Søgeresultat


Søgningen fandt 122 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 990 af 29/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tandlægers virksomhedsområde
BEK nr 981 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af osteopater
BEK nr 1006 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opgaver og forretningsorden for det nationale råd for lægers videreuddannelse
BEK nr 1005 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sammensætning af det nationale råd for lægers videreuddannelse
BEK nr 530 af 24/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)
(Journalføringsbekendtgørelsen)
BEK nr 96 af 02/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger
BEK nr 95 af 02/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om speciallæger
BEK nr 1495 af 11/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
BEK nr 861 af 13/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kiropraktorvirksomhed
(Kiropraktorbekendtgørelsen)
BEK nr 395 af 07/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje
BEK nr 1679 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers indberetning om lægelig stofmisbrugsbehandling med diacetylmorphin (heroin) og injicerbar metadon
BEK nr 1678 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers indberetning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler som led i stofmisbrugsbehandling
BEK nr 1500 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser
(Eksamensbekendtgørelsen)
BEK nr 1496 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker og af mandlige omskæringer udført uden for sygehuse og klinikker
BEK nr 1099 af 08/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i tilsynssager på sundhedsområdet
BEK nr 1083 af 30/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse til specialsygeplejerske i psykiatrisk sygepleje
BEK nr 804 af 17/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje
(Sygeplejerske)
BEK nr 700 af 08/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab
(Jordemoder)
BEK nr 507 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi
(Radiograf)
BEK nr 506 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik
(Psykomotorik)
BEK nr 504 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health
(Global Nutrition)
BEK nr 503 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi
(Fysioterapeut)
BEK nr 502 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed
(Ernæring og Sundhed)
BEK nr 501 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi
(Ergoterapeut)
BEK nr 500 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik
(Bioanalytiker)
BEK nr 114 af 03/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)
(karakterbekendtgørelsen)
BEK nr 834 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kosmetisk behandling
BEK nr 276 af 22/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser m.v. på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
BEK nr 1473 af 03/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.
BEK nr 478 af 10/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af visse sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS
BEK nr 908 af 18/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om afgivelse af erklæringer m.v.
BEK nr 731 af 25/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i tandpleje
BEK nr 680 af 21/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om specialuddannelse til sundhedsplejerske
BEK nr 427 af 09/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge
BEK nr 97 af 09/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af tandlæger, der er statsborgere i og/ eller uddannet i lande udenfor EU/EØS
BEK nr 1372 af 09/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af læger, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande udenfor EU/EØS
BEK nr 1303 af 25/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri
BEK nr 1252 af 11/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om specialuddannelse til hospitalsfysiker
BEK nr 241 af 11/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner
BEK nr 49 af 13/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson
BEK nr 1219 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)
BEK nr 650 af 26/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor
BEK nr 125 af 18/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ordination af diacetylmorphin (heroin) som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug
BEK nr 5 af 08/01/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til fodterapeut
BEK nr 344 af 09/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse i stråleterapi
BEK nr 91 af 07/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om specialuddannelsen i kræftsygepleje
BEK nr 1256 af 25/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse
BEK nr 1255 af 25/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om opgaver og forretningsorden for det nationale råd for tandlægers videreuddannelse
BEK nr 1247 af 24/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til selvstændigt virke som læge
BEK nr 1246 af 24/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om specialtandlæger
BEK nr 262 af 20/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
BEK nr 1706 af 20/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse
BEK nr 1002 af 06/10/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af tilfælde af Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) påvist hos personer
BEK nr 211 af 13/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tandlægers ret til at iværksætte generel analgesi.
BEK nr 616 af 27/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS)
BEK nr 352 af 16/05/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af kliniske tandteknikeres virksomhedsområde
BEK nr 624 af 28/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)
BEK nr 277 af 14/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.
