Søgeresultat


Søgningen fandt 9 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 529 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om den digitale identifikationsløsning Unilogin og opgaver og ansvar for de dataansvarlige og for Styrelsen for It og Læring som databehandler
(Uniloginbekendtgørelsen)
BEK nr 1498 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse
(Procedurebekendtgørelsen)
BEK nr 1497 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet
(Pligtbekendtgørelsen)
BEK nr 1496 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv
(Vejledningsbekendtgørelsen)
BEK nr 768 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private institutioner for gymnasiale uddannelser
BEK nr 779 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne
(Bekendtgørelse om introkurser)
BEK nr 1298 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.
BEK nr 730 af 29/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud m.v. til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-tilskudsbekendtgørelsen)
(AGV-tilskudsbekendtgørelsen)
BEK nr 882 af 22/10/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af lov om uddannelses- og erhvervsvejledning