Søgeresultat


Søgningen fandt 466 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LBK nr 678 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven
(Skatteforvaltningsloven)
Dokumentets afgørelser
KEN nr 9128 af 22/01/2013 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. erstatning for tab af erhvervsevne fastholdes beskattet som A-indkomst
KEN nr 9137 af 29/11/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsavancebeskatning - opgørelse af ejendomsavance - genoptagelse af skatteansættelse
KEN nr 9127 af 27/11/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand
KEN nr 9120 af 06/11/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. opkrævning af registreringsafgift - forældelse
KEN nr 9115 af 15/10/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omkostningsgodtgørelse - forening
KEN nr 9132 af 11/10/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. efteropkrævning af affaldsafgift
KEN nr 9117 af 02/10/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af fri bil hos hovedanpartshaver - overholdelse af ansættelsesfrist
KEN nr 9118 af 26/09/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af ejendomsvurdering - funderingsudgifter
KEN nr 9737 af 12/09/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. moms - indgivelse af efterangivelse tæt på udløbet af forældelsesfrist
KEN nr 9745 af 29/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. frist for skatteansættelse
KEN nr 9736 af 16/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. henstand i forbindelse med klage - førersag
KEN nr 9731 af 29/06/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - uden medvirken af ordinære retsmedlemmer - registreringspligt og registreringsafgiftspligt
KEN nr 9754 af 27/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse - afgiftstilsvar - CO2 afgiftsgodtgørelse
KEN nr 9727 af 26/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for tab på unoterede aktier i amerikanske selskaber - genoptagelse
KEN nr 9715 af 14/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af skatteansættelsen - formalitetsindsigelser
KEN nr 9702 af 16/05/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af grøn ejerafgift - brændstofforbrug
KEN nr 9688 af 08/05/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. klage over årsopgørelse udskrevet på baggrund af Landsskatteretskendelse
KEN nr 9713 af 26/04/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - klage til vurderingsankenævnet
KEN nr 9691 af 01/03/2012 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. udlevering af kontoudskrifter - afgørelsesbegrebet
KEN nr 9367 af 01/03/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momspligt - salg af både til danske kunder gennem tysk samarbejdspartner
KEN nr 9706 af 31/01/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indeholdelsespligt af kildeskat på renter - hæftelse - forældelse
KEN nr 9368 af 14/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt - betalinger ved brug af udenlandsk betalingskort
KEN nr 9707 af 08/12/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - genanbringelse af ejendomsavance
KEN nr 9357 af 08/12/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af uretmæssige opkrævede momsbeløb – ugrundet berigelse
KEN nr 9661 af 11/11/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. registrerings- og registreringsafgiftspligt
KEN nr 9775 af 28/10/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - honorarets størrelse
KEN nr 9779 af 06/10/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af skatteansættelsen for ind-komståret 2008
KEN nr 9765 af 05/10/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvur-dering
KEN nr 9761 af 20/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udlandsophold - ligningslovens § 33A
KEN nr 9771 af 14/09/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - advokatsalærets størrelse
KEN nr 9747 af 12/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omregning til helårsindkomst
KEN nr 9766 af 09/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om omgørelse af skattefri virksomhedsdannelse
KEN nr 9749 af 09/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af anskaffelsessum for anparter ved fremtidigt salg – bindende svar
KEN nr 9757 af 06/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ekstraordinær genoptagelse - skatteansættelse - grov uagtsomhed
KEN nr 9770 af 05/09/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - bevisbyrde
KEN nr 9754 af 12/08/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. henstand i forbindelse med klage
KEN nr 9752 af 21/07/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – omfanget af skatteforvaltningsloven § 55, stk. 2
KEN nr 9755 af 14/07/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. henstand under behandling af påklaget bindende svar til Landsskatteretten
KEN nr 9363 af 01/07/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - klage afgjort uden medvirken af ordinære retsmedlemmer
KEN nr 9738 af 28/06/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. henstand i forbindelse med klage - genoptagelse imødekommet
KEN nr 9751 af 16/06/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - undtagelsen i skatteforvaltningslovens § 53, stk. 2
KEN nr 9705 af 10/06/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. henstand i forbindelse med klage - nægtelse af genoptagelse
KEN nr 9732 af 18/05/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. forhøjelse af den skattepligtige indkomst
KEN nr 9339 af 13/05/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. klageberettiget – hovedanpartshaver i selskab, der er opløst efter konkurs
KEN nr 9338 af 05/05/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse – betaling af kirkeskat – ikke medlem af folkekirken
KEN nr 9731 af 04/05/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - tilbagebetaling af tidligere udbetalt a conto udbetaling - sagskompleks
KEN nr 9730 af 03/05/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – SKAT havde ikke forelagt honorarkrav for brancheorganisation
KEN nr 9332 af 29/04/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af gældseftergivelse
KEN nr 9331 af 13/04/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. tilbagebetaling af omkostningsgodtgørelse – renter
KEN nr 9327 af 08/04/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - sag vedr. genoptagelse
KEN nr 9319 af 30/03/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - registreringsafgiftssag afgjort af motorankenævnet
KEN nr 9317 af 29/03/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - partsstatus
KEN nr 9322 af 22/03/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. henstand - klage afvist
KEN nr 9321 af 08/03/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. henstand - betalingskorrektion
KEN nr 9318 af 08/03/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - søgsmål afvist
KEN nr 9303 af 22/02/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ugyldighed – formelle fejl
KEN nr 9334 af 14/02/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. opsættende virkning – klage over afslag på henstand
KEN nr 9309 af 14/12/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. henstand under klagebehandling - registreringsafgift - ikke-registrerede virksomheder m.v. - forrentning
KEN nr 9815 af 16/11/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. afvisning - afdragsordning – afgørelse eller faktisk forvaltningsvirksomhed
KEN nr 9814 af 11/11/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omgørelse af dispositioner i forsøg på gennemførsel af skattefri virksomhedsomdannelse
KEN nr 9806 af 14/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. pligt til at betale A-skat i forbindelse med anvendelse af udenlandsk arbejdskraft
KEN nr 9805 af 14/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. vurdering af om driftsudgifter er dækket af offentlige tilskud med mindst 50 %
KEN nr 9782 af 12/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om genoptagelse af skatteansættelse – næringsejendom eller anlægsejendom
KEN nr 9819 af 08/10/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omvalg af fusion fra skattefri til skattepligtig – omgørelse af fusion fra skattefri til skattepligtig – ændring af afskrivninger
KEN nr 9792 af 28/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Vurderingsankenævnets kompetence – ændring af råjordsværdien ved klage over nedslag i grundværdien
KEN nr 9788 af 22/09/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse i en sag vedrørende genoptagelse
KEN nr 9800 af 14/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om tilbagefordeling af erstatningsbeløb
KEN nr 9760 af 13/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilhørsforhold – social sikring – Danmark eller Sverige
KEN nr 9804 af 09/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligtig indkomst - hævninger foretaget med udenlandske kreditkort
KEN nr 9802 af 08/09/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. henstand - modregningsforbehold
KEN nr 9304 af 26/08/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skatteankenævnenes kompetence – pålagte morarenter m.v.
