Søgeresultat


Søgningen fandt 238 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 1149 af 13/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om luftfart
(Luftfartsloven)
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 342 af 06/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 18, i lov om ændring af lov om luftfart
BEK nr 549 af 16/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 1, 3 og 5, i lov om ændring af lov om luftfart
BEK nr 548 af 16/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3, i lov om ændring af lov om luftfart
BEK nr 529 af 16/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v. og lov om luftfart og om ophævelse af lov om jernbanesikkerhed m.v.
BEK nr 643 af 21/09/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2, i lov om ændring af lov om luftfart
BEK nr 117 af 21/02/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om luftfart (Befordring med luftfartøj)
BEK nr 1486 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.
BEK nr 9878 af 23/10/2018 - Gældende
BL 9-25 Bestemmelser om servicemål for ventetider i sikkerhedskontrol (1. udgave af 23. oktober 2018)
BEK nr 1197 af 28/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter
BEK nr 1133 af 12/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om politiets anvendelse af mindre droner
BEK nr 670 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer på luftfartsområdet
BEK nr 9316 af 04/05/2018 - Gældende
BL 3-10 B Bestemmelser om ændring af BL 3-10, Bestemmelser om luftfartshindringer, 2. udgave af 22. januar 2010 (Udgave 1 af 4. maj 2018)
(BL 3-10 B)
BEK nr 9101 af 27/02/2018 - Gældende
BL 5-44 Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om sikkerhed og sundhed for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj (4. udgave af 27. februar 2018)
BEK nr 161 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler på luftfartsområdet
BEK nr 160 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet
BEK nr 159 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet
BEK nr 158 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet
BEK nr 157 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
BEK nr 1257 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område
(Landdronebekendtgørelsen)
BEK nr 1256 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område
(Bydronebekendtgørelsen)
BEK nr 10155 af 15/11/2017 - Gældende
BL 5-18 Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017
BEK nr 10139 af 15/11/2017 - Gældende
BL 6-08 Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste m.m. (4. udgave af 15. november 2017)
BEK nr 10135 af 15/11/2017 - Gældende
BL 9-15 Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (Lufthavnstakster) Udgave 4, 16. november 2017
BEK nr 9942 af 27/09/2017 - Gældende
BL 7-100 Bestemmelser der supplerer SERA-forordningen 2. udgave
BEK nr 9941 af 27/09/2017 - Gældende
BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 10, 12. oktober 2017
BEK nr 9940 af 27/09/2017 - Gældende
BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler Udgave 16
BEK nr 9472 af 22/05/2017 - Gældende
BL 6-10 Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om pilotcertifikater/beviser, flyvemaskine og helikopter Udgave 2, 1. juni 2017
BEK nr 9471 af 22/05/2017 - Gældende
BL 6-37 Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om certifikat som kabinebesætningsmedlem, CA-certifikat, herunder grunduddannelse Udgave 3, 1. juni 2017
BEK nr 9468 af 18/05/2017 - Gældende
BL 1-7 Bestemmelser for flyvehåndbøger for Bilag II luftfartøjer 2. udgave, 18. maj 2017
BEK nr 9413 af 28/04/2017 - Gældende
BL 7-15 Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Udgave 2, 28. april 2017
(Naturområdebestemmelserne)
BEK nr 10193 af 18/11/2016 - Gældende
Bestemmelser, der vedrører EU-forordning nr. 376/2014 om indberetning og analyse af samt opfølgning på begivenheder inden for civil luftfart (BL 8-15)
BEK nr 10192 af 18/11/2016 - Gældende
Bestemmelser for Færøerne og Grønland om indberetning af visse flyvesikkerhedsmæssige hændelser, som ikke har medført et havari eller en alvorlig hændelse (BL 8-10) Udgave 4, 18. november 2016
BEK nr 10079 af 27/10/2016 - Gældende
BL 7-21 A Bestemmelser om ændring af Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste, BL 7-21, 5. udgave af 16. november 2005 Udgave 1, 27. oktober 2016
BEK nr 10078 af 27/10/2016 - Gældende
BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016
BEK nr 10035 af 07/10/2016 - Gældende
Bestemmelser om flyvebesætninger i civil luftfart, som ikke er omfattet af EU-FCL BL 6-1
BEK nr 551 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med trafikledelsesordninger på offentlige flyvepladsers områder og opkrævning af betalinger herfor
BEK nr 9316 af 06/05/2015 - Gældende
Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer Udgave 2, 6. maj 2015 (BL 3-43)
(BL 3-43, 2. udgave)
BEK nr 9769 af 03/10/2014 - Gældende
Bestemmelser om udøvelse af lufttrafiktjeneste, BL 7-6
Udgave 7, 3. oktober 2014

