Søgeresultat


Søgningen fandt 18 dokumenter. Disse er listet herunder.
 
LOV nr 503 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, lov om massemediers informationsdatabaser og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen samt medieansvarslovens anvendelse på offentligt tilgængelige informationsdatabaser m.v.)
Dokumenter denne retsforskrift ændrer
LOV nr 652 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om betalinger
LOV nr 410 af 27/04/2017 - Gældende
Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger
(Retshåndhævelsesloven)
LOV nr 1482 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
LOV nr 526 af 28/05/2014 - Gældende
Lov om formidling af fast ejendom m.v.
LOV nr 606 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om offentlighed i forvaltningen
(Offentlighedsloven)
LOV nr 430 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om massemediers informationsdatabaser
LBK nr 99 af 16/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lægemidler
(Lægemiddelloven)
LBK nr 1287 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
LBK nr 1086 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
LBK nr 1083 af 15/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter
(Komitéloven)
LBK nr 646 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister
(CPR-Loven)
LBK nr 231 af 07/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)
(PET-loven)
LBK nr 1201 af 28/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af arkivloven
LBK nr 801 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere
LBK nr 955 af 21/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven)
LBK nr 433 af 22/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af forvaltningsloven
(Forvaltningsloven)
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester