Søgeresultat


Søgningen fandt 65 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LOV nr 654 af 08/06/2017 - Gældende
Ejendomsvurderingsloven
(Ejendomsvurderingsloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9130 af 20/12/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fastsættelse af fradrag for byggemodningsudgifter
KEN nr 9134 af 28/09/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for grundforbedringer - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold
KEN nr 9133 af 28/09/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af grundværdien - nedslag i grundværdi som følge af dårlige jordbundsforhold
KEN nr 9118 af 26/09/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af ejendomsvurdering - funderingsudgifter
KEN nr 9113 af 26/09/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. grundværdiansættelse for tæt-lav bebyggelse
KEN nr 9750 af 30/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsvurdering - omberegning af grundværdi - basisår
KEN nr 9663 af 24/11/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsvurdering - nedslag i grundværdi - afholdte udgifter til ekstrafundering
KEN nr 9361 af 13/10/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. salg af landbrugsejendom - parcelhusreglen - bindende svar
KEN nr 9782 af 26/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genplacering af skattepligtig fortjeneste ved afståelse af en ejendom
KEN nr 9347 af 06/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsavancebeskatning - stuehus til en landbrugsejendom
KEN nr 9289 af 11/01/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af anskaffelsessum for et frasolgt jordtilliggende til en beboelsesejendom
KEN nr 9792 af 28/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Vurderingsankenævnets kompetence – ændring af råjordsværdien ved klage over nedslag i grundværdien
KEN nr 9799 af 24/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af ansættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer
KEN nr 9742 af 09/07/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fastsættelse af fradrag i grundværdien for grundforbedringer
KEN nr 9786 af 07/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for forbedringer i grundværdien – forhøjelse hos vurderingsankenævnet
KEN nr 9387 af 29/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for afholdte udgifter til forbedringer i grundværdien - nedslag i grundværdien for afholdte udgifter til ekstrafundering
KEN nr 9379 af 16/03/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer - yderligere fradrag for udgifter til eksternt vejanlæg
KEN nr 10047 af 04/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering – fastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer
KEN nr 9521 af 26/02/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer
KEN nr 9536 af 05/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag i grundværdien for forbedringer – varmeforsyning, fødevej stisystemer og kloakering
KEN nr 10200 af 07/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fastsættelse i grundværdi af fradrag for forbedringer ved vurdering
KEN nr 10640 af 22/01/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fastsættelse af fradrag i grundværdi for forbedringer ved vurdering
KEN nr 10833 af 31/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omberegning af vurderinger i forbindelse med omvurdering
KEN nr 10847 af 07/09/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer
KEN nr 10848 af 04/09/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afslag på ekstraordinær genoptagelse – grundværdiansættelse
KEN nr 10878 af 14/08/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. vurderingstidspunkts betydning for ejendomsværdiskat og grundskyld
KEN nr 10900 af 29/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genanbringelse af ejendomsavance ved salg af landbrugsjord – nyopført bygning anvendt til galleri
KEN nr 10899 af 27/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fortjeneste ved afståelse af tidligere blandet benyttet ejendom
KEN nr 9573 af 30/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ejendomsværdibeskatning af stuehus
KEN nr 9775 af 22/02/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Opgørelse og fordeling af anskaffelsessum salg af landbrugsejendom
KEN nr 10247 af 21/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Værdiforøgelse ved ansættelse af grundværdien efter byggemodning fradrag for forbedringer ved vurderingerne
KEN nr 10227 af 20/07/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Opgørelse af anskaffelsessum for en ejendom successive erhvervelser og delafståelser
KEN nr 9256 af 13/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Lejer var berettiget til at klage over ejendomsvurderingen
KEN nr 9219 af 09/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for ejendomsskatter - ansættelse af ejendomsværdi
KEN nr 10182 af 09/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for ejendomsskatter ansættelse af ejendomsværdi
KEN nr 9445 af 07/04/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. grundværdinedsættelse pga. forurening med olie- og benzinprodukter
KEN nr 9444 af 14/03/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. grundværdiansættelse efter skattestop. Tillæg til kommuneplan.
KEN nr 9788 af 08/10/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af en § 4 vurdering af en ejendom
KEN nr 9781 af 01/07/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. grundværdiansættelse af etageejendom
KEN nr 9705 af 22/07/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 22. juli 2003 vedr. Fradrag for forbedringer for udgifter til forureningsoprensning af ejendom
KEN nr 9602 af 09/12/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 9. december 2002 vedr. Vurdering af fast ejendom værditillæg for opstilling af vindmøller
KEN nr 10139 af 22/08/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 22. august 2002 vedr. Ejendoms- og grundværdi DSB/Banestyrelsen fabrik med produktion af sveller til jernbanenettet
KEN nr 10046 af 08/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8. marts 2002 vedrørende ejendoms- og grundværdi
KEN nr 10043 af 06/02/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 6/2 2002 vedr. ansættelse af grundværdi for en forurenet tidligere gasværksgrund.
KEN nr 12186 af 07/12/2000 - Gældende
Vurdering af fast ejendom
KEN nr 11155 af 09/12/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11176 af 17/08/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11148 af 14/01/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
AFG nr 9390 af 19/05/2009 - Gældende
Ejendomsvurdering – ekstraordinær genoptagelse - skattestop
AFG nr 9388 af 19/05/2009 - Gældende
Ejendomsvurdering – ekstraordinær genoptagelse - skattestop
AFG nr 9386 af 19/05/2009 - Gældende
Ekstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering
AFG nr 9220 af 24/03/2009 - Gældende
Successions- og køberetsaftale mellem forældre og søn
AFG nr 9375 af 17/06/2008 - Gældende
Ekstraordinær genoptagelse af ansættelsen af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
AFG nr 9353 af 20/05/2008 - Gældende
Nedsættelse af grundværdi som følge af afstandskrav fra sommerhus til skel
AFG nr 9405 af 22/04/2008 - Gældende
Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for 1992 (med konsekvensændring af årsreguleringen for 1993) og af ejendomsvurderingen for 1996
AFG nr 9688 af 22/08/2006 - Gældende
Ansættelse af dækningsafgiftpligtig forskelsværdi
AFG nr 9451 af 21/02/2006 - Gældende
Benyttelseskode
AFG nr 9682 af 14/12/2004 - Gældende
Beskatning af et engangsbeløb for brugsret over et areal til opstilling af vindmøller, når arealet afstås inden udløbet af brugsretsaftalen
AFG nr 9268 af 16/03/2004 - Gældende
Bygningsbestanddel/driftsmiddel overdækning af gyllebeholdere
AFG nr 19197 af 28/09/1999 - Gældende
Ejendomsvurdering 2000
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 209 af 15/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)
BEK nr 1183 af 14/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning)
BEK nr 1518 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning efter ejendomsvurderingslovens § 54
CIR nr 199 af 16/12/1999 - Gældende
Cirkulære om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove, toldloven, lov om fonde og visse foreninger samt lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab mv. (Objektiveringer, justeringer af reglerne for beskatning ved død samt afgrænsning af told- og afgiftsområdet m.m.) ved lov nr. 166 af 24. marts 1999