(BL 7-6)
BEK nr 9768 af 03/10/2014 - Gældende
Bestemmelser om ubemandede friballoner, BL 7-9
Udgave 3, 3. oktober 2014

(BL 7-9)
BEK nr 9521 af 06/06/2014 - Gældende
Bestemmelser om godkendelse af luftfartsforetagender til at udføre erhvervsmæssig lufttransport, som ikke er omfattet af EU-AIR-OPS (BL 5 - 50)
Udgave 5, 6. juni 2014

(BL 5-50, 5. udgave)
BEK nr 9113 af 16/12/2013 - Gældende
Bestemmelser for anvendelse af EU-forordning nr. 1107/2006 om handicappedes rettigheder på luftfartsområdet (BL 9-20)
(Udgave 2, 16. december 2013)
BEK nr 1549 af 16/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om bestemmelser for anvendelse af EU-forordning nr. 261/2004 om passagerrettigheder på luftfartsområdet
BEK nr 9286 af 22/03/2013 - Gældende
Bestemmelser om flyvning med udenlandske statsluftfartøjer (BL 10-2)
Udgave 3, 22. marts 2013

(BL 10-2, 3. udgave)
BEK nr 9285 af 21/03/2013 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 3-10, Bestemmelser om luftfartshindringer, 2. udgave af 22. januar 2010 (BL 3-10 A)
Udgave 1, 21. marts 2013

