter - privat sygeforsikring - arbejdsskade
KEN nr 9399 af 01/10/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-32-01 om personkreds - lovvalg - værneret - arbejdsskade
KEN nr 9398 af 01/10/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-31-01 om klageret - uforsikret arbejdsgiver - betaling af sagens omkostninger - fritagelse - undskyldende omstændigheder
KEN nr 9395 af 01/08/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-24-01 om anerkendelse - anmeldelsesfrist - dispensation - særlig grund - arbejdsskade
KEN nr 9387 af 15/03/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-14-01 om erhvervssygdom - tilbagevirkende retskraft - frist for genoptagelse - fristforlængelse - optagelse af sygdomme på erhvervssygdomsfortegnelsen - arbejdsskade - genoptagelse
KEN nr 9385 af 15/03/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-12-01 om behandlingsudgifter - fysioterapi - skulderskade - Folketingets Ombudsmand - genoptagelse - arbejdsskade
KEN nr 9383 af 15/02/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-10-01 om erhvervsevnetab - standsning af løbende ydelse - hjemvisning - retsvirkning - arbejdsskade
KEN nr 9379 af 15/02/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-6-01 om erhvervssygdom - anerkendelse - nakkehvirvellidelse - skub og træk - tunge løft på nakke - skulderåget - arbejdets særlige art - konkret sandsynlighedsvurdering - arbejdsskade