Søgeresultat


Søgningen fandt 19 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
UDT nr 9709 af 27/06/2019 - Gældende
2019-21. Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat
UDT nr 9707 af 19/06/2019 - Gældende
2019-20. Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller
UDT nr 9410 af 20/04/2019 - Gældende
2019-12. Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt
UDT nr 9377 af 15/03/2019 - Gældende
2019-8. Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller
UDT nr 10116 af 22/10/2018 - Gældende
2018-34. Oplysninger i sag om fornyelse af alkoholbevilling var ikke miljøoplysninger
UDT nr 9373 af 15/05/2018 - Gældende
Utilfredsstillende lang sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt efter miljøoplysningsloven. Miljøoplysningslovens § 4
UDT nr 9200 af 02/03/2018 - Gældende
2018-4. Oplysninger vedrørende et nyt havneanlæg var miljøoplysninger
UDT nr 9058 af 18/01/2018 - Gældende
2018-2. Politisk debatoplæg var omfattet af begrebet ”miljøoplysninger”
UDT nr 9456 af 27/04/2017 - Gældende
Afslag på aktindsigt i foreløbige forskningsresultater i form af videooptagelser af oddere. Miljøoplysningsloven. Offentlighedslovens § 33, nr. 4
UDT nr 10142 af 13/06/2016 - Gældende
Dokumenter/oplysninger om geografisk udflytning af statslige arbejdspladser. En række dokumenter/oplysninger, som omhandlede det samme, var i nogle tilfælde behandlet efter miljøoplysningsloven, i andre tilfælde ikke. Ombudsmanden bad Transport- og Bygningsministeriet om at redegøre nærmere for denne forskel over for klageren. Kritik af sagsbehandlingstiden
UDT nr 10055 af 04/05/2016 - Gældende
Aktindsigt i navne og CVR-numre på politianmeldte privatpersoner og enkeltmandsvirksomheder angående plantebeskyttelsesmidler. Miljøoplysningsloven. Sager inden for strafferetsplejen
UDT nr 9463 af 22/02/2016 - Gældende
Aktindsigt i miljøoplysninger i interne dokumenter
UDT nr 9226 af 26/01/2016 - Gældende
2016-6. Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument
UDT nr 9716 af 21/05/2015 - Gældende
Udenrigsministeriets delvise afslag på aktindsigt i akter vedrørende eksport af atomaffald fra Risø
UDT nr 9885 af 11/09/2014 - Gældende
2014-27. Oplysninger om ressortomlægning af Kystdirektoratet var miljøoplysninger
UDT nr 9853 af 06/06/2014 - Gældende
2014-8. Oplysninger om, hvilke svinebesætninger der var smittet med en multiresistent bakterie, kunne ikke undtages fra aktindsigt
UDT nr 9828 af 02/05/2014 - Gældende
Finansministeriets afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende brev til Folketingets formand om Rigsrevisionens undersøgelse af solcellesagen
UDT nr 9882 af 10/04/2014 - Gældende
2014-4. Afslag på aktindsigt i oplysninger om afstamning og foreløbige prøveresultater for GMO-majs
UDT nr 10048 af 10/04/2014 - Gældende
To dokumenter i sag hos Naturstyrelsen undtaget fra aktindsigt som internt arbejdsmateriale