(BL 3-10, 2. udgave)
BEK nr 9343 af 02/07/2012 - Gældende
Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv. Udgave 5, 2. juli 2012 (BL 1-1)
(BL 1-1)
BEK nr 9342 af 02/07/2012 - Gældende
Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der udelukkende anvendes til privatflyvning, bortset fra firmaflyvning (Udgave 2, 2. juli 2012 BL 1-2)
(BL 1-2)
BEK nr 9701 af 16/11/2011 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 7-10, 7. udgave af 18. juni 2008, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste (BL 7-10 A)
(BL 7-10 A)
BEK nr 9299 af 23/06/2011 - Gældende
Bestemmelser om nationale certifikatrettigheder, der ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 2042/2003, Part-66, AML
(BL 6-65, 4. udgave)
BEK nr 9298 af 23/06/2011 - Gældende
Bestemmelser om godkendelse og drift af baner, der skal anvendes til starter med en banesynsvidde (RVR) mindre end 350 m og præcisionslandingsbaner kategori II og III
(BL 3-13, 2. udgave)
BEK nr 9307 af 08/03/2011 - Gældende
Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav
(BL 1-12, 5. udgave)
BEK nr 9736 af 06/12/2010 - Gældende
Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste og tankningsanlæg (BL 3-6 Udgave 3)
BEK nr 9663 af 29/10/2010 - Gældende
Bestemmelser om standardmasser til brug for planlægning af flyvning med luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport
BEK nr 9412 af 08/07/2010 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 3-9, 3. udgave af 4. juli 1995, Bestemmelser om brand- og redningstjeneste – Udgave 1, 8. juli 2010
BEK nr 9153 af 26/01/2010 - Gældende
Bestemmelser om procedurer for taleradiokommunikation
BEK nr 10103 af 18/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om godkendelse af foreninger til konstruktion, fremstilling, ombygning, reparation, restaurering og vedligeholdelse af luftfartøjer på amatørbasis
BEK nr 10133 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om luftfartshindringer
BEK nr 10095 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om landbrugsflyvning
BEK nr 10094 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om rundflyvning
BEK nr 10093 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, mål-bugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning
BEK nr 10092 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om EU-selskabers udøvelse af anden erhvervsmæssig luftfart i Danmark
BEK nr 10091 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning
BEK nr 10090 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter
BEK nr 10088 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser vedrørende definitioner for flyveoperationer (BL 5-serien)
BEK nr 10097 af 04/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport
BEK nr 9927 af 24/11/2009 - Gældende
Bestemmelser om anmeldelse, registrering og afmelding af private flyvepladser (BL 3-7, udgave 2, 24. november 2009)
BEK nr 9686 af 28/06/2009 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 2-1, 2. udgave af 6. december 2006, Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer (BL 2-1 A, 1. udgave)
BEK nr 9351 af 23/06/2009 - Gældende
Bestemmelser om radioudstyr i dansk registrerede luftfartøjer (BL 1-17, udgave 2)
BEK nr 9876 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om flyvning med flyvemaskine, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport (BL 5-61, 1. udgave)
BEK nr 9875 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave)
BEK nr 9874 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om meteorologisk udstyr på flyvepladser (BL 7-18, 3. udgave)
BEK nr 9873 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser (BL 3-8, 2. udgave)
BEK nr 9870 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om IFR-flyvning med flyvemaskine, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport (BL 5-60, 2. udgave)
BEK nr 763 af 11/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods
BEK nr 9447 af 26/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 5-18, 2. udgave af 2. juni 2008, Bestemmelser om flyve- og tjenestetidsbegrænsninger samt hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport (BL 5-18 A, udgave 1)
BEK nr 9446 af 18/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) (BL 1-10, udgave 2)
BEK nr 9445 af 18/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste (Udgave 7, BL 7-10)
BEK nr 9949 af 02/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner (BL 9-6, 5 udgave)
BEK nr 9936 af 02/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 11-40, 1. udgave af 15. august 2003, Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen BL 11-40 A (Udgave 2, 2. juni 2008)
BEK nr 9928 af 02/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om luftfartsinformationstjeneste Udgave 3, 2. juni 2008 (BL 7-2)
BEK nr 9443 af 21/05/2008 - Gældende
Bestemmelser om NAV-anlæg (radionavigations- og radiolandingsanlæg på jorden) (Udgave 5 BL 3-3)
BEK nr 9442 af 21/05/2008 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 3-42, 1. udgave af 18. december 2006, Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer (Udgave 1, BL 3-42 A)
BEK nr 9441 af 21/05/2008 - Gældende
Bestemmelser om COM-anlæg (radiokommunikationsanlæg på jorden) (BL 7-22 udgave 2)
BEK nr 9262 af 29/04/2008 - Gældende
Bestemmelser om krav til leverandører af lufttrafiktjeneste vedrørende procedurer om misbrug mm. (BL 7-3, 1. udgave)
BEK nr 10538 af 20/12/2007 - Gældende
Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt (Udgave 4, 20. december 2007)
BEK nr 1339 af 03/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)
BEK nr 10320 af 03/12/2007 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 7-9, 2. udgave af 9. maj 2006, Bestemmelser om ubemandede friballoner
BEK nr 10132 af 13/12/2006 - Gældende
Bestemmelser om software i ATM-systemer (BL 7-27, 1. udgave)
(BL 7-27, 1. udgave)
BEK nr 10133 af 12/12/2006 - Gældende
Bestemmelser om helikopterdæk på havanlæg
(BL 3-5, 4. udgave)
BEK nr 10131 af 12/12/2006 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af forordning nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver på Færøerne og i Grønland (BL 2-4, 3. udgave)
(BL 2-4, 3. udgave)
BEK nr 10129 af 07/12/2006 - Gældende
Bestemmelser om driftsstatistik
(BL 1-11, 2. udgave)

(BL 1-11, 2. udgave)
BEK nr 10124 af 04/12/2006 - Gældende
Bestemmelser om flyveredningstjeneste og flyveredningscentraler
BL 7-4, 2. udgave

(BL 1-10, 1. udgave)
BEK nr 9899 af 24/10/2006 - Gældende
Bestemmelser om udvidet terræn advarselssystem (Enhanced Ground Proximity Warning System)
(BL 1-16, 3. udgave)

(BL 1-16, 3. udgave)
BEK nr 9831 af 12/10/2006 - Gældende
Bestemmelser om etablering af flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser mv. (BL 3-18, 3. udgave)
(BL 3-18, 3. udgave)
BEK nr 9611 af 03/08/2006 - Gældende
Bestemmelser om ophævelse af BL 5-31, 4. udgave af 19. maj 1993, Bestemmelser om periodisk flyvetræning i luftfartsforetagender, der udfører erhvervsmæssig transport af passagerer, post og/eller fragt med flyvemaskiner (BL 5-31, 5. udgave)
(BL 5-31, 5. udgave)
BEK nr 9408 af 14/06/2006 - Gældende
Bestemmelser om flyvning med motorsvævefly
(BL 6-104, 3. udgave)

