Søgeresultat


Søgningen fandt 10 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
Dokumentets afgørelser
KEN nr 10037 af 31/08/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligtig indkomst - fortjeneste ved afståelse af fast ejendom til ekspropriationsberettiget - bindende svar
KEN nr 10926 af 24/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. beskatning af avance ved salg af ejendom til kommune – fremtidig ekspropriation ikke sandsynliggjort
KEN nr 218 af 31/05/2001 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt et byrådsmedlem, der er idømt en bøde for overtrædelse af lov om planlægning § 64, stk. 1, nr. 4, jf. § 63, stk. 1 og § 18, er valgbar
(Fra Valgbarhedsnævnet til et byråd, j.nr. 583/2001)
KEN nr 12809 af 03/01/2001 - Gældende
Tilbageførsel af areal fra byzone til landzone
KEN nr 17285 af 09/05/1994 - Gældende
Analog anvendelse af planlægningslovens § 48 på kommuneplan
AFG nr 9383 af 19/05/2009 - Gældende
Ekspropriation – ejendommen i sin helhed
UDT nr 9601 af 07/11/2006 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovligheden af en kommunes udbud af byggegrunde med vilkåret om, at hver køber kun kan købe én grund
UDT nr 9982 af 06/03/2002 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilsynsmyndighedernes undersøgelsespligt og kompetence. Om varetagelse af saglige hensyn ved prioriteringen af kommunens sager og om udvalgsformandens kompetence
UDT nr 9626 af 12/10/2001 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om lovligheden af, at en kommune udtaler sig vejledende om fortolkningen af en privatretlig deklaration
UDT nr 9080 af 08/02/1993 - Gældende
Vedtagelse af et lokalplanforslag for lukkede døre.