Søgeresultat


Søgningen fandt 85 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 196 af 12/03/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om udleveringsbestemmelser for håndkøbslægemidler
BEK nr 1541 af 18/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om distribution af lægemidler
BEK nr 1298 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold
BEK nr 1297 af 28/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
BEK nr 1231 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2020.0
BEK nr 693 af 03/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr
BEK nr 1784 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.
BEK nr 1655 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrlægers og apotekers opsplitning og udlevering af lægemidler til veterinær brug, og apotekers registrering til ordningen m.v.
BEK nr 980 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyrer for kommercielle kliniske forsøg med lægemidler
BEK nr 823 af 19/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold
BEK nr 682 af 04/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsføreres og skibsrederes indførsel af lægemidler ved anløb af udenlandsk havn
BEK nr 681 af 04/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelsen om forhandling af medicinkister til redningsbåde og redningsflåder
BEK nr 329 af 24/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om privates indførsel af lægemidler
BEK nr 1345 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forhandling af visse jern- og vitaminpræparater samt visse antiparasitære lægemidler til dyr uden for apotek
BEK nr 1275 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg
BEK nr 1274 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek
BEK nr 1191 af 06/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler
BEK nr 1566 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Lægemiddelovervågning
BEK nr 897 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikkeinterventionssikkerhedsundersøgelser
BEK nr 767 af 22/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om varenumre til lægemidler
(Varenummerbekendtgørelsen)
BEK nr 1823 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.
BEK nr 1399 af 02/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v.
BEK nr 1390 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af leveringssvigt for lægemidler
(Leveringssvigtbekendtgørelsen)
BEK nr 675 af 20/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler
BEK nr 1153 af 22/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler
BEK nr 1214 af 01/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Lægemiddelnævnet
BEK nr 695 af 12/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om god klinisk praksis i forbindelse med kliniske forsøg med lægemidler på mennesker
(GCP-bekendtgørelse)
BEK nr 354 af 25/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger om lægemidler fra Sundhedsstyrelsen til Statens Serum Institut
BEK nr 1360 af 18/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler
BEK nr 1358 af 18/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter
BEK nr 821 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opgaver i forbindelse med forskellige ansøgningsprocedurer, samarbejdsprocedurerne om lægemiddelovervågning og procedurerne for voldgiftssager
BEK nr 869 af 21/07/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler
(Mærkningsbekendtgørelsen)
BEK nr 426 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om indsendelse af indlægssedler til Lægemiddelstyrelsen
BEK nr 193 af 14/02/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
BEK nr 797 af 17/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om omsætning m.v. af lægemidler m.v.
BEK nr 366 af 11/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om virksomheders udlevering af diacetylmorphin til behandlingssteder for stofmisbrugere
BEK nr 941 af 19/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om udlevering af lægemidler i forsyningsmæssige nødsituationer og i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger
BEK nr 940 af 16/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om spredning af lægemiddellagre i forsyningsmæssige nødsituationer og i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger
BEK nr 752 af 01/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om vitamin- og mineralpræparater
BEK nr 1318 af 27/11/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om gasser til medicinsk brug
BEK nr 993 af 07/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering m.v. af radioaktive lægemidler på sygehuse
BEK nr 93 af 25/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om forhandling af lægemidler til produktionsdyr uden for apotek
BEK nr 1065 af 27/10/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om reklame for tandplejeprodukter
BEK nr 1254 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til fisk m.m.
BEK nr 1252 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om registrering m.v. af færdigfremstillede veterinære lægemidler, der ikke er farmaceutiske specialiteter
BEK nr 1251 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til dyr
BEK nr 1249 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for tildeling m.v. af varenummer til lægemidler
BEK nr 1245 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om god laboratoriepraksis for lægemidler
BEK nr 1244 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om udlevering af lægemiddelprøver
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
BEK nr 1234 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Farmakopénævnet
BEK nr 1233 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler
BEK nr 1232 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om homøopatiske lægemidler m.v.
