Søgeresultat


Søgningen fandt 16 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9361 af 20/04/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-2-04 om fleksjob - afslag på at sagen overgår til behandling som førtidspensionssag - ressourceprofil - konkrete jobfunktioner.
KEN nr 9457 af 04/03/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-6-04 om ressourceprofil - borgeren anmoder om pension - pension
KEN nr 9972 af 22/12/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-30-03 om helbredstillæg - personligt tillæg - plastkroner - faste proteser - aftagelige proteser.
KEN nr 9424 af 22/12/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-31-03 om helbredstillæg - beregning - fradrag af tilskud fra privat sygeforsikring
KEN nr 9420 af 05/12/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-26-03 om helbredstillæg - briller - ansøgningstidspunkt - tilbagevirkende kraft
KEN nr 9419 af 05/12/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-25-03 om udbetaling under bopæl i Algeriet - algerisk statsborgerskab - samarbejdsaftalen mellem EF og Algeriet - dispensation fra bopælskravet - pension
KEN nr 9418 af 06/11/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-22-03 om påbegyndelse af sag om førtidspension - ny lov - pension
KEN nr 9417 af 06/11/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-21-03 om helbredstillæg - individuelt fremstillede læsebriller - pension
KEN nr 9414 af 03/09/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-17-03 om tidligere dansk statsborger - tidligere arbejdstager i Danmark - aktuelt canadisk statsborger - familiemedlem til dansk statsborger - bopæl i et andet EU - land end i Danmark - ægtefællen har ikke i sit arbejdsliv været uden for Danmark - pension
KEN nr 9412 af 01/07/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-13-03 om domstolsafgørelse - pension - genoptagelse
KEN nr 9970 af 04/04/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-5-03 om omberegning - Nordisk Konvention - tillæg - valutakurs - pension
KEN nr 9410 af 04/04/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-9-03 om anbringelse - retspsykiatrisk afdeling - afsoning - pension
KEN nr 9738 af 01/11/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-25-02 om inddragelse - strafafsoning - passivitet hos udenlandsk myndighed - pension
KEN nr 9737 af 01/11/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-24-02 om pension - blandet helbredsbetinget og social førtidspension - arbejdsindtægter - forsørgelsesbehov
KEN nr 9736 af 01/11/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-23-02 om folkepension fra Danmark - ikke opretholde
KEN nr 9370 af 01/11/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-26-02 om påbegyndelse af førtidspensionssag - anmodning inden det fyldte 60. år - pension tilkendt efter det fyldte 60. år - ventetid på revalideringsinstitution - særlig pligt i kommunen til at påse sagens påbegyndelse inden det fyldte 60. år - pension