KEN nr 9784 af 18/08/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omgørelse af privatretlig disposition
KEN nr 9761 af 01/07/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. henstand under klagebehandling – krav om sikkerhedsstillelse – registreringsafgift – teknisk insolvens
KEN nr 9735 af 29/06/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. afvisning af klage
KEN nr 9786 af 07/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for forbedringer i grundværdien – forhøjelse hos vurderingsankenævnet
KEN nr 9715 af 31/05/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om ændring af skatteansættelse
KEN nr 9755 af 25/05/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – ansatte i selskab
KEN nr 9785 af 20/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering
KEN nr 9396 af 20/04/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. henstand med betaling af skatter og afgifter - klage til Skatteankenævnet og Landsskatteretten - klageren og dennes selskaber under konkurs
KEN nr 9752 af 12/04/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – udgifter til sagkyndig bistand
KEN nr 9747 af 15/03/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. opgørelse af gæld til det offentlige - afvisning
KEN nr 9384 af 12/03/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering
KEN nr 9382 af 01/03/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Landsskatteretten
KEN nr 9375 af 26/02/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af skatteansættelse
KEN nr 9741 af 09/02/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – medholdsvurdering
KEN nr 9052 af 22/12/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. generel henvendelse - afvisning af klage til Landsskatteretten
KEN nr 9044 af 21/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfritagelse - formidling af kontakt mellem europæiske/norske læger og norske kommuner/lægehuse
KEN nr 9048 af 11/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. privat anvendelse af varebil
KEN nr 9047 af 04/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om tilbagebetaling af kildeskat på udbytte – omgørelse af udbytteudlodning
KEN nr 10078 af 26/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af renteindtægter fra bankkonti
KEN nr 10047 af 04/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om genoptagelse af ejendomsvurdering – fastsættelse af fradrag i grundværdien for forbedringer
KEN nr 10084 af 29/10/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en klage til Landsskatteretten
KEN nr 10077 af 02/10/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af indtægter fra Norge
KEN nr 10082 af 15/09/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse
KEN nr 10023 af 31/08/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradragsret i forbindelse med interne leverancer mellem forskellige institutioner under en kommune
KEN nr 10029 af 01/07/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om omkostningsgodtgørelse for domstolsprøvelse af sag afgjort af Momsnævnet
KEN nr 10022 af 29/06/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afvisning af bindende svar
KEN nr 10025 af 12/06/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering
KEN nr 9483 af 04/05/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – sag ved Landsskatteretten om hæftelse for ikke indeholdt A-skat
KEN nr 9478 af 06/04/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – sag ved Landsskatteretten
KEN nr 9499 af 01/04/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af afskrivningsgrundlag i kommanditselskab
KEN nr 9493 af 11/02/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klage til Skatteankenævnet og Landsskatteretten
KEN nr 9510 af 30/01/2009 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse sag ved Landsskatteretten – medhold i overvejende grad
KEN nr 9543 af 23/12/2008 - Gældende
Beløb indbetalt af moderselskab med henblik på kapitalforhøjelse - posteret som lån, anset som tilskud - forældelsesindsigelse mod udsendt agterskrivelse
KEN nr 9528 af 18/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om genoptagelse af skatteansættelse, hvor selskabet ikke var anset for skattefritaget – fjernvarmeværk – distribution
KEN nr 9500 af 16/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag af rejseudgifter efter standardsatser hos Hæren – bindende svar
KEN nr 10211 af 17/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omgørelse med henblik på ændring af likvidationsdato for datterselskab
KEN nr 9533 af 04/11/2008 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. aktindsigt i tidligere medinteressents skatteoplysninger
KEN nr 10206 af 04/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om henstand
KEN nr 9551 af 10/10/2008 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. godtgørelse for udgifter afholdt som følge af anket og senere omgjort bindende svar
KEN nr 10188 af 26/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattemæssig godkendelse af fradrag for kurstab
KEN nr 10198 af 19/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om ekstraordinær genoptagelse for fejlagtig indbetaling af emballageafgift
KEN nr 10199 af 15/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om ekstraordinær genoptagelse af ansættelse af fradrag for forbedringer ved ejendomsvurdering
KEN nr 10245 af 28/08/2008 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. præjudicielle spørgsmål - EF-Domstolen - Omkostningsgodtgørelse
KEN nr 10243 af 27/08/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skatteansættelse af bo vedr. ejendomsavance
KEN nr 10247 af 22/08/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afvisning af klage over vejledende udtalelse
KEN nr 10246 af 21/07/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. videregivelse af oplysninger til anden forvaltningsmyndighed – klagen afvist
KEN nr 10241 af 09/07/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af anskaffelsessum – ændring af praksis og fristoverskridelse
KEN nr 10215 af 09/07/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Landsskatteretten
KEN nr 10267 af 19/06/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med klage til Landsskatteretten
KEN nr 10238 af 18/06/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. entreprenørvirksomhed – byggeri for egen regning – fradrag for moms af garantiarbejder – ændring af kalkuleret avance – pålæg om momsafregning af underleverancer
KEN nr 10264 af 11/06/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af objektiv fastsat lejeværdi - livsvarig friboligret - anmodning om genoptagelse
KEN nr 10263 af 10/06/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefrit salg af fritidsbolig – bindende svar (SKM2007.410.SR)
KEN nr 10618 af 22/05/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for advokat- og revisorudgifter i forbindelse med køb af aktier i datterselskab - genoptagelse
KEN nr 10311 af 17/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering
KEN nr 10266 af 16/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omkostningsgodtgørelse – sagkyndig bistand – vurdering af om en afgørelse bør påklages
KEN nr 10226 af 08/04/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om omgørelse af salg af aktier samt ændring vedrørende forrentning af mellemregning mellem koncernselskaber
KEN nr 10630 af 29/02/2008 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand – indbringelse af sag til Landsretten
KEN nr 10629 af 04/02/2008 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - genoptagelse
KEN nr 10648 af 11/01/2008 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med indtræden som biintervenient i en sag for Højesteret
KEN nr 10663 af 21/12/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. udbetaling af skattefrie godtgørelser til selskabs medarbejdere ikke anset for skattefrie for medarbejderne – arbejdsgiverens klageberettigelse
KEN nr 10649 af 07/12/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand ved skatteankenævnet