(BL 6-104, 3. udgave)
BEK nr 9095 af 19/01/2006 - Gældende
Bestemmelser om faldskærmsudspring
(BL 9-1, Udgave 10, 19. januar 2006)

(BL 9-1, 10. udgave)
BEK nr 18 af 09/01/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen)
(Støjbekendtgørelsen)
BEK nr 9721 af 16/11/2005 - Gældende
Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste
(BL 7-21, 5. udgave)
BEK nr 9597 af 20/09/2005 - Gældende
Bestemmelser om begrænsning af forurening fra luftfartøjer (emissioner) (BL 1-25, 2. udgave)
(BL 1-25, 2. udgave)
BEK nr 9596 af 20/09/2005 - Gældende
Bestemmelser om begrænsning af støj fra subsoniske luftfartøjer (BL 1-14, 6. udgave)
(BL 1-14, 6. udgave)
BEK nr 9495 af 06/07/2005 - Gældende
Bestemmelser ændring af BL 6-05, 5. udgave af 9. november 2004, Bestemmelser om helbredskrav
(BL 6-05 A, 1. udgave)
BEK nr 617 af 23/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers eksponering for vibrationer
(Vibrationsbekendtgørelsen)1)/NREF/FN501/1)/

(Vibrationsbekendtgørelsen)
BEK nr 271 af 15/04/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikring for luftfartøjer og minimumsgrænser herfor for flyvning i Grønland og på Færøerne
BEK nr 9103 af 31/01/2005 - Gældende
Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser BL 3-16, 4. udgave
(BL 3-16, 4. udgave)
BEK nr 9047 af 21/01/2005 - Gældende
Bestemmelser om generelle operationelle krav vedrørende luftfartøjers udstyr og instrumenter (BL 5-25, 1. udgave)
(BL 5-25, 1. udgave)
BEK nr 9714 af 15/12/2004 - Gældende
Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om flyvemekanikercertifikat, M-certifikat, grunduddannelse
(BL 6-92, 2. udgave)

(BL 6-92, 2. udgave)
BEK nr 9713 af 15/12/2004 - Gældende
Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om uddannelsesvirksomhed til uddannelse af flyteknisk personale, JAR-147
(BL 2-6, 2. udgave)

(BL 2-6, 2. udgave)
BEK nr 9662 af 08/12/2004 - Gældende
Bestemmelser om dragefly og glideskærme
BL 9-5, 4. udgave

(BL 9-5, 4. udgave)
BEK nr 9643 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om godkendte personer ved ATS-uddannelser
(BL 6-99, 1. udgave)

(BL 6-99, 1. udgave)
BEK nr 9642 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om praktisk uddannelse til FIS-certifikat m.m.
(BL 6-97, 3. udgave)

(BL 6-97, 3. udgave)
BEK nr 9641 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elev-certifikat m.m.
(BL 6-96, 4. udgave)

(BL 6-96, 4. udgave)
BEK nr 9638 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat
(BL 6-71, 5. udgave)

(BL 6-71, 5. udgave)
BEK nr 9636 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om helbredskrav
(BL 6-05, 5. udgave)

(BL 6-05, 5. udgave)
BEK nr 9635 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om certificering, generelt
(BL 6-03, 6. udgave)

(BL 6-03, 6. udgave)
BEK nr 979 af 28/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om politiets godkendelse af personer, der får adgangshjemmel til flyvepladsens afspærrede område
BEK nr 9442 af 28/07/2004 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 11-3, 1. udgave af 2. januar 1992, Bestemmelser om flybepladsreglement for Odense Lufthavn BL 11-3 A
Udgave 1, 28. juli 2004

(BL 11-3 A, 1. udgave)
BEK nr 1086 af 12/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om undersøgelse og rapportering af begivenheder under anvendelse af militære luftfartøjer
BEK nr 9535 af 25/09/2003 - Gældende
Bestemmelser om benyttelse af laserlysudstyr til udendørs formål
(BL 3-41, 1. udgave)

(BL 3-41, 1. udgave)
BEK nr 9489 af 16/09/2003 - Gældende
Bestemmelser om procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i lufthavne
(BL 5-56. 1. udgave)

(BL 5-56, 1. udgave)
BEK nr 9460 af 15/08/2003 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen (BL 11-40, Udgave 1, 15. august 2003)
(BL 11-40, 1. udgave)
BEK nr 9449 af 01/07/2003 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup
(BL 11-1, 2. udgave)
BEK nr 9318 af 24/06/2003 - Gældende
Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation
(BL 7-23, 1. udgave)

