Søgeresultat


Søgningen fandt 41 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 164 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 594 af 03/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
BEK nr 873 af 27/11/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om søfartsuddannelse
BEK nr 211 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(Adgangsbekendtgørelsen)
BEK nr 1641 af 16/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse
BEK nr 1640 af 16/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
BEK nr 1350 af 23/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skibsofficer
BEK nr 1349 af 23/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som skibsfører
BEK nr 1348 af 23/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som maskinmester
BEK nr 1347 af 23/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsmaskinist
BEK nr 1274 af 12/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau samt momskompensation til og revision ved maritime uddannelsesinstitutioner
BEK nr 1273 af 12/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner m.fl.
BEK nr 1227 af 23/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner
BEK nr 798 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til sætteskipper
BEK nr 797 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsfører
BEK nr 794 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til praktikplads i skibe
BEK nr 1622 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til skibskok
BEK nr 1621 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad
BEK nr 1596 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ophold og betaling for ophold på skolehjem på maritime uddannelsesinstitutioner, betaling for beklædning, udlån af uniform og undervisningsmaterialer, deltagerbetaling for godkendt radiokursus samt forskellige former for understøttelse til deltagere ved visse maritime grund- og efteruddannelser
BEK nr 1609 af 13/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse
BEK nr 1587 af 13/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad
BEK nr 1586 af 13/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsassistentuddannelse for personer med erhvervsuddannelse
BEK nr 1585 af 13/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannelser
BEK nr 1066 af 04/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner
BEK nr 963 af 26/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus
BEK nr 597 af 08/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)
BEK nr 114 af 03/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)
(karakterbekendtgørelsen)
BEK nr 864 af 01/07/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
BEK nr 276 af 22/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af forskellige bekendtgørelser m.v. på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
BEK nr 401 af 16/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kursus for førere af fiskeskibe med en længde under 9 meter
BEK nr 397 af 16/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om søsikkerhedskursus for erfarne erhvervsfiskere
BEK nr 395 af 16/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus
BEK nr 211 af 01/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvedtægt for maritime uddannelsesinstitutioner
BEK nr 939 af 29/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS
BEK nr 1373 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser
BEK nr 1188 af 16/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om klager inden for lov om maritime uddannelser
BEK nr 913 af 19/11/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved godkendte maskinmester- og værkstedsskoler
CIR1H nr 10065 af 16/12/2018 - Gældende
Cirkulære om Styrelsen for Forskning og Uddannelse
CIR1H nr 10064 af 16/12/2018 - Gældende
Cirkulære om Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
CIR nr 9612 af 10/10/2002 - Gældende
Forretningsorden for Uddannelsesrådet for de Maritime Uddannelser
CIR nr 10002 af 12/05/1992 - Gældende
Cirkulære om ansættelse, aflønning m.v. af kvotalonnede timelærere ved maskinmesterskoler (* 1)