BEK nr 334 af 07/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af Creutzfeldt-Jakob sygdom og beslægtede spongiforme encefalopatier (Til landets læger)
BEK nr 1283 af 20/12/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af tandplejeres virksomhedsområde
BEK nr 880 af 30/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomhed som klinisk diætist
BEK nr 850 af 24/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om kliniske diætisters supplerende praktiske uddannelse
BEK nr 773 af 22/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af tandplejere og kliniske tandteknikere
BEK nr 817 af 14/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om optikervirksomhed (Virksomhedsbekendtgørelsen)
BEK nr 788 af 29/08/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om videreuddannelse for jordemødre
BEK nr 760 af 19/08/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelserne ved Videreuddannelsen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter
BEK nr 547 af 10/11/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om kliniske tandteknikeres pligt til at indberette nedsættelse til embedslægeinstitutionen m.v.
BEK nr 368 af 20/07/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning i tandlægernes virksomhedsområde.
BEK nr 169 af 01/06/1954 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af visse former for diathermi samt af ultralydapparater.
BEK nr 35 af 18/02/1938 - Gældende
Bekendtgørelse om de Lægerne paahvilende Optegnelser og Indberetninger angaaende Fødsler, ved hvilke de har ydet Fødselshjælp uden Medvirken af Jordemoder.
AND nr 1472 af 16/12/2013 - Gældende
Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
CIR nr 150 af 09/09/1993 - Gældende
Cirkulære om internationale vaccinationsattester (Til landets læger)
CIR nr 15240 af 31/05/1979 - Gældende
Cirkulære om EF-statsborgeres adgang til at virke som sygeplejerske i Danmark (Til samtlige kommuner, amtskommuner, embedslægeinstitutioner m.v.)
CIR nr 206 af 01/10/1976 - Gældende
Cirkulære om tandlægers virksomhedsområde
CIR nr 27 af 28/02/1975 - Gældende
Cirkulære om afgivelse af lægeerklæring ved tvangsindlæggelse af sindssyge personer (Til landets læger)
CIR nr 277 af 10/12/1973 - Gældende
Cirkulære om retningslinier for fodterapeuters arbejdsområde
CIR nr 183 af 08/11/2001 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om kliniske tandteknikeres virksomhedsområde
CIR nr 149 af 08/08/2001 - Gældende
Cirkulære om jordemodervirksomhed
CIR nr 113 af 10/07/2000 - Gældende
Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)
VEJ nr 9552 af 05/07/2018 - Gældende
Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer
VEJ nr 9447 af 18/06/2018 - Gældende
Vejledning om tandlægers journalføring
VEJ nr 9375 af 29/05/2018 - Gældende
Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse (til landets praktiserende læger, præhospitalt personale, hjemmesygeplejen, plejecentre m.v.)
VEJ nr 9374 af 29/05/2018 - Gældende
Vejledning om forudgående fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling (Til landets sygehuse m.v.)
VEJ nr 9166 af 19/03/2018 - Gældende
Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler
VEJ nr 9693 af 31/07/2017 - Gældende
Vejledning om helbredskrav til kørekort
VEJ nr 9276 af 06/05/2014 - Gældende
Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser
VEJ nr 9199 af 02/04/2014 - Gældende
Vejledning om omskæring af drenge
VEJ nr 9194 af 11/04/2013 - Gældende
Vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser
VEJ nr 9207 af 31/05/2011 - Gældende
Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser
VEJ nr 9614 af 08/11/2010 - Gældende
Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling
VEJ nr 9056 af 08/02/2010 - Gældende
Vejledning om behandling af patienter med akutte atypiske brystsmerter
VEJ nr 9030 af 27/01/2010 - Gældende
Vejledning om kontrol af autorisationsstatus ved ansættelse af autoriseret sundhedspersonale
VEJ nr 9773 af 30/09/2009 - Gældende
Vejledning til læger og andet sundhedspersonale om influenza A (H1N1)v
VEJ nr 9026 af 05/02/2009 - Gældende
Vejledning om diagnostik af torsio testis
VEJ nr 10241 af 21/11/2007 - Gældende
Vejledning om anvendelse af perorale fødesonder
VEJ nr 9362 af 18/04/2007 - Gældende
Vejledning om behandling af idrætsskader med nonsteroide antiinflamatoriske lægemidler
VEJ nr 9154 af 22/02/2007 - Gældende
Vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv
VEJ nr 3 af 29/01/2007 - Gældende
Vejledning om ophævelse af vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger
VEJ nr 9719 af 09/11/2005 - Gældende
Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin
VEJ nr 75 af 27/06/2003 - Gældende
Vejledning om lægers anmeldelse af Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS)
VEJ nr 151 af 08/08/2001 - Gældende
Vejledning om jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt mv.
