Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 498 af 13/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om information og samtykke til deltagelse i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter samt om anmeldelse af og tilsyn med sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
BEK nr 178 af 28/02/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om indstilling af forskningsaktive medlemmer til de regionale videnskabsetiske komiteer og vederlag til medlemmer af de regionale videnskabsetiske komiteer
BEK nr 1159 af 08/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyr for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
VEJ nr 9267 af 13/06/2013 - Gældende
Vejledning om samtykke til forskning i væv og andet biologisk materiale, der udtages ved retslægelig obduktion
Til landets retsmedicinske institutter
SKR nr 9014 af 07/01/2019 - Gældende
Regulering af gebyrsatser for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter til 2019-niveau
SKR nr 10140 af 14/11/2016 - Gældende
Regulering af gebyrsatser for videnskabsetisk behandling af sund-hedsvidenskabelige forskningsprojekter til 2017-niveau
SKR nr 11044 af 19/11/2015 - Gældende
Regulering af gebyrsatser for videnskabsetisk behandling af sund-hedsvidenskabelige forskningsprojekter til 2016-niveau
SKR nr 9910 af 14/11/2014 - Gældende
Regulering af gebyrsatser for videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter til 2015-niveau
CIS nr 9322 af 16/05/2006 - Gældende
Vedrørende ændring af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.