KEN nr 10662 af 06/12/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om tilladelse til omgørelse af et moderselskabs beslutning om at afstå fra at modtage udbytte deklareret af datterselskab
KEN nr 10660 af 30/11/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om genoptagelse – væsentlig, direkte og individuel retlig interesse
KEN nr 10845 af 20/11/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afslag på ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse
KEN nr 10656 af 08/11/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – klage over skattetillæg
KEN nr 10659 af 18/10/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. anmodning om fritagelse for procenttillæg
KEN nr 10856 af 08/10/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omgørelse af selvangivelsesvalg
KEN nr 10657 af 08/10/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. ansøgning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med en skattesag i skatteforvaltningen og efterfølgende skattecentret
KEN nr 10848 af 04/09/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afslag på ekstraordinær genoptagelse – grundværdiansættelse
KEN nr 10870 af 30/08/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. ansøgning om omkostningsgodtgørelse
KEN nr 10868 af 30/08/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afslag på ekstraordinær genoptagelse ved skatterådet – grundværdi – bebyggelsesprocent – etageprincip
KEN nr 10872 af 29/08/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afslag på anmodning om genoptagelse med henblik på betalingskorrektion i medfør af ligningslovens § 2, stk. 5
KEN nr 10871 af 29/08/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsdækning – repræsentants timesats
KEN nr 10873 af 20/08/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdi af selskabs ombygningsudgifter i lejede lokaler – udlodning til hovedaktionær – genoptagelse af landsskatteretssag
KEN nr 10859 af 15/08/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfritagelse for ridebehandling – bindende svar – afvisning
KEN nr 10902 af 20/07/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. indkomst ansat skønsmæssigt
KEN nr 10911 af 15/06/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. opgørelse af ejendomsavance i forbindelse med delsalg – ejertidsfradrag beregnet – bundfradrag ved senere salg af restejendom – omvalg
KEN nr 9728 af 18/04/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Konkursbo anset for skattepligt jf. konkursskatteloven § 14
KEN nr 9729 af 13/03/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Opgørelse af momspligt af omsætning i opløst virksomhed - berostillelse pga. straffesag - klageberettiget
KEN nr 9343 af 26/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Genoptagelse afslag omgørelse
KEN nr 9335 af 19/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Investeringer tonnageordning - fradrag
KEN nr 9334 af 08/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Regulering af momstilsvar ugyldighed - forældelse
KEN nr 9118 af 01/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse - ikke sagkyndig bistand
KEN nr 9267 af 14/12/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse
KEN nr 9272 af 30/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for omkostninger udenlandske datterselskaber
KEN nr 9270 af 23/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse - tilskud fra klagerens repræsentant
KEN nr 10250 af 22/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Indskud på ophørspension anmodning om omgørelse erklæring for sent indsendt
KEN nr 9332 af 15/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Genoptagelse af skatteansættelse
KEN nr 9266 af 14/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse
KEN nr 9261 af 13/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ugyldig afgørelse - fristgennembrud - beskatning af negativ driftsmiddelsaldo
KEN nr 9269 af 08/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand ved Vestre Landsret
KEN nr 10261 af 27/10/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Overskridelse af frist for ekstraordinær genoptagelse af klagerens skatteansættelse
KEN nr 9283 af 09/10/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Afslag på genoptagelse
KEN nr 10214 af 28/07/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om tilladelse til selvangivelsesomvalg
KEN nr 9251 af 24/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om ekstraordinær genoptagelse
KEN nr 9240 af 23/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse
KEN nr 9245 af 09/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ekstraordinær genoptagelse - skatteansættelse
KEN nr 9239 af 05/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om omgørelse - køb af aktier
KEN nr 9238 af 05/05/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omgørelse - investeringsbeviser - virksomhedsordning
KEN nr 9242 af 03/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand - revisor er tillige medarbejdende ægtefælle i klagerens selvstændige virksomhed
KEN nr 10162 af 13/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om omgørelse
KEN nr 10191 af 24/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse godkendt med 50 % i sag i skatteankenævnet
KEN nr 10135 af 13/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anmodning om tilladelse til omgørelse
KEN nr 9861 af 18/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse tilbagekaldelse af klagen til Landsskatteretten
KEN nr 10176 af 13/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Anskaffelse af aktier i 1993 ved apportindskud - bindende forhåndsbesked
KEN nr 9859 af 12/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse
KEN nr 9860 af 11/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand
KEN nr 10153 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse sagkyndig bistand - medholdsvurdering
KEN nr 10049 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Ekstraordinær genoptagelse - beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag
KEN nr 10175 af 16/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Behandling af uafskreven primosaldo - tidligere indkomstår forældede - ekstraordinær genoptagelse
KEN nr 9125 af 17/12/2004 - Gældende
Afslag på anmodning om omgørelse af skattefri fusion
KEN nr 9794 af 02/11/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. suspendering af frist i skattestyrelsesloven
KEN nr 9774 af 13/07/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. manglende sagsfremstilling fra skatteankenævn.
KEN nr 9164 af 09/03/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse af landsskatteretsafgørelser efter frifindelse i straffesag vedr. samme spørgsmål.
KEN nr 9118 af 15/01/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om genoptagelse til selskabsbeskatningen for afskrivning på udlejet men ubenyttet bygning.
KEN nr 10018 af 18/11/2003 - Gældende
Administrativ afgørelse (klagesag) – skattefri virksomhedsomdannelse - omgørelse
KEN nr 9152 af 11/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. nægtelse af genoptagelse grundlag for fordeling af fællesudgifter i andelsboligforening
KEN nr 9647 af 21/10/2003 - Gældende
Omgørelse aktieselskab kapitalforhøjelse
KEN nr 10306 af 20/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. oktober 2003 vedr. nægtelse af genoptagelse
KEN nr 10307 af 06/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 6. oktober 2003 vedr. investeringsprojekt i et K/S. Fælles udlejning.
KEN nr 10273 af 29/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 29. september 2003 vedr. ligningsmæssig genoptagelse
KEN nr 10272 af 24/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 24. september 2003 vedrørende fordring indfriet af datterselskab.
KEN nr 10238 af 15/09/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15. september 2003 vedr. fradrag for skattemæssig hensættelse til garantiforpligtelse
KEN nr 9160 af 28/08/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ugyldighed. Ansættelsesændring ikke varslet uden ugrundet ophold. Renter ved gældseftergivelse af studiegæld.