(BL 7-23, 1. udgave)
BEK nr 9310 af 17/06/2003 - Gældende
Bestemmelser om risikovurdering og risikoreduktion i lufttrafikstyring
(BL 7-25, 1. udgave)

(BL 7-25, 1. udgave)
BEK nr 9309 af 17/06/2003 - Gældende
Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring
(BL 7-26, 1. udgave)

(BL 7-26, 1. udgave)
BEK nr 9093 af 17/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af støjgener fra kontrollerede flyvepladser
(BL 3-40, 2. udgave)

(BL 3-40, 2. udgave)
BEK nr 9623 af 18/12/2002 - Gældende
Bestemmelser om ophævelse af bestemmelser om internationale lufthavne/flyvepladser (BL 3-29, 2. udgave)
(BL 3-296, 2. udgave)
BEK nr 9598 af 16/12/2002 - Gældende
Bestemmelser om forretningsorden for Arbejdsmiljørådet for luftfart (BL 5-46, 1. udgave)
(BL 5-46, 1. udgave)
BEK nr 9595 af 06/12/2002 - Gældende
Bestemmelser om præstationsnormer for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt overstiger 5.700 kg, og som anvendes til rute- eller charterflyvning (BL 5-14, 3. udgave)
(BL 5-14, 3. udgave)
BEK nr 9594 af 06/12/2002 - Gældende
Bestemmelser om beregning af mindstebeholdning af brændstof og olie for flyvemaskiner i erhvervsmæssig offentlig lufttrafik (BL 5-18, 2. udgave)
(BL 5-18, 2. udgave)
BEK nr 9593 af 06/12/2002 - Gældende
Bestemmelser om bemanding og udstyr, rute-, charter- og taxaflyvning (BL 5-41, 3. udgave)
(BL 5-41, 3. udgave)
BEK nr 9592 af 06/12/2002 - Gældende
Bestemmelser om begrænset eneflyvning, svævefly (BL 6-100, 2. udgave)
(BL 6-100, 2. udgave)
BEK nr 9591 af 06/12/2002 - Gældende
Bestemmelser om lokalflyvningstilladelse, svævefly (BL 6-101, 2. udgave)
(BL 6-101, 2. udgave)
BEK nr 9590 af 06/12/2002 - Gældende
Bestemmelser om svæveflyvercertifikat, S-certifikat (BL 6-102, 3. udgave)
(BL 6-102, 3. udgave)
BEK nr 9482 af 11/10/2002 - Gældende
Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL 4(flyvemaskinistcertifikat, flyvemaskiner (BL 6-11, 1. udgave)
(BL 6-11, 2. udgave)
BEK nr 9473 af 02/10/2002 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 11-10, 1. udgave af 4. maj 1994, Bestemmelser om flyvepladsreglement for Sønderborg Lufthavn (BL 11-10 A, 1. udgave)
(BL 11-10 A, 1. udgave)
BEK nr 9404 af 28/08/2002 - Gældende
Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig svæveflyvning (BL 9-9, 2. udgave)
(BL 9-9, 2. udgave)
BEK nr 456 af 10/06/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om driftsforskrifter for regelmæssig og ikke-regelmæssig, offentlig lufttrafik
BEK nr 9155 af 15/04/2002 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 11-7, 1. udgave af 14. september 1993, Bestemmelser om flyvepladsreglement for Billund Lufthavn Udgave 1, 15. april 2002
(BL 11-7 A, 1. udgave)
BEK nr 9132 af 25/02/2002 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 5-42 (BL 5-42 A, 2. udgave)
(BL 5-42A, 2. udgave)
BEK nr 12077 af 10/07/2001 - Gældende
Bestemmelser om etablering og drift af kontrolorganisation (FCO), der må udføre kontrolmålinger af luftfartsanlæg med luftfartøj m.v.
(BL 8-2, 1. udgave)
BEK nr 12076 af 10/07/2001 - Gældende
Bestemmelser om kontrolmåling af luftfartsanlæg m.m. fra luften m.v.
(BL 8-1, 1. udgave)
BEK nr 638 af 26/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring af indflyvningen til militære flyvepladser
(Sikring af indflyvning)
BEK nr 11993 af 30/05/2001 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 11-6, 1. udgave af 10. april 1992, Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Roskilde
(BL 11-6 A, 1. udgave)
BEK nr 11782 af 19/12/2000 - Gældende
Bestemmelser om flyvning i MNPS- og RVSM luftrum
(BL 5-55, 1. udgave)
BEK nr 387 af 29/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om firmaflyvning
