Søgeresultat


Søgningen fandt 18 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9373 af 09/04/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-3-02 om mellemkommunal refusion - undersøgelse uden samtykke - ophold i døgninstitution for børn og unge
KEN nr 9296 af 09/04/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-19-02 om forældremyndighed - biologisk forælder - regulering af samvær og kontakt - klageadgang - kompetence - partsstatus
KEN nr 9371 af 01/11/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-15-01 om flytning - stiftelse - beslutning - iværksættelse - refusion - medvirken
KEN nr 9302 af 01/10/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-50-01 om nødvendig boligændring - fjernelse af badekar og etablering af bruseniche - afhjælpning med mindre omfattende ændringer - funktionsniveau - badeværelsets indretning og størrelse
KEN nr 9296 af 01/08/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-43-01 om støtte - og kontaktperson - sindslidelse - personkreds - målgruppe - formål - ophold i botilbud - ophør af ordningen
KEN nr 9294 af 01/08/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-41-01 om anbringelse uden for hjemmet - samvær og kontakt med andre end forældrene - afgørelse overfor forældremyndighedsindehaveren - klageberettiget
KEN nr 9292 af 06/07/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-36-01 om særlig indretning - afmontering - ratknop - bremseforstærker - bilens alder - Statens Bilinspektion - inddragelse - vægtafgift - bevilling - bil - hjælpemidler
KEN nr 9288 af 15/06/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-32-01 om amtskommunale afgørelser - prøvelsesadgang - visitationsudvalg - særligt dagtilbud - varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
KEN nr 9286 af 15/05/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-30-01 om overvåget samvær - kommunens kompetence til at tilrettelægge samvær - Børn og unge - udvalgets kompetence
KEN nr 9284 af 15/05/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-28-01 om tabt arbejdsfortjeneste - pasning af handicappet barn - fødsel af rask barn - ret til barselsdagpenge
KEN nr 9269 af 15/02/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-12-01 om tvillinger - særskilte befordringsudgifter for den ene tvilling - merudgifter til voksne - hjælpemiddelbil
KEN nr 9266 af 15/02/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-9-01 om computer - førskolebarn - nedsat kommunikationsevne - afhjælpe eller udvikle - partshøring - hjælpemidler - merudgifter
KEN nr 9361 af 15/01/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse R-3-01 om opholdskommune - handlekommune - flyttesituation - hjælp til indretning af bolig
KEN nr 9264 af 15/01/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-6-01 om særlig indretning - trailer - el - knallert - bil - hjælpemidler
KEN nr 9263 af 15/01/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-5-01 om samlet kørselsbehov - økonomiske forhold - andre ordninger - bil - hjælpemidler
KEN nr 9262 af 15/01/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-4-01 om særlig indretning - fjernbetjening - motor - bil - hjælpemidler
KEN nr 9261 af 15/01/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-3-01 om overvåget samvær - forældremyndighed - partsbeføjelser - aktindsigt - gratis advokatbistand - udtaleret - klageadgang
KEN nr 9259 af 15/01/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-1-01 om tabt arbejdsfortjeneste - handicappet barn - sygehusbesøg - indlæggelse - personkreds - stedforældre - forsørgelse i hjemmet