Søgeresultat


Søgningen fandt 33 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets bekendtgørelser og cirkulærer
BEK nr 296 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd
BEK nr 286 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Familieretshuset
(Familieretshusbekendtgørelsen)
BEK nr 284 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsordenen for Adoptionsnævnet
BEK nr 283 af 20/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om adoption
(Adoptionsbekendtgørelsen)
BEK nr 766 af 06/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption
BEK nr 764 af 06/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af aftale mellem Færøernes landsstyre og Danmarks regering om samarbejde om adoption
VEJ nr 9268 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om frigivelse af børn til national adoption
VEJ nr 9267 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om adoption
(Adoptionsvejledningen)
SKR nr 9520 af 25/06/2018 - Gældende
Skrivelse om tilføjelse til skrivelse af 1. januar 2016 om akkreditering af Danish International Adoption til at yde adoptionshjælp
SKR nr 9820 af 01/01/2016 - Gældende
Skrivelse om akkreditering af Danish International Adoption til at yde adoptionshjælp
SKR nr 9847 af 25/06/2003 - Gældende
Skrivelse om behandling af sager om tvangsadoption
SKR nr 9420 af 19/03/1999 - Gældende
Skrivelse om oplysningsniveauet i sager om kinesiske børn, der bringes i forslag til danske adoptionsansøgere
SKR nr 9278 af 20/04/1998 - Gældende
Skrivelse af 20/04-1998 vedr. betydningen af celleforandringer i livmoderhalsen (dysplasi) i relation til godkendelse som adoptant
SKR nr 9277 af 20/04/1998 - Gældende
Skrivelse af 20/04 1998 vedrørende sukkersygepatienters godkendelse som adoptivforældre
SKR nr 9329 af 25/11/1997 - Gældende
Skrivelse af 25/11-1997 vedr. anvisning af børn, som er raske smittebærere af hepatitis B (leverbetændelse)
SKR nr 9279 af 10/07/1997 - Gældende
Skrivelse af 10/06-1997 vedr. sukkersygepatienters godkendelse som adoptivforældre
SKR nr 9280 af 12/12/1996 - Gældende
Skrivelse af 12/12 1996 vedrørende mulighed for at en søskende til et adoptivbarn i Danmark placeres i samme familie
SKR nr 11439 af 21/10/1981 - Gældende
Skrivelse om psykiatriske og psykologiske undersøgelser i adoptionssager.
SKR nr 11481 af 12/11/1976 - Gældende
Skrivelse om fremsendelse af klagesager til adoptionsnævnet.
CIS nr 9269 af 20/03/2019 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om udenlandske adoptionsafgørelser
CIS nr 9255 af 20/03/2019 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om Familieretshusets fritagelse for gebyrer og timetakster for tjenestehandlinger ydet på de danske repræsentationer
CIS nr 9315 af 25/06/2009 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om nye regler på adoptionsområdet
CIS nr 9600 af 28/06/2002 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om rejsning af faderskabssager i forbindelse med sager om bortadoption
CIS nr 11155 af 08/10/1993 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende adoptionsansøgere der lider af sygdommen arvelig trombofili (Til samtlige adoptionssamråd og socialforvaltninger.)
CIS nr 11061 af 15/06/1992 - Gældende
Cirkulæreskrivelse vedrørende sukkersyges godkendelse som adoptivforældre (Til samtlige adoptionssamråd og socialcentre, Adoptionsnævnet og Adoption og Samfund)
CIS nr 11395 af 03/04/1986 - Gældende
Cirkulærskrivelse om forundersøgelse af ansøgere, der i hjemmet har 2 adoptivbørn eller 3 børn i alt.
CIS nr 11230 af 13/02/1986 - Gældende
Cirkulærskrivelse om sukkersygepatienters godkendelse som adoptivforældre.
CIS nr 11218 af 29/04/1985 - Gældende
Cirkulærskrivelse om udarbejdelse af halvårlige statistikker vedrørende sager om godkendelse som adoptant.
CIS nr 11250 af 06/04/1982 - Gældende
Cirkulærskrivelse om væsentlige ændringer i ansøgernes forhold under adoptionssagens forløb (f.eks. graviditet).
MED nr 11087 af 01/02/1984 - Gældende
Meddelelse om godkendelse af ansøgere, der er behandlet for ondartede sygdomme (kræft, leukæmi m.v.).
MED nr 11131 af 16/02/1983 - Gældende
Meddelelse om serologisk test for syfilis (WR-prøve) i sager om adoption af udenlandske børn.
MED nr 11685 af 08/12/1980 - Gældende
Meddelelse om indhentelse af udtalelser fra dagplejemødre, børnehaver m.v.
MED nr 11655 af 11/11/1980 - Gældende
Meddelelse om sukkersygepatienters godkendelse som adoptivforældre.