KEN nr 9659 af 03/06/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 3. juni 2003 vedr. Arrangement vedr. lån til køb af investeringsbeviser
KEN nr 154 af 19/02/2003 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et medlem af skatteankenævnet, der ved retten i Y har vedtaget at betale 10 dagbøder på hver 300 kr. for overtrædelse af straffelovens § 171, jf. § 172, stk. 2, er valgbar
(Valgbarhedsnævnets skrivelse af 19. februar 2003 til et byråd)
KEN nr 10085 af 03/05/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 3. maj 2002 vedr. ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.
KEN nr 10068 af 19/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. marts 2003 vedr. tidligere godkendelse af fremførselsberettiget tab ved afståelse af aktier.
KEN nr 10073 af 14/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14. marts 2002.
KEN nr 10075 af 12/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 12. marts 2002 vedr. afskrivningsgrundlaget for en landsbrugsejendom.
KEN nr 9063 af 19/02/2002 - Gældende
Omgørelse utilsigtede skattemæssige virkninger
KEN nr 12539 af 11/12/2001 - Gældende
Goodwill omgørelse efter skattestyrelsesloven spørgsmål om krav om god tro
KEN nr 12585 af 23/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12581 af 18/10/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12560 af 19/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12412 af 23/08/2001 - Gældende
Terminsforretninger, ophør af, tabsfradrag. Formalitetsindsigelse
KEN nr 10040 af 11/07/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 11. juli 2001 vedr. for sen klage til skatteankenævn og klagevejledning.
KEN nr 12082 af 20/02/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 12223 af 30/11/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11420 af 24/03/2000 - Gældende
Landsretsskatteretskendelse
KEN nr 11156 af 01/12/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
KEN nr 11139 af 22/06/1999 - Gældende
Ligningsfrister/forhøjelsesfrister
KEN nr 60429 af 21/12/1998 - Gældende
Overskud af ejendom
KEN nr 18196 af 16/10/1991 - Gældende
Skønsmæssig ansættelse - 3-års frist - grov uagtsomhed. (* 1)
KEN nr 18168 af 30/07/1991 - Gældende
Syn og skøn - maskeret udbytte. (* 1)
KEN nr 9310 af 28/12/1990 - Gældende
Hvorvidt et skatteankenævnsmedlem, der har vedtaget et af statsskattedirektoratet meddelt bødeforlæg, er valgbar.
KEN nr 18005 af 08/10/1990 - Gældende
Afskrivningsgrundlag - skøn - forældelse.(* 1)
KEN nr 18015 af 16/01/1989 - Gældende
Regnskabsføring - Skønsmæssig ansætttelse (* 1)
AFG nr 9686 af 25/06/2019 - Gældende
Projektprovision betalt til pengeinstitut
AFG nr 9666 af 25/06/2019 - Gældende
Afvisning af anmodning om bindende svar
AFG nr 9638 af 21/05/2019 - Gældende
Museums fradragsret for moms af omkostninger til udstillinger
AFG nr 9637 af 21/05/2019 - Gældende
Leveringssted ved køb af varer med henblik på salg på auktion
AFG nr 9555 af 30/04/2019 - Gældende
Leveringssted ved salg af træpiller
AFG nr 9364 af 26/03/2019 - Gældende
Momspligt - sundhedsfaglig rådgivning - læge tilknyttet plejehjem
AFG nr 9362 af 26/03/2019 - Gældende
Leveringssted ved overdragelse af IP-rettigheder
AFG nr 9361 af 26/03/2019 - Gældende
Universitet ikke omfattet af momsloven i relation til undervisningsaktiviteter
AFG nr 9346 af 29/01/2019 - Gældende
Afvisning - verserende sag for Skatteankestyrelsen
AFG nr 9174 af 29/01/2019 - Gældende
Momsfritagelse af deltagergebyrer og indtægter fra salg af sponsorater og udstillingsplads ved afholdelse af international kongres
AFG nr 9173 af 29/01/2019 - Gældende
Leveringssted for ydelser i forbindelse med levering af produktionsanlæg til industriproduktion i tredjeland
AFG nr 10169 af 18/12/2018 - Gældende
Vedtægtsændring og afvisning af spørgsmål
AFG nr 10168 af 18/12/2018 - Gældende
Kapitaludvidelse med forlodsudbytte medførte overførsel af gevinstmulighed til børn
AFG nr 10152 af 20/11/2018 - Gældende
Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag
AFG nr 10151 af 20/11/2018 - Gældende
Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag
AFG nr 10150 af 20/11/2018 - Gældende
Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag
AFG nr 10149 af 20/11/2018 - Gældende
Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag
AFG nr 10146 af 20/11/2018 - Gældende
Obligatorisk afgift - ikke levering mod vederlag
AFG nr 10143 af 23/10/2018 - Gældende
Moms på fast ejendom - levering af interessentskabsandele med anvisningsret til fast ejendom
AFG nr 10140 af 23/10/2018 - Gældende
Fastsættelse af skattemæssig primoværdi for indkomståret 2017 for lagerbeskattede værdipapirer - fradrag for tab på lagerbeskattede værdipapirer, der ikke tidligere var fratrukket
AFG nr 10134 af 23/10/2018 - Gældende
Ikke moms på de gebyrer, som blev opkrævet vegne af en styrelse
AFG nr 9865 af 25/09/2018 - Gældende
Aktier - fraflytterskat - afvisning
AFG nr 9860 af 28/08/2018 - Gældende
Forvaltning af investeringsforeninger
AFG nr 9781 af 28/08/2018 - Gældende
Momsfritagelse af undervisning i individuel personlig træning
AFG nr 10006 af 28/08/2018 - Gældende
Røggas - overskudsvarme - procesforbrug
AFG nr 10004 af 28/08/2018 - Gældende
Moms, Fast driftssted, Bygge-, anlægs- og monteringsarbejde
AFG nr 9675 af 26/06/2018 - Gældende
Udenlandsk trust - skattemæssig transparent - arv
AFG nr 9674 af 26/06/2018 - Gældende
Elafgift - elproducent - afvisning
AFG nr 9446 af 29/05/2018 - Gældende
Overskudsandel ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver
AFG nr 9445 af 29/05/2018 - Gældende
Udbytte ikke vederlag for tilrådighedsstillelse af aktiver
AFG nr 9444 af 29/05/2018 - Gældende
Vederlagsfri tilrådighedsstillelse af aktiver udløser ikke momsbetaling
AFG nr 9443 af 29/05/2018 - Gældende
Overdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt
AFG nr 9442 af 29/05/2018 - Gældende
Overdragelse af tandlægevirksomhed ikke momsfritaget efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt
AFG nr 9410 af 24/04/2018 - Gældende
