Søgeresultat


Søgningen fandt 23 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 28 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af toldloven
(Toldloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9291 af 10/02/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afgift af øl, vin og spiritus indført fra Tyskland til Danmark – eget forbrug
KEN nr 9154 af 28/01/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. præferencetoldbehandling
KEN nr 9122 af 22/12/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. told. Tekstilvarer importeret fra Bangladesh. Anmodning om tilbagebetaling for sent indgivet.
KEN nr 9650 af 21/02/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 21. februar 2003 vedr. Efteropkrævning af told og moms
KEN nr 9651 af 23/01/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 23. januar 2003 vedr. Efteropkrævning af told og moms T 1 forsendelse ikke anset fremkommet til bestemmelsessted - dokumentation
KEN nr 10147 af 03/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 3. september 2002 vedr. Told- og importmoms speditør ikke i besiddelse af fuldmagt -debitor
KEN nr 10111 af 17/07/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 17. juli 2002 vedr. efteropkrævning af teafgift.
KEN nr 10099 af 09/04/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 9. april 2002 vedr. efteropkrævning af told og afgifter efter mundtlig tilkendegivelse vedr. tarifering
KEN nr 10100 af 08/04/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 8. april 2002 vedr. efteropkrævning af told og moms af varer forarbejdet i Ungarn
KEN nr 10095 af 26/02/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 26. februar 2002 vedr. hæftelse for told, afgifter og moms ved tyveri af container indeholdende cigaretter.
KEN nr 10005 af 20/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20/12 2001
KEN nr 12055 af 19/01/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
UDT nr 9346 af 14/06/2004 - Gældende
Gensidigt aftalememorandum mellem Danmark og Schweiz vedrørende investeringsforeningers tilbagesøgning af udbytte- og renteskat
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 577 af 30/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Opkrævning via én skattekonto)
BEK nr 248 af 21/04/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, stk. 1, i toldloven og § 2, stk. 1, 1. pkt., i lov om merværdiafgift (momsloven)
BEK nr 1145 af 22/12/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af forskellige afgiftslove m.v. (Konsekvensændringer m.v.)
BEK nr 403 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om toldbehandling
BEK nr 610 af 23/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale mellem Danmark og Sverige om grænsetoldsamarbejde vedrørende Øresundsforbindelsen
BEK nr 867 af 14/12/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om varers tarifering i henhold til brugstariffen
BEK nr 650 af 20/10/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser udstedt i medfør af toldloven og forbrugsafgiftslovgivningen
SKR nr 9357 af 24/06/2009 - Gældende
Skrivelse om Bødeforelæg på stedet – mindre smuglerisager – rejsegods - styresignal
SKR nr 10126 af 02/01/2007 - Gældende
Regulering af ordensbøder nye bødesatser