Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 73 af 30/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge
BEK nr 1383 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge
BEK nr 596 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag
BEK nr 1416 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2015 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge
BEK nr 1110 af 26/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende
BEK nr 1415 af 11/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2008 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge og barseldagpenge
VEJ nr 9051 af 09/02/2018 - Gældende
Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel
VEJ nr 10204 af 07/12/2017 - Gældende
Vejledning om satser m.v. 2018
VEJ nr 9909 af 19/09/2017 - Gældende
Vejledning om satser m.v. 2017
VEJ nr 9615 af 30/06/2017 - Gældende
Vejledning om ret til dagpenge efter barselsloven ved pasning af alvorligt syge børn
VEJ nr 9614 af 30/06/2017 - Gældende
Vejledning om barsel og ferieydelse
SKR nr 9585 af 29/06/2017 - Gældende
Skrivelse om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere
CIS nr 9208 af 11/04/2014 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udskydelse/opdeling af fædreorlov