BEK nr 1231 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om radioaktive lægemidler
BEK nr 1228 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af visse foderlægemidler til dyr og fisk
BEK nr 1226 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om omgang m.v. med visse stoffer og produkter hvis indhold kan anvendes som lægemidler til dyr
BEK nr 1223 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning og drift af medicindepoter
BEK nr 1222 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner
BEK nr 1220 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om forbrugerpakninger af magistrelle lægemidler
BEK nr 1219 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om sygehuses indførsel af lægemidler
BEK nr 1218 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrlægers indførsel af lægemidler
BEK nr 1214 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til udformning af bivirkningsindberetninger og periodiske sikkerhedsopdateringer m.v.
BEK nr 1211 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om lægemidlers kvalitet
BEK nr 295 af 26/04/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om kliniske forsøg med lægemidler på mennesker
BEK nr 675 af 15/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forretningsorden for Bivirkningsnævnet
BEK nr 65 af 29/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for udstedelse af eksportcertifikater for lægemidler m.v.
CIR nr 74 af 22/05/1995 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af vejledning til bekendtgørelse om rekvirering og håndtering af lægemidler på sygehuse og afdelinger på lignende institutioner samt plejehjem m.v.
CIR nr 15045 af 21/03/1972 - Gældende
Cirkulære om tandlægers indberetninger af lægemiddelbivirkninger. (Til landets tandlæger).
CIR nr 15015 af 19/08/1968 - Gældende
Cirkulære om strålesterilisering af medicinske utensilier (engangsmateriel) overvejende bestående af plast. (Til fremstillere og forbrugere af medicinske utensilier.)
CIR nr 88 af 30/04/1963 - Gældende
Cirkulære om ikke-distribuerende lægers udlevering af lægemidler. (Til landets læger og apotekere).
CIR nr 77 af 22/10/2006 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære vedrørende prisanmeldelser og offentliggørelse i forbindelse med markedsføring af registrerede farmaceutiske specialiteter
CIR nr 14 af 29/01/1998 - Gældende
Cirkulære om regulativ for Lægemiddelstyrelsens eksportregister for lægemidler m.v.
VEJ nr 9688 af 06/07/2017 - Gældende
Vejledning om variationer af markedsføringstilladelser til lægemidler
(Variationsvejledningen)
VEJ nr 10218 af 18/11/2016 - Gældende
Vejledning om kriterier for Lægemiddelstyrelsens vurdering af bioækvivalens med henblik på generisk substitution
VEJ nr 10356 af 29/12/2014 - Gældende
Vejledning om reklame mv. for lægemidler
(Reklamevejledningen)
VEJ nr 45 af 22/07/2008 - Gældende
Vejledning om markedsføringstilladelse til vitamin- og mineralpræparater
VEJ nr 10 af 02/02/2005 - Gældende
Vejledning om udstedelse af eksportcertifikater for lægemidler
VEJ nr 19 af 25/02/1999 - Gældende
Vejledning om Lægemiddelstyrelsens eksportregister
VEJ nr 60 af 04/04/1995 - Gældende
Vejledning om apotekers ekspedition af magistrelt fremstillede veterinære lægemidler
VEJ nr 15190 af 17/11/1978 - Gældende
Vejledning vedrørende detailforhandling (udenfor apotekerne) af visse jern- og vitaminpræparater samt antiparasitære midler til dyr.
VEJ nr 611 af 15/12/1975 - Gældende
Vejledning om, hvilke administrative forskrifter, der er bortfaldet som følge af lov om lægemidler m.v.
SKR nr 10325 af 20/12/2004 - Gældende
Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ændring af regler om tilskud til lægemidler).
(Forbedring af den supplerende pensionsydelse)
SKR nr 15075 af 25/09/1974 - Gældende
Skrivelse vedrørende Rovamycin vet.
MED nr 15360 af 15/09/1981 - Gældende
Meddelelse om udeladelse af kloroform i farmaceutiske specialiteter. (Til apoteker, sygehusapoteker, kontrollerede laboratorier) (Til fremstillere og importører af farmaceutiske specialiteter)
MED nr 15330 af 04/02/1981 - Gældende
Meddelelse om maksimalt tilladt indhold af POLYVIDONUM (PVP) i farmaceutiske specialiteter til injektion. (Til fremstillere og importører af farmaceutiske specialiteter)