Fast driftssted - byggeplads - 12-månedersfrist, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomst
AFG nr 9762 af 20/03/2018 - Gældende
Skattepligt af værdi af indløste spillepoint
AFG nr 9277 af 20/03/2018 - Gældende
Skattepligt - bijob - afvisning - skattemæssigt hjemsted - Grønland
AFG nr 9245 af 20/03/2018 - Gældende
Momsfritagelse af lægefaglige vurderinger
AFG nr 9661 af 27/02/2018 - Gældende
Afgift - energi - elpatronordningen
AFG nr 9239 af 27/02/2018 - Gældende
Moms - Momsfrie tilskud til sociale ydelser skulle indgå i opgørelsen af delvist fradrag
AFG nr 9128 af 30/01/2018 - Gældende
Tilskud, Moms
AFG nr 9123 af 30/01/2018 - Gældende
Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern
AFG nr 9121 af 30/01/2018 - Gældende
Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern
AFG nr 9120 af 30/01/2018 - Gældende
Jubilæumsgratiale - medarbejder i koncern
AFG nr 10349 af 19/12/2017 - Gældende
Tab på renteswapaftale, der ikke tidligere var fratrukket, kan fradrages i indkomståret 2017, jf. lov nr. 683 af 8. juni 2017
AFG nr 10253 af 28/11/2017 - Gældende
Retserhvervelse af bonus, genoptagelse
AFG nr 10242 af 24/10/2017 - Gældende
Momspligtige og momsfrie tilskud - Leveringssted
AFG nr 10096 af 24/10/2017 - Gældende
Bruttolønsordning til betaling af studieafgift
AFG nr 10093 af 24/10/2017 - Gældende
Håndværkerfradrag ved benyttelse af underentreprenør
AFG nr 10030 af 24/10/2017 - Gældende
Grænseoverskridende fusion - underskud
AFG nr 10073 af 26/09/2017 - Gældende
Momspligt af kurser i køreteknik
AFG nr 10067 af 26/09/2017 - Gældende
Momsfritagelse af vaccinationer udført af underleverandør
AFG nr 10032 af 26/09/2017 - Gældende
Vederlag efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner
AFG nr 9905 af 22/08/2017 - Gældende
Moms - ejendomsselskabs salg af fast ejendom
AFG nr 9904 af 22/08/2017 - Gældende
Moms på fast ejendom - tilbageskødning af byggegrunde
AFG nr 10237 af 22/08/2017 - Gældende
Eventforening - to virksomhedsaktiviteter - ikke fuldt momsfradrag
AFG nr 9882 af 27/06/2017 - Gældende
Underskudsbegrænsning og fraflytning
AFG nr 10028 af 27/06/2017 - Gældende
Afvisning
AFG nr 9753 af 23/05/2017 - Gældende
Fast driftssted ved udenlandske kommanditister investering i K/S
AFG nr 9744 af 23/05/2017 - Gældende
Beskatning af arbejdsgivers tilskud til kantineordning
AFG nr 9752 af 25/04/2017 - Gældende
Tilskud til egnsteater ikke omfattet af momsloven
AFG nr 9447 af 28/03/2017 - Gældende
Momsfritagelse af underleverandørs levering af MR-canninger til hospitaler mv.
AFG nr 9446 af 28/03/2017 - Gældende
Momsfritagelse af levering af MR-scanninger til hospitaler mv.
AFG nr 9445 af 28/03/2017 - Gældende
Ikke leveringssted i Danmark ved salg af træpiller fra lager i Tyskland
AFG nr 9444 af 28/03/2017 - Gældende
Selvejende institutions leverancer af bl.a. dopingkontrol ikke anset for omfattet af momsloven
AFG nr 9443 af 28/03/2017 - Gældende
Selvejende institutions leverancer af bl.a. dopingkontrol ikke anset for omfattet af momsloven
AFG nr 9442 af 28/03/2017 - Gældende
Elektronisk levering af reklameplads momspligtig
AFG nr 9440 af 28/03/2017 - Gældende
Begrænset skattepligt, udbytte, flytning af hjemsted, retmæssig ejer, omgåelsesklausul
AFG nr 9439 af 28/03/2017 - Gældende
Afvisning - usikkerhed om faktiske oplysninger
AFG nr 9437 af 28/03/2017 - Gældende
Afvisning af anmodning om bindende svar - teoretisk spørgsmål
AFG nr 9436 af 28/03/2017 - Gældende
Gratiale til medarbejdere i koncern, i anledning af moderselskabets jubilæum
AFG nr 10470 af 28/03/2017 - Gældende
Momspligt af tilskud til nedsættelse af prisen på transport af gods
AFG nr 10026 af 28/03/2017 - Gældende
Kapitalforhøjelse skattemæssige konsekvenser for aktionærer og selskaber
AFG nr 9423 af 28/02/2017 - Gældende
Tinglysningsafgift ved virksomhedspant - ejerpantebrev
AFG nr 9422 af 28/02/2017 - Gældende
Fast driftssted - salgsmedarbejder - hjemmekontor
AFG nr 9267 af 28/02/2017 - Gældende
Næringsdrivende med køb/salg af fast ejendom
AFG nr 9258 af 28/02/2017 - Gældende
Skattefrihed af forskerpris uddelt af en stiftelse
AFG nr 9253 af 28/02/2017 - Gældende
Honorar fra ejendomsinvesteringsselskaber
AFG nr 9251 af 28/02/2017 - Gældende
Skærmbriller stillet til rådighed af arbejdsgiveren
AFG nr 9077 af 24/01/2017 - Gældende
Aftale om aktielønsprogram indgået inden ligningslovens § 7 P's ikrafttræden
AFG nr 10455 af 20/12/2016 - Gældende
OPP projekt, afskrivninger ejerlejligheder - ejerskab - frivillig momsregistrering
AFG nr 10454 af 20/12/2016 - Gældende
Ledelsens sæde - bestyrelsesmøder i Danmark og i Y-land
AFG nr 10453 af 20/12/2016 - Gældende
Ledelsens sæde - bestyrelsesmøder i Y-land
AFG nr 10426 af 20/12/2016 - Gældende
Momsfritagelse af ydelser fra selvstændig gruppe til tandlægevirksomheder
AFG nr 10424 af 20/12/2016 - Gældende
Selskabsskattelovens § 3, stk. 4 - indskudt P/S
AFG nr 10421 af 20/12/2016 - Gældende
Momsfritagelse af plejeydelser
AFG nr 10431 af 15/11/2016 - Gældende
Fast driftssted ved teknisk service på vindturbiner
AFG nr 10354 af 15/11/2016 - Gældende
Aftale om Matching Shares indgået inden LL § 7 P's ikrafttræden
AFG nr 10352 af 15/11/2016 - Gældende
Overflytning af 2 afdelinger i 2 kapitalforeninger til en investeringsforening med efterfølgende opløsning af kapitalforeningerne vil ikke udløse beskatning - hverken på afdelingsniveau eller for investorerne
AFG nr 10345 af 25/10/2016 - Gældende
Udskudt beskatningstidspunkt for aktietildelinger til medarbejdere
AFG nr 10172 af 25/10/2016 - Gældende
Fjernvarmeværk - skattefritagelse - aktieombytning
AFG nr 10165 af 25/10/2016 - Gældende
Køberetter omfattet af ligningslovens § 7 P
AFG nr 10163 af 24/10/2016 - Gældende
Ikke offentlig myndighed, momspligtig ydelse
AFG nr 9977 af 27/09/2016 - Gældende
Skattefri fusion mellem ejendomsaktieselskaber ejet af pensionskasse
AFG nr 10166 af 27/09/2016 - Gældende
Overdragelse af en fast ejendom var momspligtig, uanset at en eksisterende bygning
