Søgeresultat


Søgningen fandt 12 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 314 af 28/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)
BEK nr 642 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af kapitalkrav, opgørelse af kapitalgrundlag, regnskabsindberetninger og revisionens gennemførelse i betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter
BEK nr 1440 af 07/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af det årlige abonnement i henhold til § 123, stk. 5, i lov om betalinger
BEK nr 1365 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om interbankgebyrer for indenlandske forbrugerrelaterede debetkorttransaktioner
BEK nr 1364 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse af maksimale gebyrer for betalingsmodtagere i fysisk handel
BEK nr 1419 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om visse betalingsmodtageres pligt til at modtage betaling med kontanter i hele åbningstiden
BEK nr 1360 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om e-pengeinstitutters og betalingsinstitutters sikring af brugermidler
BEK nr 1277 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller garantistillelse for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester
(Bekendtgørelse om ansvarsforsikring eller garantistillelse for udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontooplysningstjenester)
BEK nr 556 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager
BEK nr 1567 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.
BEK nr 677 af 21/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om digital kommunikation
BEK nr 1492 af 15/12/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyrer i medfør af lov om visse betalingsmidler