VEJ nr 9001 af 20/11/2000 - Gældende
Vejledning om udfærdigelse af instrukser
(Til landets sygehuse mv.)
VEJ nr 61 af 14/04/2000 - Gældende
Vejledning om lægers anmeldelse af sygdom forårsaget af hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS) og verotoksinproducerende bakterier (VTEC)
VEJ nr 60 af 14/04/2000 - Gældende
Vejledning om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.
VEJ nr 11052 af 02/07/1999 - Gældende
Vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet
VEJ nr 60099 af 01/03/1998 - Gældende
Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser
VEJ nr 60106 af 01/02/1998 - Gældende
Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik
VEJ nr 55 af 07/05/1997 - Gældende
Vejledning om hygiejniske forholdsregler til forebyggelse af smitteoverførsel af prionsygdomme ved pleje og behandling af patienter i sundhedsvæsenet, og procedure ved autopsi af patienter mistænkt for Creutzfeldt-Jakob sygdom og andre humane spongiforme encefalopatier (Til landets sygehuse)
VEJ nr 54 af 07/05/1997 - Gældende
Vejledning om lægers anmeldelse af Creutzfeldt-Jakob sygdom og beslægtede spongiforme encefalopatier
VEJ nr 9 af 28/01/1997 - Gældende
Vejledning om afgrænsning af tandplejeres virksomhedsområde
VEJ nr 123 af 20/07/1995 - Gældende
Vejledning om uddannelse af bandagister (Til sygehusforvaltninger, social- og sundhedsforvaltninger m.fl.)
VEJ nr 109 af 13/06/1994 - Gældende
Vejledning om indførelse af nye behandlingsmetoder inden for forplantningsteknologien (Til landets læger)
SKR nr 9791 af 25/06/2003 - Gældende
Skrivelse om forslag til instruks om udlevering af håndkøbsmedicin efter generel anvisning
SKR nr 9790 af 25/06/2003 - Gældende
Skrivelse om forslag til instruks om medicinudlevering
SKR nr 15080 af 21/04/1975 - Gældende
Skrivelse vedrørende destruktion af praktiserende lægers efterladte journalmateriale (Til embedslægeinstitutionerne/embedslægerne)
SKR nr 11010 af 16/01/1941 - Gældende
Skrivelse om rettighedsfrakendelse over for tandlæger.
CIS nr 11661 af 26/11/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om ændring af cirkulæreskrivelse af 22. juni 1992 om retningslinier vedrørende forholdsregler mod HIV-smitte for så vidt angår indsatte i kriminalforsorgens institutioner. (* 1)
MED nr 15315 af 04/12/1980 - Gældende
Meddelelse vedrørende opbevaring af røntgenbilleder (Til samtlige amtsråd)
RTL nr 15011 af 27/01/1994 - Gældende
Retningslinier for knoglebanker til sikring mod overførsel af HIV- og hepatitis-smitte (HBV og HCV) ved anvendelse af humant knoglevæv til allotransplantation
RTL nr 15540 af 01/10/1984 - Gældende
Tillæg til sundhedsstyrelsens retningslinier af 21. juli 1977 for specialuddannelse til anæstesisygeplejerske vedrørende udvidelse af teoriundervisningen med 6 undervisningstimer i begrænsning af forurening med anæstesimidler
RTL nr 15400 af 27/09/1982 - Gældende
Retningslinier for specialuddannelse til hygiejnesygeplejerske (Til samtlige amtsråd, Københavns magistrat, Frederiksberg kommunalbestyrelse m.v.)
RTL nr 15150 af 21/07/1977 - Gældende
Retningslinier for specialuddannelse til anæstesisygeplejerske og for efteruddannelse af sygeplejersker på intensivafdelinger