AFG nr 9872 af 30/08/2016 - Gældende
Skatterådet afviser at tage stilling til spørgsmål om afgiftslempelse efter el-patronordningen
AFG nr 9861 af 30/08/2016 - Gældende
Foundation - transparent - stiftelse af en dansk almenvelgørende fond - arv
AFG nr 9842 af 21/06/2016 - Gældende
Moms - særordning for rejsebureauer - salg af flybilletter
AFG nr 9841 af 21/06/2016 - Gældende
Anmodning om bindende svar afvist, da SKAT efter omfattende undersøgelser har taget stilling til spørgsmålene
AFG nr 9812 af 21/06/2016 - Gældende
Profit sharing-lån, medarbejder
AFG nr 9655 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Benyttelse af et udenlandsk køretøj i Danmark, køb af dansk indregistreret køretøj og skattepligt
AFG nr 9321 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Momspligt af undervisning i kognitive træningsmetoder
AFG nr 9650 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Ikke udlæg, men salg af transportydelse
AFG nr 9326 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Moms ved udlejning mellem interesse og ikke-interesseforbundne parter
AFG nr 9089 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Udenlandsk fond/Trust - transparent - ej almenvelgørende/almennyttigt formål
AFG nr 9081 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Retmæssig ejer - udbytte - likvidationsprovenu - afvisning
AFG nr 9076 af 15/12/2015 - Gældende
Bindende svar - Momsfritagelse af fodterapeutydelser og undervisning af fodterapeuter
AFG nr 11426 af 15/12/2015 - Gældende
Bindende svar - Moms på fast ejendom - momsfritaget levering af selskabsandele, regulering af fradrag
AFG nr 11163 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Afvisning, værdiansættelse, overdragelse af anpartsklasser
AFG nr 10985 af 20/10/2015 - Gældende
Bindende svar - Moms - Afgiftspligtige personer - Offentlige forsyningsvirksomheder - renovationsydelser
AFG nr 10497 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Moms på fast ejendom - Afvisning
AFG nr 10241 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Landbrug, delvis overdragelse til selskab
AFG nr 10240 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Ikke formidling af kunstnerisk virksomhed
AFG nr 10288 af 11/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Afvisning af anmodning om bindende svar om udbetaling af skattekredit
AFG nr 10177 af 10/08/2014 - Gældende
Leveringer indenfor en fællesregistrering til selskaber, som efterfølgende sælges ud af fællesregistreringen, blev anset for momspligtige
AFG nr 9535 af 23/06/2009 - Gældende
Fuld skattepligt – ophold - hotellejlighed
AFG nr 9455 af 23/06/2009 - Gældende
Køberetsaftale indgået ved ophævelse af ikke-ægteskabeligt samliv ikke anset for skattepligtig
AFG nr 9390 af 19/05/2009 - Gældende
Ejendomsvurdering – ekstraordinær genoptagelse - skattestop
AFG nr 9388 af 19/05/2009 - Gældende
Ejendomsvurdering – ekstraordinær genoptagelse - skattestop
AFG nr 9386 af 19/05/2009 - Gældende
Ekstraordinær genoptagelse - ejendomsvurdering
AFG nr 9106 af 17/02/2009 - Gældende
Erhvervsdrivende – swap - virksomhedsordning
AFG nr 9759 af 28/10/2008 - Gældende
Driftsfradrag - bonusløn
AFG nr 9609 af 19/08/2008 - Gældende
Fantomaktier – retserhvervelsestidspunkt - fradragsret
AFG nr 9594 af 19/08/2008 - Gældende
Objektive regler – ophørsspaltning – tilsidesættelse af udbyttebegrænsning – spaltningsdato ved henholdsvis ikke-etablering og etablering af koncernforbindelse
AFG nr 9434 af 15/07/2008 - Gældende
Leverancer fra andet EU-land til 3. land har ikke leveringssted her i landet
AFG nr 9375 af 17/06/2008 - Gældende
Ekstraordinær genoptagelse af ansættelsen af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi
AFG nr 9371 af 17/06/2008 - Gældende
Fortjeneste ved salg af ejendommene – genplacering i købesummen på anden ejendom - afvisning
AFG nr 9353 af 20/05/2008 - Gældende
Nedsættelse af grundværdi som følge af afstandskrav fra sommerhus til skel
AFG nr 9347 af 20/05/2008 - Gældende
Erhvervelse af bolig i Tyrkiet
AFG nr 9405 af 22/04/2008 - Gældende
Ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen for 1992 (med konsekvensændring af årsreguleringen for 1993) og af ejendomsvurderingen for 1996
AFG nr 10312 af 19/02/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. omkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering
AFG nr 9688 af 19/06/2007 - Gældende
Betalingsrettigheder mælkekvoter retserhvervelsestidspunkt
AFG nr 9612 af 20/03/2007 - Gældende
Bemyndigelse til at genoptage ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004
AFG nr 9543 af 20/02/2007 - Gældende
Afvisning - ekspropriation
AFG nr 9531 af 20/02/2007 - Gældende
Afvisning salg i en ekspropriationssituation
AFG nr 9841 af 26/09/2006 - Gældende
Personselskaber, transparens i relation til tyrkiske selskabsregler og tyrkisk ejendom
AFG nr 9840 af 26/09/2006 - Gældende
Skattepligt, tyrkiske selskabsregler og tyrkisk ejendom
AFG nr 9631 af 26/09/2006 - Gældende
Skattefri befordringsgodtgørelse Skatterådet afviste at ændre Skatteankenævnets kendelse
AFG nr 9630 af 26/09/2006 - Gældende
Skattefri befordringsgodtgørelse Skatterådet afviste at ændre Skatteankenævnets kendelse
AFG nr 9688 af 22/08/2006 - Gældende
Ansættelse af dækningsafgiftpligtig forskelsværdi
AFG nr 9503 af 21/03/2006 - Gældende
Rådgiver nægtet fradrag for betalt erstatning i selskabstømningssag - tilsyn
AFG nr 10075 af 21/02/2006 - Gældende
Betingelser for skattefritagelse efter parcelhusreglen ikke opfyldt ændring af kendelse fra skatteankenævn
AFG nr 10073 af 24/01/2006 - Gældende
Betingelser for skattefritagelse efter parcelhusreglen ikke opfyldt ændring af kendelse fra skatteankenævn
AFG nr 9604 af 25/01/2005 - Gældende
Tilladelse til fornyet sambeskatning, men ikke tilladelse til selvangivelsesomvalg vedrørende ophævelse af sambeskatning året forinden
AFG nr 9342 af 18/05/2004 - Gældende
Delvis ændring af SKM2003.100.LR genbeskatning af underskud indirekte afhængelse af aktier
AFG nr 9350 af 20/04/2004 - Gældende
