Søgeresultat


Søgningen fandt 18 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 238 af 10/04/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om medie- og journalisthøjskolen
BEK nr 211 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Adgangsbekendtgørelsen)
BEK nr 1641 af 16/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse
BEK nr 1640 af 16/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
BEK nr 1273 af 12/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl.
BEK nr 932 af 03/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1771 af 22/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner
BEK nr 853 af 06/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet
BEK nr 597 af 08/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)
BEK nr 864 af 01/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
BEK nr 276 af 22/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser m.v. på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
BEK nr 1721 af 21/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af statens regnskabsvæsen m.v. for uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde
BEK nr 1294 af 12/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen
BEK nr 1168 af 08/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om momskompensation til institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse, erhvervsakademier, professionshøjskoler m.fl.
BEK nr 262 af 20/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
CIR1H nr 10065 af 16/12/2018 - Gældende
Cirkulære om Styrelsen for Forskning og Uddannelse
CIR1H nr 10064 af 16/12/2018 - Gældende
Cirkulære om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
VEJ nr 9093 af 19/02/2009 - Gældende
Vejledning om administrative fællesskaber mellem uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets ressortområde