BEK nr 11175 af 24/03/2000 - Gældende
Bestemmelser om bevis som fører af flyvemaskine, der anvendes til slæb af svæveplan
(BL 6-48, 2. udgave )
BEK nr 514 af 22/06/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse vedrørende luftfartscertifikater
BEK nr 9904 af 16/06/1999 - Gældende
Bestemmelser om flyveklarercertifikat, K-certifikat, BL 6-66 Udgave 3, 16. juni 1999
(BL 6-66)
BEK nr 9903 af 16/06/1999 - Gældende
Bestemmelser om certificering, generelt BL 6-03 Udgave 5, 16. juni 1999
(BL 6-03)
BEK nr 9902 af 15/02/1999 - Gældende
Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner
(BL 5-42)
BEK nr 9908 af 29/01/1999 - Gældende
Bestemmelser om godskrivning af viden, kunnen og erfaring opnået under tjeneste som pilot i det danske forsvar BL 6-68 Udgave 2, 29. januar 1999
(BL 6-68)
BEK nr 9905 af 29/01/1999 - Gældende
Bestemmelser om føring af flyvetid BL 6-04 Udgave 3, 29. januar 1999
(BL 6-04)
BEK nr 9083 af 13/01/1999 - Gældende
Bestemmelser om charterflyvning og taxaflyvning til/fra Danmark
(BL 10-1, 7. udgave)
BEK nr 9084 af 10/07/1998 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Aarhus Lufthavn
(BL 11-9, 1. udgave)
BEK nr 933 af 09/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til ground handling-markedet i danske lufthavne(* 1)
BEK nr 17205 af 13/06/1997 - Gældende
Bestemmelser om koncession til erhvervsmæssig luftfart med lette luftfartøjer
(BL 10-3)
BEK nr 17185 af 13/06/1997 - Gældende
Bestemmelser om flyvechefer
(BL 5-12, 3. udgave)
BEK nr 374 af 04/06/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om ændring af koncession for Det Danske Luftfartselskab A/S til regelmæssig luftfart
BEK nr 301 af 30/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser
BEK nr 17156 af 30/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser
BEK nr 340 af 28/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om luftfart (* 1)
BEK nr 17101 af 05/02/1997 - Gældende
Bestemmelser om meddelelsespligt i forbindelse med forvaring, afsætning og overlevering af personer ombord på luftfartøjer
(BL 5-45, 1. udgave)
BEK nr 17100 af 23/01/1997 - Gældende
Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater
(BL 3-38, 1. udgave)
BEK nr 17930 af 22/10/1996 - Gældende
Bestemmelser om nationalt VHF-telefonistcertifikat, dansk eller engelsk fraseologi
(BL 6-63)
BEK nr 17929 af 22/10/1996 - Gældende
Bestemmelser om flyvetelefonistbevis/certifikat
(BL 6-62)
BEK nr 17928 af 22/10/1996 - Gældende
Bestemmelser om internationalt VHF-telefonistbevis
(BL 6-61)
BEK nr 17927 af 22/10/1996 - Gældende
Bestemmelser om nationalt VHF-telefonistbevis
(BL 6-60)
BEK nr 17501 af 12/01/1996 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 5-1
(BL 5-1 A, 1. udgave)
BEK nr 527 af 23/06/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer.
BEK nr 17150 af 15/05/1995 - Gældende
Bestemmelser om ultralette gyroplaner
(BL 9-12, 1. udgave)
BEK nr 17025 af 31/01/1995 - Gældende
Bestemmelser om perioder for VFR-flyvning, tillæg E til BL 7-1
(BL 7-15, 2. udgave)
BEK nr 17800 af 15/12/1994 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 3-2
(BL 3-2 A, 1. udgave)
BEK nr 17750 af 02/12/1994 - Gældende
Bestemmelser om overflyvningsafgifter (en-route afgifter), København FIR
(BL 9-7, 3. udgave)
BEK nr 656 af 06/07/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om koncession for Det Danske Luftfartselskab A/S til regelmæssig luftfart m.fl.
BEK nr 17315 af 01/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (Security)
(BL 3-15, 2. udgave)
BEK nr 17280 af 04/05/1994 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Sønderborg Lufthavn