Anmodning om ændring af valg i selvangivelsen
AFG nr 9302 af 16/03/2004 - Gældende
Afslag på anmodning om tilladelse til ændring af dato for overdragelse af bil
AFG nr 9220 af 27/01/2004 - Gældende
Omgørelse fusion - aktieudstedelse
AFG nr 9323 af 20/01/2004 - Gældende
Anmodning om ændring af et valg i selvangivelsen
AFG nr 9219 af 20/01/2004 - Gældende
Omgørelse Skattefri virksomhedsomdannelse
AFG nr 9729 af 21/10/2003 - Gældende
Anmodning om omgørelse - etableringskontomidler
AFG nr 9558 af 23/09/2003 - Gældende
Omgørelse rette indkomstmodtager
AFG nr 9147 af 19/03/2002 - Gældende
Anmodning om omgørelse virksomhedsskatteloven
AFG nr 12182 af 19/06/2001 - Gældende
Virksomhedsordningen - succession
AFG nr 12072 af 19/06/2001 - Gældende
Anmodning om omgørelse skattestyrelsesloven virksomhedsordningen hæverækkefølgen
AFG nr 9377 af 08/04/1999 - Gældende
Told- og Skattestyrelsens afgørelse om fortolkningen af § 33B stk. 1 i skattestyrelsesloven om omkostningsdækning i skattesager
UDT nr 10384 af 11/12/2014 - Gældende
2014-37. Behandlingen af anmodning om aktindsigt i brevveksling til brug for juridisk responsum måtte ske i lyset af, at selve responsummet var offentliggjort
UDT nr 9358 af 15/06/2006 - Gældende
Ophævelse af personfradraget for studerende visse begrænsede skattepligtige personer genoptagelse af skatteansættelsen indkomståret 2004 og 2005
UDT nr 9354 af 08/05/2006 - Gældende
Instruks om inddragelse af partsrepræsentanter ved korrespondance med en skattepligtig
UDT nr 9199 af 04/04/2006 - Gældende
Anmodning om bindende svar fra flere involverede parter skatteforvaltningslovens § 22, stk. 2
UDT nr 9043 af 02/02/2006 - Gældende
Kommentar omkostningsgodtgørelse - domstolssager
UDT nr 9035 af 30/01/2006 - Gældende
Beskrivelse af reglerne om bindende svar vedrørende moms og lønsumsafgift i forbindelse med fællesregistrering og delregistrering
UDT nr 9018 af 12/01/2006 - Gældende
Regulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser
UDT nr 9754 af 05/12/2005 - Gældende
Videregivelse af fortrolige oplysninger særlig tavshedspligt
UDT nr 9751 af 05/12/2005 - Gældende
Videregivelse af fortrolige oplysninger - særlig tavshedspligt
UDT nr 9677 af 01/11/2005 - Gældende
Aftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet
UDT nr 9687 af 20/12/2004 - Gældende
Justering af gældende kapitaliseringsfaktorer
UDT nr 9210 af 09/01/2004 - Gældende
Lønindkomst i udlandet 42-dages reglen
UDT nr 9339 af 01/07/2002 - Gældende
Fuld omkostningsgodtgørelse, når told- og skatteforvaltningen vil ændre en kommunal ansættelse
UDT nr 9282 af 31/01/2002 - Gældende
Ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser for indkomstår før 1997 dobbeltbeskatning anden stat har beskatningsretten
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 1305 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold
BEK nr 1303 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om selskabsskat
BEK nr 1301 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets område
BEK nr 936 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om klage, herunder i personalesager, og delegering af udnævnelses- og afskedigelseskompetence i Skatteministeriet
BEK nr 927 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v.
BEK nr 804 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver
BEK nr 576 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
BEK nr 513 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19
BEK nr 808 af 30/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen)
BEK nr 499 af 27/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kildeskat
(Kildeskattebekendtgørelsen)
BEK nr 1003 af 06/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysningspligter efter fusionsskatteloven
BEK nr 351 af 07/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om frist for klage over omvurdering pr. 1. oktober 2013 af erhvervsejendomme m.v.
BEK nr 1 af 02/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Skatteankestyrelsen
BEK nr 1516 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen
BEK nr 1515 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn
BEK nr 1428 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten
BEK nr 1391 af 11/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om afgørelse af visse klager i Landsskatteretten uden medvirken af ordinære retsmedlemmer
BEK nr 1227 af 24/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse
BEK nr 908 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om udsendelse af digitalt genererede skrivelser uden underskrift
BEK nr 774 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v.
BEK nr 731 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
BEK nr 187 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
BEK nr 186 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tobaksafgifter
BEK nr 185 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
BEK nr 184 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om afgift af spiritus m.m.
BEK nr 1136 af 03/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om digital kommunikation af forskudsopgørelsen for 2014
BEK nr 403 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om toldbehandling
BEK nr 256 af 20/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om hvilke oplysninger der skal indgives til told- og skatteforvaltningen ved genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom
BEK nr 229 af 22/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering, betaling og refusion af afgift af vejbenyttelse
BEK nr 218 af 12/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse nr. 752 af 25. juli 2005 om nedsættelse af og forretningsorden for nævnet nedsat i medfør af § 11, stk. 1, i lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og § 71, stk. 1, i skatteforvaltningsloven
BEK nr 29 af 12/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om afgørelser fra told- og skatteforvaltningen, der ikke kan påklages til Skatteministeriet.
