Søgeresultat


Søgningen fandt 13 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 468 af 29/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af SU-loven (Tillægsstipendium til uddannelsessøgende med en funktionsnedsættelse i erhvervsuddannelse og forhøjelse af fribeløb)
BEK nr 1396 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af visse bestemmelser i lov om ændring af forskellige love (Konsekvensændringer som følge af lov om et indkomstregister)
BEK nr 633 af 24/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats
(SU-gebyrbekendtgørelsen)
BEK nr 1515 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om statens uddannelsesstøtte (SU-bekendtgørelsen)
(SU-bekendtgørelsen)
BEK nr 974 af 26/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af Statens Administrations finansforvaltningsopgaver
BEK nr 1467 af 20/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om forskellige rentesatser på studiegældsområdet
BEK nr 653 af 31/07/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om SU-ph.d.-stipendium
BEK nr 954 af 16/12/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om bemyndigelse til Finansstyrelsens administrerende direktør til at fastsætte forskellige gebyrer og renter
BEK nr 760 af 20/08/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om den skattemæssige behandling af supplerende stipendier til Ph.D.-studerende
CIR1H nr 10064 af 16/12/2018 - Gældende
Cirkulære om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
CIR1H nr 9419 af 21/08/2013 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af vejledning om tillæg til uddannelsessøgende i videregående uddannelse med varig funktionsnedsættelse (handicaptillæg)
CIR nr 210 af 16/12/1991 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om uddannelsesinstitutionernes opgaver ved tildeling af Statens uddannelsesstøtte
SKR nr 9585 af 29/06/2017 - Gældende
Skrivelse om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere