Søgeresultat


Søgningen fandt 8 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1766 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
BEK nr 150 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
BEK nr 978 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som underviser i dansk som andetsprog for voksne udlændinge
BEK nr 756 af 26/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
CIR nr 192 af 20/12/2000 - Gældende
Cirkulære om regulering pr. 1. januar 2001 af satser for beløb der udbetales i medfør af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og lov om tilskud til undervisning i dansk som andetsprog for voksne
SKR nr 9773 af 30/06/2017 - Gældende
Orienteringsskrivelse om ændringer af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.v. som følge af vedtagelse af lovforslag L 175 i Folketinget den 2. juni 2017
SKR nr 9080 af 08/03/2011 - Gældende
Integrationsministeriets informationsbrev til kommunalbestyrelser og udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge
SKR nr 9184 af 25/02/2008 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud, samt regnskabsaflæggelse og revision på Velfærdsministeriets, Beskæftigelsesministeriets samt Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder (Udskydelse af fristen for restafregning af særligt dyre enkeltsager)
(Til alle kommuner, regioner og kommunale revisorer)