(BL 11-10, 1. udgave)
BEK nr 17278 af 03/05/1994 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 11-5
(BL 11-5 A, 1. udgave)
BEK nr 17030 af 07/02/1994 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Thisted Lufthavn
(BL 11-13, 1. udgave)
BEK nr 17521 af 01/10/1993 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 10-5
(BL 10-5 A, 2. udgave)
BEK nr 17450 af 14/09/1993 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Billund Lufthavn
(BL 11-7, 1. udgave)
BEK nr 17410 af 09/08/1993 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 5-3
(BL 5-3 B, 1. udgave)
BEK nr 17400 af 09/08/1993 - Gældende
Bestemmelser om ikke-erhvervsmæssig flyvning med bemandet varmluftsballon
(BL 9-11, 1. udgave)
BEK nr 17203 af 19/05/1993 - Gældende
Bestemmelser om VFR-flyvning uden jordsigt med flyvemaskiner
BEK nr 237 af 26/04/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om luftfartøjers luftdygtighed m.v.
BEK nr 17170 af 23/04/1993 - Gældende
Bestemmelser om VFR-NAT flyvning med helikoptere
(BL 5-38, 3. udgave)
BEK nr 17165 af 15/04/1993 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Stauning Lufthavn
(BL 11-14, 1. udgave)
BEK nr 17072 af 10/03/1993 - Gældende
Bestemmelser om erhvervsmæssig ambulanceflyvning og sygetransport
(BL 5-1, 5. udgave)
BEK nr 17071 af 10/03/1993 - Gældende
Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser
(BL 3-2, 2. udgave)
BEK nr 17070 af 10/03/1993 - Gældende
Bestemmelser om etablering af offentlige VMC-flyvepladser
(BL 3-1, 1. udgave)
BEK nr 17066 af 02/03/1993 - Gældende
Bestemmelser om helikopter flyvning hængende last
BEK nr 17065 af 01/03/1993 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 7-7
(BL 7-7 A, 1. udgave)
BEK nr 17055 af 24/02/1993 - Gældende
Bestemmelser om instruktørbevis, svævefly
(BL 6-103)
BEK nr 17051 af 24/02/1993 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 5-15
(BL 5-15 A, 1. udgave)
BEK nr 17025 af 21/01/1993 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Vagar Lufthavn
(BL 11-5, 1. udgave)
BEK nr 17825 af 02/11/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Esbjerg Lufthavn
(BL 11-8, 1. udgave)
BEK nr 17302 af 20/05/1992 - Gældende
Bestemmelser om gensidig anerkendelse af ikke-dansk certifikat udstedt til et flyvebesætningsmedlem af en anden EF-medlemsstat eller af Finland, Island, Norge eller Sverige
(BL 6-98, 1. udgave)
BEK nr 17175 af 10/04/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Roskilde
(BL 11-6, 1. udgave)
BEK nr 17029 af 14/01/1992 - Gældende
Bestemmelser om faldskærmsspring
(BL 9-1, 9. udgave)
BEK nr 17011 af 02/01/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Rønne Lufthavn
(BL 11-4, 1. udgave)
BEK nr 17010 af 02/01/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Odense Lufthavn
(BL 11-3, 1. udgave)
BEK nr 17650 af 10/09/1991 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 5-3
(BL 5-3 A, 1. udgave)
BEK nr 17500 af 08/08/1991 - Gældende
Bestemmelser om autoriseret kontrollantvirksomhed, praktiske flyveprøver
(BL 6-111)
BEK nr 17050 af 18/01/1991 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 1-23
(BL 1-23 A, 1. udgave)
BEK nr 17073 af 18/06/1990 - Gældende
Bestemmelser om balloncertifikat, varmluftsballon
(BL 6-19, 2. udgave)
BEK nr 17065 af 18/04/1990 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladser på vandområder for søflyvemaskiner m.v.
BEK nr 17059 af 18/04/1990 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladser på vandområder for søflyvemaskiner m.v.
(BL 3-36, 2. udgave)
BEK nr 17045 af 26/03/1990 - Gældende
Bestemmelser om rundflyvningsflyvepladser, flyvemaskine
(BL 3-22, 2. udgave)
