Søgeresultat


Søgningen fandt 11 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10057 af 14/12/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 59-18 om tabt arbejdsfortjeneste - selvstændigt erhvervsdrivende - indtjeningsevnen - nystartet virksomhed - lønindtægt - vikar
KEN nr 9488 af 22/06/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 32-18 om merudgifter - sektoransvar - transport - skole - skolefritidsordning - sammenligningsgrundlag - samlivsophævelse
KEN nr 9428 af 12/06/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 30-18 om merudgifter ved forsørgelsen - tabt arbejdsfortjeneste - personkreds - operation
KEN nr 9073 af 20/02/2018 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 4-18 om tabt arbejdsfortjeneste - satsregulering - den tidligere bruttoindtægt - bidrag til pensionsordning
KEN nr 9359 af 24/04/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 23-17 om dækning af merudgifter -– dækning af tabt arbejdsfortjeneste - langvarig og indgribende lidelse - spædbørn - allergi - for tidligt fødte
KEN nr 9339 af 05/04/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 18-17 om merudgifter - personkreds - mælkeallergi - laktoseintolerans - konkret og individuel vurdering - alvorlige følger - analogi med medicinsk behandling - diætkost
KEN nr 9126 af 23/02/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-17 om merudgifter ved forsørgelsen - tabt ar-bejdsfortjeneste - personkreds - støttetiltag - behandlingsmuligheder - flere lidelser - samlet funktionsnedsættelse - dokumentationskrav - diagnose - udredning
KEN nr 9892 af 09/07/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 43-15 om personkreds - merudgifter - CI - hjælpemidler
KEN nr 9102 af 20/02/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 11-15 om tabt arbejdsfortjeneste - barns sygdom - modregning - dobbeltforsørgelse - tilbagebetaling - feriepenge - feriehindring
KEN nr 9493 af 04/07/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 45-14 om tabt arbejdsfortjeneste - ophør - afviklingsperiode
KEN nr 9492 af 04/07/2014 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 44-14 om tabt arbejdsfortjeneste - tidligere bruttoindtægt - flere børn - et barn - uafbrudt forløb