BEK nr 130 af 28/02/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af pensionsbyrden i forbindelse med kommunalreformen
BEK nr 1035 af 25/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af forretningsorden for Skatterådet
BEK nr 1029 af 24/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om den kompetente myndighed
BEK nr 1007 af 20/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes borgerbetjening på skatteområdet
CIR nr 45 af 28/03/2000 - Gældende
Cirkulære om værdiansættelse af aktier og anparter
CIR nr 44 af 28/03/2000 - Gældende
Cirkulære om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill
CIR nr 38 af 15/04/1999 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulærer, som er indarbejdet i Told- og Skattestyrelsens Ligningsvejledning 1998
CIR nr 84 af 15/05/1998 - Gældende
Cirkulære om transfer pricing regler Til de statslige og kommunale skattemyndigheder (lov nr.131 af 25. februar 1998)
SKR nr 9234 af 08/03/2019 - Gældende
Forenklet valgfri model for behandling af krav om tilbagebetaling som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService - styresignal
SKR nr 9232 af 01/03/2019 - Gældende
Skatteansættelse - dødsboer - genoptagelse - styresignal
SKR nr 9692 af 13/08/2018 - Gældende
Styresignal - praksisændring - uddannelseskrav ved momsfritagelse af sundhedsydelser
SKR nr 9691 af 03/07/2018 - Gældende
Aktindsigt i interne dokumenter - styresignal
SKR nr 10359 af 21/12/2017 - Gældende
Aktindsigt i interne dokumenter - styresignal
SKR nr 10356 af 23/11/2017 - Gældende
Korrektion af engangsindberetning af historiske restunderskud 2002-2013 i underskudsregistreret og ajourføring af underskudsregistreret fra og med indkomståret 2014 - styresignal
SKR nr 10354 af 01/11/2017 - Gældende
Udtagning af aktiver, der fejlagtigt indgår i virksomhedsordningen - styresignal
SKR nr 9592 af 19/05/2016 - Gældende
Styresignal vedrørende betingelserne for genoptagelse af ejendomsvurderinger efter skatteforvaltningslovens § 33
SKR nr 9587 af 25/04/2016 - Gældende
Præcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas - styresignal
SKR nr 11154 af 14/09/2015 - Gældende
SKM2014.538.ØLR - genoptagelse på ejendomsvurderingsområdet - styresignal
SKR nr 11058 af 20/05/2015 - Gældende
Genoptagelse af ansættelser som følge af forkert beregnet beskæftigelsesfradrag for 2004 - 2012 - styresignal
SKR nr 9364 af 29/06/2009 - Gældende
Skrivelse om Procedure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 - styresignal
SKR nr 9262 af 30/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Forbehold ved digital selvbetjening og genoptagelse - styresignal
SKR nr 9201 af 30/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Forbehold ved digital selvbetjening og genoptagelse - styresignal
SKR nr 9116 af 02/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Retningslinjer pr. 1/1 2009 – indsigelser over SKATs sagsbehandling
SKR nr 9086 af 09/02/2009 - Gældende
Styresignaler og SKAT-meddelelser
SKR nr 9083 af 09/02/2009 - Gældende
Ombudsmandsudtalelse om SKATs kompetence i verserende klagesager
SKR nr 9087 af 22/01/2009 - Gældende
Uddelegering af kompetence til SKATs ankechef
SKR nr 9727 af 27/10/2008 - Gældende
Skrivelse om meddelelse om retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en borger/virksomhed
SKR nr 9298 af 25/06/2008 - Gældende
Skrivelse om Genoptagelse af ejendomsværdiskatten eller lejeværdi af egen bolig for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 1998 og efterfølgende indkomstår
SKR nr 9176 af 16/05/2008 - Gældende
Skrivelse om Omkostningsgodtgørelse – klagesag under EF-voldgiftskonventionen
SKR nr 9139 af 24/04/2008 - Gældende
Skrivelse om Genoptagelse af ejendomsværdiskatten m.m. for udenlandske ejendomme og fristreglerne i skatteforvaltningsloven
SKR nr 9116 af 01/04/2008 - Gældende
Skrivelse om Formueretlig forældelse af krav på omkostningsgodtgørelse
SKR nr 9118 af 28/03/2008 - Gældende
Skrivelse om Moms – telefonkort – teknisk gennemførelse af SKM2007.294.SR – Den momsmæssige behandling af mellemhandlere
SKR nr 9122 af 05/03/2008 - Gældende
Skrivelse om Inddrivelse af foreløbige fastsættelser vedrørende moms, herunder fristreglerne i skatteforvaltningsloven
SKR nr 9123 af 03/03/2008 - Gældende
Skrivelse om Omkostningsgodtgørelse – dokumentationskrav over for rådgivere
SKR nr 9197 af 21/02/2007 - Gældende
Behandling af klager i forbindelse med eftergivelse af renter og gebyrer, krav om sikkerhedsstillelse mv.
SKR nr 9082 af 29/01/2007 - Gældende
Aftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet
SKR nr 10062 af 28/11/2006 - Gældende
Domstolsprøvelse ændring af retsplejeloven
SKR nr 9820 af 11/10/2006 - Gældende
SKATs behandling af afgørelser der henvises til fornyet behandling hos SKAT
SKR nr 9637 af 15/06/2006 - Gældende
Ophævelse af personfradraget for studerende visse begrænsede skattepligtige personer genoptagelse af skatteansættelsen indkomståret 2004 og 2005
SKR nr 9608 af 04/04/2006 - Gældende
Anmodninger om bindende svar fra flere involverede parter skatteforvaltningslovens § 22, stk. 2
SKR nr 9605 af 23/03/2006 - Gældende
Afdragsordning i stedet for lønindeholdelse tilbagekaldelse af lønindeholdelse
SKR nr 9581 af 30/01/2006 - Gældende
Beskrivelse af reglerne om bindende svar vedrørende moms og lønsumsafgift i forbindelse med fællesregistrering og delregistrering
SKR nr 9575 af 12/01/2006 - Gældende
Regulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser
SKR nr 9574 af 09/01/2006 - Gældende
Stedlig kompetence klage til skatteankenævn
SKR nr 9006 af 04/01/2006 - Gældende
Nogle konsekvenser af, at der på afgiftsområdet kun kan gives bindende svar på den skattemæssige virkning til spørgeren
SKR nr 9803 af 01/11/2005 - Gældende
Aftale mellem told- og skatteforvaltningens direktør og formanden for Skatterådet om sager, som forvaltningen skal forelægge for Skatterådet