BEK nr 17020 af 31/01/1990 - Gældende
Bestemmelser om civile flyveopvisninger
(BL 5-3, 4. udgave)
BEK nr 17005 af 02/01/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods
(BL 5-21, 3. udgave)
BEK nr 17025 af 17/02/1988 - Gældende
Bestemmelser om udlejning af luftfartøjer uden fører til privatflyvning
(BL 10-5, 1. udgave)
BEK nr 17010 af 01/01/1988 - Gældende
Takstregulativ for Statens Luftfartsvæsens lufthavne Aalborg - Rønne - Odense - Vagar
BEK nr 17390 af 19/10/1987 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 3-31
(BL 3-31 A, 1. udgave)
BEK nr 17380 af 01/09/1987 - Gældende
Bestemmelser om nationalitets- og registreringsmærker m.m. for luftfartøjer
(BL 1-23, 1. udgave)
BEK nr 17366 af 01/07/1987 - Gældende
Bestemmelser om selvvalg af helikopterflyvepladser
(BL 3-31, 1. udgave)
BEK nr 17098 af 01/04/1987 - Gældende
Bestemmelser om lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser
(BL 3-21, 2. udgave)
BEK nr 17081 af 01/02/1986 - Gældende
Bestemmelser om flyvning med udstyr ude af funktion
(BL 1-20, 1. udgave)
BEK nr 17230 af 21/11/1985 - Gældende
Bestemmelser om bilag 1 til BL 7-serien. Særligt følsomme naturområder
(BL 7-16, 2. udgave)
BEK nr 321 af 16/06/1985 - Gældende
Bekendtgørelse vedrørende ordensreglement for flyvepladser
BEK nr 17180 af 01/06/1985 - Gældende
Bestemmelser om kabinepersonel
(BL 5-13, 3. udgave)
BEK nr 17235 af 01/09/1984 - Gældende
Bestemmelser om arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser
(BL 3-12, 1. udgave)
BEK nr 17223 af 01/07/1983 - Gældende
Bestemmelser om civil overlydsflyvning
(BL 5-39, 1. udgave)
BEK nr 17045 af 13/05/1982 - Gældende
Bestemmelser om skyflyvning med svæveplaner
(BL 7-7, 1. udgave)
BEK nr 92 af 08/03/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om udåndingsprøver efter luftfartsloven
BEK nr 17255 af 01/12/1980 - Gældende
Bestemmelser om præstationsnormer for flyvemaskiner, hvis maksimalt tilladte startvægt ikke overstiger 5.700 kg, og som anvendes til taxaflyvning
(BL 5-15, 3. udgave)
BEK nr 17225 af 01/10/1980 - Gældende
Bestemmelser om amatørbygning af luftfartøjer
(BL 1-5, 2. udgave)
BEK nr 17072 af 01/06/1980 - Gældende
Bestemmelser om Flight Recorder
(BL 1-9, 6. udgave)
BEK nr 17162 af 01/01/1978 - Gældende
Bestemmelser om landbrugsflyvningsbevis
(BL 6-46, 1. udgave)
BEK nr 336 af 11/06/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af koncession for Det Danske Luftfartsselskab A/S til regelmæssig luftfart
BEK nr 17112 af 01/07/1972 - Gældende
Bestemmelser om mindste sikre flyvehøjde for IFR-flyvning i offentlige lufttrafik
(BL 5-11, 2. udgave)
BEK nr 17071 af 01/01/1967 - Gældende
Bestemmelser for selskabsflyvehåndbøger
(BL 1-8, 1. udgave)
BEK nr 17230 af 17/08/1949 - Gældende
Almindelige bestemmelser for leje af pladser ved statens havne
CIR nr 11 af 29/01/1951 - Gældende
Cirkulære om indhentelse af erklæringer fra luftfartsdirektoratet.
CIR nr 11112 af 25/02/1997 - Gældende
Cirkulære om spirituspåvirkethed m.v. i straffesager (Til samtlige politimestre og Politidirektøren i København)
VEJ nr 9667 af 20/11/2013 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 9-15, 3. udgave af 12. marts 2011, Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) (BL 9-15 A)
(Udgave 1, 20. november 2013)

(BL 9-15 A, 1. udgave)
BST nr 25004 af 31/05/1974 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.850-1 om bestemmelser for transport af våben i fly.
REG nr 17035 af 12/03/1987 - Gældende
Regulativ om en-route afgift for beflyvning i København FIR, AIP DANMARK FAL 3-1-1 til 3-1-4
RGM nr 17115 af 27/11/1987 - Gældende
Gebyrreglment for Statens Luftfartsvæsen